Lagar, regler och tillstånd

Sidan blev senast uppdaterad:

För dig som vill starta och driva företag inom scenkonstområdet finns det lagar, regler och krav som är viktiga att känna till. Läs om upphovsrätt och se till att du förstår vad som regleras i olika avtal när du säljer dina tjänster.

Vid föreställningar finns det mycket praktiskt att tänka på. Allt från att bestämma vem som har ansvar över säkerhet till vem som ska ansvara för eventuella åtgärder vid problem. Olika typer av scenhus har tillgång till olika yrkesroller. Här kan du läsa mer om scenhus, yrkesroller och ansvarsområden, säkerhet och tillgänglighet.

Scener och säkerhet

Den som har skrivit en teaterpjäs eller koreograferat en dansföreställning har skapat ett verk. För att ett verk ska vara upphovsrättsligt skyddat krävs att det uppnår verkshöjd, vilket betyder att verket ska vara originellt och särpräglat som ett resultat av upphovspersonens personliga skapande.

Upphovsrätt

För den som vill vara verksam på scenkonstområdet är det viktigt att de upphovsrättsliga villkoren regleras i avtal. Det gäller för såväl producenter som arrangörer och utövande konstnärer.

Avtal inom scenkonstområdet

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp