Moms inom scenkonstområdet

Sidan blev senast uppdaterad:

Inom scenkonstområdet kan olika momssatser gälla för dina olika uppdrag. Säljer du tjänster utomlands kan du behöva momsregistrera dig i det land där arrangemanget äger rum.

Huvudregeln är att alla varor och tjänster är momspliktiga, men det finns undantag. Om du säljer varor och tjänster som är undantagna momsplikt ska du inte lägga på någon moms. Du har då inte heller avdragsrätt för moms på dina inköp.

Skattskyldig för moms

Den som bedriver ekonomisk verksamhet och säljer momspliktiga varor eller tjänster är skattskyldig för moms.

Om du planerar att bedriva momspliktig verksamhet ska du registrera dig för moms hos Skatteverket.

Tre skattesatser för moms

När du lägger på moms ska du göra det på hela beloppet som kunden betalar för varan eller tjänsten med undantag för eventuell ränta, till exempel dröjsmålsränta och ränta vid avbetalning.

  • 25 procent moms gäller på de flesta varor och tjänster.
  • 12 procent moms är det på till exempel livsmedel, hotell- och restaurangtjänster samt konstverk som konstnären säljer själv.
  • 6 procent moms är det på bland annat tidningar, böcker, persontransporter inom Sverige, inträde till konstnärliga, kulturella eller underhållningsevenemang samt när du upplåter eller överlåter upphovsrätten till litterära eller konstnärliga verk.

Momspliktiga varor och tjänster hos Skatteverket

Artistframträdanden är momsfria

Ersättning till en artist som framför ett upphovsrättsligt skyddat litterärt eller konstnärligt verk inför en publik är momsfri. Det innebär att moms inte ska läggas på priset när du tar betalt för ett artistframträdande.

För att artistframträdanden ska vara momsfria krävs att alla fyra förutsättningar nedan är uppfyllda:

  • att artisten som framträder är utövande konstnär, till exempel sångare, musiker, dansare, skådespelare, recitatör, dirigent, performance- eller cirkusartist
  • att framträdandet sker inför en publik, med andra ord att publiken finns på plats. Filminspelning och inspelning eller direktutsändning i radio eller TV eller så kallad streamning på internet räknas inte som ett framträdande inför en publik
  • att artisten framför ett litterärt eller konstnärligt verk som skyddas av upphovsrättslagen
  • att det är artisten som framträder själv, eller genom sitt företag säljer framträdandet. Momsfriheten gäller därför inte vid till exempel artistförmedling.

Observera att momsfriheten endast gäller ersättning till artisten som framför verket. Övriga direkt eller indirekt relaterade arbetsinsatser omfattas inte och deras ersättning är därför momspliktig.

Tänk på

De utgifter som du har i samband med framträdandet och som du fakturerar köparen för omfattas också av undantaget och du ska därför inte lägga på moms för dessa utgifter. Exempel på sådana utgifter är resor, hotellrum, rekvisita, instrument, ljus- och ljudutrustning samt repetitionsarbetet inför ditt framträdande.
 

Momsregler för scenkonst utomlands

Om du säljer tjänster utomlands kan du behöva momsregistrera dig i det land där ditt arrangemang äger rum. Momsreglerna kan upplevas som komplicerade och beroende på om du säljer dina tjänster till företag eller privatpersoner kan momshanteringen se olika ut. Kontakta Skatteverket för att få information om vad som gäller för just din verksamhet. 

Kontakta Skatteverket på deras webb

Skatteverkets webbseminarium om moms

På Skatteverkets webbseminarium har du möjlighet att lära dig mer om moms, både på grundläggande och fördjupande nivå.

Boka din plats hos Skatteverket

Mer om moms

Moms

Hur ska momsen bokföras och redovisas?

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp