Avtal inom scenkonstområdet

Sidan blev senast uppdaterad:

För den som vill vara verksam på scenkonstområdet är det viktigt att de upphovsrättsliga villkoren regleras i avtal. Det gäller för såväl producenter som arrangörer och utövande konstnärer.

Om du och din motpart själva vill utforma ett avtal är det viktigt att ni båda är överens om och tolkar avtalets innehåll på samma sätt. Det finns mycket att tänka på och genom att ta hjälp av jurister är chansen större att ni båda förstår vad avtalet innebär – att avtala om upphovsrättsliga verk är inte alltid enkelt. Om ni inte ska använda något av de etablerade avtalen kan ni vända er till branschorganisationerna för att få rådgivning från jurister inom området.

Sedan lång tid tillbaka finns etablerade avtal i första hand mellan Svensk Scenkonst och organisationerna för upphovspersoner och utövare.

Du kan läsa mer om samtliga avtal under externa länkar.

Till sidans topp

Svensk Scenkonsts avtal med Teaterförbundet

Riksavtalet mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet är ett kollektivavtal avseende anställda vid alla offentligt finansierade teaterinstitutioner.

  • Avtalet reglerar anställningsvillkoren för dem som i avtalet betecknas som konstnärlig personal, vilka utför eller i viss mån utför upphovsrättsligt skyddade prestationer. Avtalet omfattar alla slags anställningar; tillsvidare, viss tid, pjäs och föreställning. Ersättningen till regissörer, koreografer, scenografer och kostymtecknare anställda per pjäs utgår, förenklat uttryckt, i form av en upphovsrättslig ersättning och en arbetsersättning. Teatern har inte rätt att upplåta iscensättning, ljussättning, dekor- eller kostymuppsättning till annan utan respektive regissörs, koreografs, ljussättares, scenografs eller kostymtecknares medgivande.

Läs mer på riksavtalet mellan Svenska Scenkonst och Teaterförbundet

Mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet finns motsvarande kollektivavtal avseende privatteatrar och mellan Teatercentrum och Teaterförbundet avseende fria professionella teatrar inom Teatercentrum.

Läs mer om kollektivavtal avseende privatteatrar

Läs mer om kollektivavtal avseende fria professionella teatrar inom Teatercentrum

Till sidans topp

Svensk Scenkonsts avtal med musikerna

Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) och Musikerförbundet (SMF) har kollektivavtal med Svensk Scenkonst för anställda musiker, korister, repetitörer i orkestrar och på teatrar.

Läs mer om kollektivavtal med Svensk Scenkonst

Till sidans topp

Svensk Scenkonsts avtal med Dramatikerförbundet

Sveriges Dramatikerförbunds avtal med Svensk Scenkonst avser förvärv av svenska pjäser och pjäsöversättningar. Dessutom finns ett avtal mellan Nordiska teaterledarrådet och Nya Nordiska teaterförläggarföreningen om avtal om framförande av verk från andra nordiska och utomnordiska länder. Det gäller dramatikers och kompositörers verk, vars rättigheter förvaltas av förläggare.
 

Läs mer om Sveriges Dramatikerförbunds avtal med Svensk Scenkonst

Läs mer om avtalet mellan Nordiska teaterledarrådet och Nya Nordiska teaterförläggarföreningen

Till sidans topp

Svensk Scenkonsts avtal med tonsättare och kompositörer

  • Svensk Scenkonst har avtal med Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) avseende framförande på konserter och i teaterföreställningar av alla de musikaliska verk till vilka Stim har ensamrätt.
  • För användning av inspelad musik i föreställningar har Svensk Scenkonst avtal med Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) och International Federation of Phonogram and Videogram Producers (IFPI) avseende utövande konstnärers rättigheter.
  • För rätt till framföranden krävs en överenskommelse med upphovspersoner och utövande konstnärer. Ersättning för framförande kan bestämmas på olika sätt, till exempel med hänsyn till antalet föreställningar, till användning under en viss tid, till en viss scen, eller som royalty av intäkter.

Läs mer om Svensk Scenkonsts avtal med Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå)

Läs mer om Svensk Scenkonst avtal med SAMI och IFPI

Till sidans topp

Mer utförliga avtal

I andra fall och former behövs i regel betydligt mer utförliga avtal. Det är inte alltid så lätt att bestämma vilka som svarat för upphovsrättsliga insatser. Det är även svårt att värdera insatserna när det gäller upptagning av framföranden på film, dvd eller i fråga om överföringar till tv eller nedladdning på internet. I dessa fall kommer reglerna om upphovsrätt och film att tillämpas. Om det endast är ljud som används är det reglerna om upphovsrätt och ljudupptagning som tillämpas.

I de flesta av ovanstående avtal finns bestämmelser om sådana återgivningar. I Teaterförbundets avtal både med SVT och Medieföretagen regleras villkoren för överföring av teaterföreställningar, musikdramatiska verk och balettföreställningar till tv. I ett försöksavtal med Svensk Scenkonst har Teaterförbundet dessutom ett avtal om distribution av scenkonstföreställningar via elektroniska medier, som e-bio och försäljning av upptagningar på dvd.

Läs mer om teaterförbundet

Läs mer om SVT

Läs mer om Medieföretagen

Läs mer om Svensk Scenkonst

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp