Stöd och bidrag

Sidan blev senast uppdaterad:

På scenkonstområdet kan du söka stöd för exempelvis konstnärlig utveckling, produktion, verksamhet, turnéer, arrangemang, resor, internationellt utbyte, konstnärlig och kulturpolitisk forskning.

Hos bidragsgivarna finns handläggare som kan svara på frågor. Kom ihåg att bidragsgivarna har olika riktlinjer och syften med sina bidrag samt olika krav på motprestation.

Statliga stöd för professionell konstnärlig verksamhet

Kulturrådet fördelar en mängd olika typer av bidrag som kan sökas av organisationer/företag. Exempel på bidrag är projektstöd, verksamhetsstöd, stöd för internationellt utbyte och arrangörsstöd.

Kulturrådet

Konstnärsnämnden fördelar bidrag och stipendier till individuella konstnärer, bland annat arbetsstipendier, projektstöd och resestipendier.

Konstnärsnämnden

Svenska Institutet (SI) arbetar under utrikesdepartementet och stödjer vissa kulturella utbyten i prioriterade delar av världen. Bidragen syftar ofta till att främja Sverigebilden och att skapa samarbeten mellan länder.

Svenska Institutet

Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet arbetar för att stärka innovation, forskning och utveckling (FoU). Endast aktiebolag kan söka medel från Vinnova.

Vinnova

Regionala stöd

Kontakta den region eller det landsting där du är verksam.

Kommunala stöd

Kontakta den kommun eller stad där du är verksam. Många kommuner delar även ut kulturstipendier till privatpersoner.

Offentligt initierade stiftelser och fonder

Det finns ett antal offentligt initierade stiftelser och fonder, som i många fall fokuserar på samarbeten mellan konst, näringsliv och forskning samt regional utveckling. En av dessa är Kulturbryggan, som stödjer nyskapande konstprojekt. Kontakta kulturförvaltningen i din kommun eller region för mer information.

Kulturbryggan

Nordiska stöd

Nordisk kulturkontakt fördelar stöd till produktion, kompetensutveckling, nätverk, resor och residens. Kulturkontakt Nord har dessutom tagit fram en "manual" för hur du kan skriva en bra projektbeskrivning.

Nordisk kulturkontakt

Nordisk Kulturfond stödjer till exempel konferenser, konserter, turnéer, utställningar och festivaler.

Nordisk Kulturfond

Europeiska stöd

Det finns flera stöd på europeisk nivå. På EU:s webbportal kan du hitta information om vilka EU-bidrag som finns att söka och vilka organisationer som redan har fått pengar från EU. Dessutom fördelar Europeiska Socialfonden stöd till vissa kulturprojekt.

Europeiska Socialfonden

Du kan vända dig till Kulturrådet för information om EU:s ramprogram för kultur. Du kan också kontakta Intercult som har ett uppdrag från regeringen att främja internationellt och interkulturellt utbyte.

Intercult

Privata och oberoende stödformer

Det finns en rad privata och oberoende stiftelser, fonder och ideella organisationer som stödjer kultur eller delar ut stipendier, både i Sverige och internationellt. Både i bokform och på internet finns sammanställningar av sökbara stipendier. Ett exempel på sådana sammanställningar finns hos KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd.

KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

Ett internationellt etablerat exempel på fonder som stödjer kultur är European Cultural Foundation, en oberoende stiftelse baserad i Holland som stödjer samarbetsprojekt och rörlighet inom Europa och Balkan.

European Cultural Foundation

I sällsynta fall kan privata så kallade mecenater donera pengar till en verksamhet.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp