Finansiering och ekonomi inom scenkonst

Sidan blev senast uppdaterad:

De flesta företag inom scenkonst har blandekonomier. Det betyder att de har intäkter från försäljning, uppdrag och samproduktioner, men också från olika former av offentliga stöd och från andra arbeten.

En del av dina intäkter kommer från försäljning till kund, till exempel:

  • en publik, till exempel vid biljettförsäljning
  • en teater eller institution, till exempel vid försäljning av ett manus eller en koreografi
  • ett turnénätverk eller en spelplats, till exempel vid försäljning av en föreställning
  • ett företag eller en offentlig verksamhet, till exempel vid försäljning av företagsevent eller undervisning.

En del av dina intäkter kan även komma från olika slags stöd och bidrag.

Stöd och bidrag

Rådgivning

Flera kommuner erbjuder stöd och rådgivning för affärsutveckling inom konst och kultur, ibland i form av så kallade kulturinkubatorer. Kontakta din kommun för att få information. Även många fackförbund håller kurser i företagande.

Inom vissa branscher, till exempel opera, är det vanligt med agenturer, managers eller produktionsbolag som sköter alltifrån marknadsföring och bokningar till avtalsskrivning och ekonomi.

Våga ta betalt

Det är viktigt att du värderar ditt arbete som professionellt och kräver en rimlig ersättning. Det är inte bara själva arbetstiden som uppdragsgivaren betalar för, utan för hela den samlade kunskap och erfarenhet som du tar med dig i arbetet. Du ska också ta betalt för omkostnader och tid som du lägger ned för att kunna få uppdrag. Kontakta din branschorganisation för minimirekommendationer.

Räkna ut ditt pris

Samproduktion

Arrangörer och spelplatser kan gå in och samproducera din föreställning. Till exempel kan du få en summa pengar som inte primärt syftar till att köpa in din föreställning utan som är en insats i hela projektet/produktionen. Du kan också erbjudas ett så kallat residens, då en scenkonstnär eller grupp bjuds in för att arbeta under en period på en scen.

Ibland sker samproduktion i utbyte mot specifika uppgifter, som till exempel att ordna öppna workshops eller repetitioner. En annan form av samproduktion kan ske genom att man delar på kostnader, investeringar, tjänster och lokaler med andra aktörer. I dessa fall handlar det framförallt om att sänka dina omkostnader och att ta till vara på resurser och kompetenser som finns runt omkring dig.

Sponsring

Sponsring är ett affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter där det sker ett ömsesidigt utbyte. Sponsringen av ett kulturprojekt kommer in som en del av marknadsföringen hos ett kommersiellt företag. Det sponsrande företaget förväntar sig en motprestation i form av exponering av företaget eller företagets produkter. Det är alltså inte fråga om välgörenhet eller mecenatskap.

Crowdfunding

Crowdfunding är ett slags kollektiv mikrofinansiering som kan se ut på flera sätt. Det handlar om att genom många mindre bidrag eller medlemsavgifter kunna förverkliga ett projekt eller utveckling av en idé. Oftast sker dessa processer på internet, genom olika typer av röstningssystem och communities. I enstaka fall är dessa communities sammanlänkade med offentliga finansieringssystem.

Lån

Precis som företag i andra branscher kan du ta lån hos en bank för att starta upp och utveckla din affärsidé och verksamhet. Förutsättningen är att din affärsidé bedöms vara så pass stark att du kan betala tillbaka lånet. Hos Almi kan du både få affärsutveckling och finansiering, men till en högre ränta än hos banken eftersom Almi fungerar som kompletterande aktör till banken. Precis som med andra lån är det viktigt att du tar reda på vilka förutsättningar och risker lånet medför. Om du är medlem i ett fackförbund eller branschorganisation kan det hända att de kan hjälpa dig med speciella former av lån.

Finansiera starten

Almi 

Mer om ekonomi

Finansiera starten

Under den första tiden innan försäljningen har kommit igång behöver du ett startkapital.

Ekonomi och bokföring

Alla affärshändelser i företaget ska bokföras enligt bokföringslagen. Läs mer om hur du ska bokföra.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp