Avtal inom scenkonstområdet

Sidan blev senast uppdaterad:

För den som vill vara verksam på scenkonstområdet är det viktigt att de upphovsrättsliga villkoren regleras i avtal. Det gäller för såväl producenter som arrangörer och utövande konstnärer.

Om du och din motpart själva vill utforma ett avtal är det viktigt att ni båda är överens om och tolkar avtalets innehåll på samma sätt. Det finns mycket att tänka på och genom att ta hjälp av jurister är chansen större att ni båda förstår vad avtalet innebär – att avtala om upphovsrättsliga verk är inte alltid enkelt. Om ni inte ska använda något av de etablerade avtalen kan ni vända er till branschorganisationerna för att få rådgivning från jurister inom området.

Sedan lång tid tillbaka finns etablerade avtal i första hand mellan Svensk Scenkonst och organisationerna för upphovspersoner och utövare.

Svensk Scenkonsts samtliga avtal med olika organisationer

Mer utförliga avtal

I andra fall och former behövs i regel betydligt mer utförliga avtal. Det är inte alltid så lätt att bestämma vilka som svarat för upphovsrättsliga insatser. Det är även svårt att värdera insatserna när det gäller upptagning av framföranden på film, dvd eller i fråga om överföringar till tv eller nedladdning på internet. I dessa fall kommer reglerna om upphovsrätt och film att tillämpas. Om det endast är ljud som används är det reglerna om upphovsrätt och ljudupptagning som tillämpas.

I de flesta av ovanstående avtal finns bestämmelser om sådana återgivningar. I Fackförbundet Scen & Films (tidigare Teaterförbundet) avtal både med SVT och Medieföretagen regleras villkoren för överföring av teaterföreställningar, musikdramatiska verk och balettföreställningar till tv. I ett försöksavtal med Svensk Scenkonst har Fackförbundet Scen & Film dessutom ett avtal om distribution av scenkonstföreställningar via elektroniska medier, som e-bio och försäljning av upptagningar på dvd.

Fackförbundet Scen & Film

Medieföretagen

Svensk Scenkonst

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp