Avtal inom scenkonstområdet

För den som vill vara verksam på scenkonstområdet är det viktigt att de upphovsrättsliga villkoren regleras i avtal. Det gäller för såväl producenter som arrangörer och utövande konstnärer.

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du och din motpart själva vill utforma ett avtal är det viktigt att ni båda är överens om och tolkar avtalets innehåll på samma sätt. Det finns mycket att tänka på och genom att ta hjälp av jurister är chansen större att ni båda förstår vad avtalet innebär – att avtala om upphovsrättsliga verk är inte alltid enkelt. Om ni inte ska använda något av de etablerade avtalen kan ni vända er till branschorganisationerna för att få rådgivning från jurister inom området.

Sedan lång tid tillbaka finns etablerade avtal i första hand mellan Svensk Scenkonst och organisationerna för upphovspersoner och utövare.

Till sidans topp

Svensk Scenkonsts avtal med Teaterförbundet

Riksavtalet mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet är ett kollektivavtal avseende anställda vid alla offentligt finansierade teaterinstitutioner.

  • Avtalet reglerar anställningsvillkoren för dem som i avtalet betecknas som konstnärlig personal, vilka utför eller i viss mån utför upphovsrättsligt skyddade prestationer. Avtalet omfattar alla slags anställningar; tillsvidare, viss tid, pjäs och föreställning. Ersättningen till regissörer, koreografer, scenografer och kostymtecknare anställda per pjäs utgår, förenklat uttryckt, i form av en upphovsrättslig ersättning och en arbetsersättning. Teatern har inte rätt att upplåta iscensättning, ljussättning, dekor- eller kostymuppsättning till annan utan respektive regissörs, koreografs, ljussättares, scenografs eller kostymtecknares medgivande.

Mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet finns motsvarande kollektivavtal avseende privatteatrar och mellan Teatercentrum och Teaterförbundet avseende fria professionella teatrar inom Teatercentrum.

Till sidans topp

Svensk Scenkonsts avtal med musikerna

Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) och Musikerförbundet (SMF) har kollektivavtal med Svensk Scenkonst för anställda musiker, korister, repetitörer i orkestrar och på teatrar.

 

Till sidans topp

Svensk Scenkonsts avtal med Dramatikerförbundet

Sveriges Dramatikerförbunds avtal med Svensk Scenkonst avser förvärv av svenska pjäser och pjäsöversättningar.

Dessutom finns ett avtal mellan Nordiska teaterledarrådet och Nya Nordiska teaterförläggarföreningen om avtal om framförande av verk från andra nordiska och utomnordiska länder. Det gäller dramatikers och kompositörers verk, vars rättigheter förvaltas av förläggare.

Till sidans topp

Svensk Scenkonsts avtal med tonsättare och kompositörer

Till sidans topp

Mer utförliga avtal

I andra fall och former behövs i regel betydligt mer utförliga avtal. Det är inte alltid så lätt att bestämma vilka som svarat för upphovsrättsliga insatser. Det är även svårt att värdera insatserna när det gäller upptagning av framföranden på film, dvd eller i fråga om överföringar till tv eller nedladdning på internet. I dessa fall kommer reglerna om upphovsrätt och film att tillämpas. Om det endast är ljud som används är det reglerna om upphovsrätt och ljudupptagning som tillämpas.

I de flesta av ovanstående avtal finns bestämmelser om sådana återgivningar. I Teaterförbundets avtal både med SVT och Medieföretagen regleras villkoren för överföring av teaterföreställningar, musikdramatiska verk och balettföreställningar till tv. I ett försöksavtal med Svensk Scenkonst har Teaterförbundet dessutom ett avtal om distribution av scenkonstföreställningar via elektroniska medier, som e-bio och försäljning av upptagningar på dvd.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.