Trygghetssystem för frilansare

Sidan blev senast uppdaterad:

En frilansare inom scenkonst är antingen verksam som företagare eller som arbetstagare eller som både och. Många går från en tidsbegränsad anställning till en annan.

En tidsbegränsad anställning kan variera mellan en dag (till exempel en filmdag) till flera år (långtidskontrakt vid en teater). Gemensamt är att de till skillnad från en tillsvidareanställning (fast anställning) löper ut vid en i förhand bestämd tidpunkt utan uppsägning.

Som tidsbegränsat anställd omfattas du av till exempel arbetstids- och semesterlagen och av kollektivavtal när detta finns hos den arbetsgivare där du är anställd.

Det är även vanligt att frilansare som är verksamma som företagare växlar mellan att arbeta som företagare och som arbetstagare (anställd), dessa kallas ofta kombinatörer.

Arbetslöshetsförsäkring

Inom arbetslöshetsförsäkringen gäller olika regler för arbetstagare och företagare. Frilansare som arbetar som företagare omfattas av företagarreglerna. Frilansare som arbetar med tidsbegränsade anställningar omfattas av reglerna för arbetstagare.

Frilansare med tidsbegränsade anställningar kan också ses som uppdragstagare. I arbetslöshetsförsäkringen skiljer man mellan självständiga och osjälvständiga uppdragstagare. Självständiga uppdragstagare ses som företagare och osjälvständiga som arbetstagare.

Arbetslöshetsförsäkringen handhas av olika arbetslöshetskassor. Teaterverksammas a-kassa (TAK) är inriktad på scen- och filmområdet, och är en del av Unionens a-kassa.

Unionens a-kassa

Sjuk- och socialförsäkring

För frilansare är det ofta svårt att fastställa den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Det kan också vara krångligare att fastställa din SGI om du blandar tidsbegränsade anställningar med ditt egenföretagande.

Det bästa är att kontakta Försäkringskassan för att reda ut vad som gäller i just ditt fall. Mer information om sjuk- och socialförsäkring och vilken ersättning du har rätt till vid sjukdom finns på Försäkringskassans webbplats.

Företagare med FA-skatt – kombinatörer 

Du som har tidsbegränsade anställningar kan omfattas av de kompletterande försäkringar som gäller hos arbetsgivaren, t ex FORA.

Pensioner

Frilansare omfattas av det allmänna offentliga pensionssystemet oavsett om de arbetar som företagare eller arbetstagare. För frilansare som arbetar med tidsbegränsade anställningar tillkommer kompletterande pensionsavsättningar om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal eller på annat sätt har tecknat en sådan försäkring.

Pensionsmyndigheten

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp