Sjuktransporter, färdtjänst och skoltaxi

Sidan blev senast uppdaterad:

Myndigheter brukar köpa in tjänster centralt i stora upphandlingar. Kommunen upphandlar färdtjänst och skoltaxi, medan landstingen upphandlar sjuktransporter.

Det är vanligt att taxiföretag tecknar avtal med privata och offentliga organisationer för att utföra uppdrag mer regelbundet. Om du vill erbjuda offentliga organisationer färdtjänst, sjuktransporter eller skoltaxi är det viktigt att du känner till hur offentliga upphandlingar går till. Det är nämligen genom offentliga upphandlingar som du kan få dessa uppdrag. 

Offentlig upphandling 

Den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster görs vanligen genom ett upphandlingsförfarande som regleras i Lagen om offentlig upphandling, LOU. Då har kommunen eller landstinget beskrivit vad de vill köpa i ett förfrågningsunderlag som innehåller alla krav de ställer på leverantören, vad de vill köpa och vad de vill få utfört.

Du svarar på ett förfrågningsunderlag genom att lämna ett anbud. Anbudet är bindande. Det är viktigt att du uppfyller alla krav och svarar på alla frågor som ställs i upphandlingen. När anbudstiden har gått ut jämför kommunen eller landstinget de olika anbuden, och det företag som lämnat det mest fördelaktiga anbudet vinner, det vill säga får kontraktet. 

Så fungerar offentlig upphandling 

Konkurrensverkets information om offentlig upphandling 

Hitta upphandlingar 

Upphandlingarna hittar du på kommunernas och landstingens webbplatser, och hos kommersiella databaser som samlar alla upphandlingar. 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp