Taxibilen

Sidan blev senast uppdaterad:

Du måste anmäla de taxibilar som du ska använda i verksamheten till Transportstyrelsen. Taxibilarna ska följa Svenska Taxiförbundets kvalitetsnormer.

Enligt Svenska Taxiförbundets kvalitetsnormer ska taxibilen vara anpassad för den verksamhet som taxiföretaget bedriver. God taxitradition innebär att bilen ska hållas trafiksäker, att den är ren och har fyra dörrar för i- och urstigning, att det tydligt framgår vilket taxiföretag den representerar samt att bilen är försedd med kommunikationsutrustning. 

Kvalitetsnormer för bilen hos Svenska Taxiförbundet

Bilar i verksamheten

Du måste anmäla de taxibilar som du ska använda i verksamheten till Transportstyrelsen. För att få bedriva taxiverksamhet krävs bland annat att du ska ha tillräckliga ekonomiska resurser. Du måste ha minst 100 000 kronor för en taxibil. För varje ytterligare bil i verksamheten måste du ha 50 000 kronor. Trafiktillståndet är bundet till den som äger taxibilen, men det finns även möjlighet att leasa taxibilar från särskilda företag.

Anmäl din taxibil hos Transportstyrelsen

Installera taxameter

Din taxibil ska ha en godkänd taxameter. För att bli godkänd ska taxametern vara kontrollerad och plomberad av en verkstad som är godkänd av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Efter varje avslutad körning ska taxametern skriva ut ett kvitto. 

Regler för taxameter hos Transportstyrelsen

Prisinformation

Din taxibil ska vara försedd med prisinformation om den färdavgift som gäller för bilen. Informationen ska placeras så att den syns väl både utanför och inne i bilen. Ett jämförpris ska anges för varje tariff. Jämförpriset är pris inklusive moms för en 10 kilometer lång färd som varar i 15 minuter inklusive eventuell grundavgift. Tariffparameter kan anges för tid (timtaxa), för sträcka (kilometertaxa) och för fast pris. Om jämförpriset är högre än 500 kronor ska kunden alltid få en bindande prisuppgift före resan. 

Prisinformation för taxikunder på transportstyrelsen.se

Besiktiga din taxibil 

Du behöver besiktiga din taxibil. Tänk på att du måste ha anmält taxibilen hos Transportstyrelsen före besiktningen.

Ska du använda din taxibil privat?

Om du använder taxibilen privat så blir du normalt förmånsbeskattad för det. Skatteverket fastställer ett förmånsvärde på bilen som du sedan betalar skatt på privat. I vissa fall kan ditt förmånsvärde sättas ned eller jämkas. 

Beräkna förmånsvärde på bilen hos Skatteverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp