Starta företag inom scenkonst

Sidan blev senast uppdaterad:

Sceniska verk är produkter som säljs till kunder på en eller flera marknader. Kunderna kan till exempel vara publik som köper biljetter eller teatrar eller offentliga institutioner och privata företag som köper in föreställningar.

Inom delar av scenkonstområdet är det vanligare att tala om organisationer än om företag. Kortfattat är skillnaden att företag har som mål att göra ekonomisk vinning medan organisationer är en samling personer, företag eller föreningar som delar ett särskilt ändamål. Viktigt att notera är att organisationsformerna ideell förening och stiftelse inte räknas som företagsformer.

Varumärke

En verksamhets varumärke är den bild av verksamheten som uppfattas av omvärlden och av specifika målgrupper. Att ha ett tydligt varumärke kan handla om att kommunicera vilka värden som verksamheten vill förknippas med eller vilken specifik estetisk inriktning som eftersträvas. Du kan skydda ditt varumärke hos Patent- och registreringsverket, PRV.

Patent- och registreringsverket, PRV

Frilansare

I de flesta branscher är en frilansare en företagare. Inom scenkonstbranschen används begreppet oftast för att beskriva en arbetstagare, det vill säga en person utan eget företag som har kortare eller längre tidsbegränsade anställningar. Det kan också vara en person som antingen enbart har eget företag eller som kombinerar eget företag med kortare anställningar.

Affärsidé och affärsplan

I företag talar man om affärsidé. Det är i princip samma sak som det man i en organisation kallar verksamhetsidé, det vill säga en formulering av vad du vill göra och vad som är viktigt med just dina idéer. En affärsplan – där affärsidén ingår – är en strukturerad och konkret beskrivning av dina förutsättningar, samarbeten, mål, vision, marknadsplan med mera. Kort sagt handlar affärsplanen om hur du planerar att uppnå dina mål och finansiera din verksamhet.

Skapa en affärsplan

Hitta rådgivning och stöd

I vår e-tjänst kan du hitta stöd och rådgivare i ditt län att diskutera din företagsstart med. 

Sök efter rådgivning i ditt län

Mer om företagsstarten

Välj företagsform

Vilken företagsform du väljer beror på vad du ska syssla med och dina egna förutsättningar, om du ska starta ensam eller om ni är flera.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp