Utveckla din verksamhet

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du vill utveckla din verksamhet kan du försöka nå nya marknader, anställa personal eller kanske köpa in fler bilar. Andra alternativ kan vara sjuktransporter, färdtjänst och skoltaxi.

Fler bilar i taxiföretaget

I samband med att du startade ditt företag ansökte du om ett trafiktillstånd. För alla nya bilar som ska ingå i verksamheten måste du som är innehavare av trafiktillståndet göra en anmälan till Transportstyrelsen.

Bilen ska vara registreringsbesiktad för taxitrafik och när du gjort anmälan till Transportstyrelsen får du de gula registreringsskyltarna.

Om du utökar verksamheten med flera bilar måste du också styrka dina ekonomiska resurser och din lämplighet prövas på nytt. För den första bilen måste du ha kapital och reserver på minst 100 000 kronor, men för varje bil därutöver gäller 50 000 kronor per bil. Tänk på att bilen inte får användas i taxitrafik förrän en fullständig anmälan till Transportstyrelsen kommit in.

Anställa personal

Om du anställer personal är det första du ska göra att anmäla dig som arbetsgivare till Skatteverket. När du anställer förare till dina bilar har du en skyldighet att kontrollera att de har giltig taxiförarlegitimation. Du behöver också ha kunskap om exempelvis kollektivavtal, semesterlön och arbetstidslagen.

Anställa personal

Vilotidsregler

Den som kör taxi måste följa reglerna om dygnsvila, vilket innebär att taxiföraren måste vila minst 11 timmar per dygn. Vilan får delas upp i två perioder, varav den ena måste vara minst åtta timmar. Vilotiden ska föras i en särskild tidbok. Arbete får aldrig utföras mer än 6 timmar i följd utan rast. Utförs arbete mellan 6 till 9 timmar ska rasten vara minst 30 minuter. Överstiger arbetstiden 9 timmar ska rasten vara minst 45 minuter. Rasterna får delas upp i perioder om 15 minuter. Observera att rasterna alltid ska läggas så att kör- och vilotidsreglerna följs. Som arbetsgivare är du skyldig att förse den anställde med personliga tidböcker.

Nya marknader

Genom att delta i offentliga upphandlingar kan ditt taxiföretag teckna avtal med kommuner och landsting för att erbjuda transporttjänster.

Köra sjuktransporter, färdtjänst och skoltaxi

Du kan också kontakta och marknadsföra dig mot företag för att sluta avtal om tjänstekörningar, bud eller kanske flygtaxi. Andra sätt att marknadsföra sig kan vara genom att ge specialpris till studenter, pensionärer eller på vissa sträckor.

För att öka intäkterna kan du också sälja reklamplatser på dina bilar. Förutom att förse bilen med dekaler kan du erbjuda dekaler inne i bilen, på rutor eller som en upplyst skylt på bilen tak.

Säker Grön taxi

Vill du miljöcertifiera ditt företag kan du ansluta dig till Säker Grön Taxi. Det är ett miljö- och kvalitetsledningssystem som är särskilt utformat för taxibranschen. Säker Grön Taxi ska se till att taxibilarna inte släpper ut onödiga gifter i miljön och att verksamheten har en hög kvalitet på trafiksäkerhet och service. Förutom att det är bra för miljön kan det vara en möjlighet att marknadsföra dina tjänster.

Säker Grön Taxi på Svenska taxiförbundets webbplats

Marknadsföring av ditt företag

Beställningscentraler

Taxiföretag i Sverige konkurrerar fritt på en avreglerad marknad, men de flesta företag är organiserade i beställningscentraler dit kunden oftast ringer och bokar sin bil.

En beställningscentral är den organisation dit man ringer och beställer en taxi. De flesta taxiföretag i Sverige är knutna till en beställningscentral. Beställningscentralen sköter trafikledningen genom en gemensam växel, samt hanterar reklamationer och faktureringsärenden. Det finns cirka 350 beställningscentraler i Sverige. Genom att ansluta sig till en beställningscentral kan du själv fokusera på transporter och slippa en del av det administrativa arbetet.

Till förteckning över beställningscentraler på Svenska taxiförbundets webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp