Taxitrafiktillstånd

Sidan blev senast uppdaterad:

För att starta företag inom taxi och bedriva taxitrafik måste du ha ett taxitrafiktillstånd. Transportstyrelsen prövar din lämplighet.

Du ansöker om taxitrafiktillstånd hos Transportstyrelsen. Du som söker ska uppfylla lämplighetsprövningen som innefattar krav på yrkeskunnande och gott anseende. För att du ska få bedriva verksamhet krävs att du har vissa kunskaper inom ditt branschområde. Kravet på yrkeskunnande är uppfyllt när du är godkänd på det skriftliga provet som du avlägger vid något av Trafikverkets förarprovskontor.

Ansök om taxitrafiktillstånd hos Transportstyrelsen

Hitta förarprovskontor hos Trafikverket

Du ska även visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. För att driva en taxirörelse måste du ha kapital och reserver på minst 100 000 kr för ett fordon och 50 000 kr för varje fordon som tillkommer därutöver.

Att du har gott anseende innebär att du exempelvis inte har skulder hos Kronofogden, inte är försatt i konkurs eller har gjort dig skyldig till allvarliga eller upprepade brott.

Utbildningar för taxitrafiktillstånd hålls av bland annat branschorganisationen Svenska Taxiförbundet samt vissa trafikskolor.

Utbildningar hos branschorganisationen Svenska Taxiförbundet

Transportstyrelsen tar ut en avgift för prövningen och först när avgiften är betald behandlas ansökan.

Du behöver ha en trafikansvarig

I din taxiverksamhet ska det finnas en trafikansvarig som har ansvar för att verksamheten bedrivs enligt de regler som finns. Vem som kan vara trafikansvarig beror bland annat på vilken företagsform du har valt.

  • I en enskild firma är du som ägare trafikansvarig.
  • I aktiebolag och ekonomiska föreningar är vd:n trafikansvarig. Har företaget ingen vd utser man en styrelseledamot som trafikansvarig.
  • I ett handelsbolag är varje bolagsman trafikansvarig.

Tillsyn

Transportstyrelsen kontrollerar kontinuerligt tillståndsinnehavarna och att de följer de lagar och bestämmelser som finns. Transportstyrelsen underrättas om missförhållanden som exempelvis brister i bokföringen och överträdelser som rör taxameter eller brott mot vilotidsreglerna. Om det förekommer allvarliga missförhållanden kan trafiktillståndet återkallas. Vid mindre allvarliga företeelser kan tillståndshavaren få en varning istället.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp