Upphovsrätt

Sidan blev senast uppdaterad:

Du som skriver en sångtext eller komponerar ett musikstycke har skapat ett verk. Om verket är originellt (unikt) får du som upphovsperson ett skydd - upphovsrätt - för ditt verk, som då uppnått "verkshöjd".

En poplåt har samma skydd som en opera eller symfoni. Upphovsrätten uppstår automatiskt och det krävs ingen registrering.

Ett verk som omfattas av upphovsrätt får normalt inte användas utan upphovspersonens tillstånd. Upphovspersoner inom musikområdet är till exempel kompositörer, komponister, tonsättare, musikskapare, singer-songwriters, låtskrivare och textförfattare.

Till sidans topp

Ekonomisk rätt

Den ekonomiska rätt – eller förfoganderätt – som upphovsrätten ger, innebär att ingen annan än upphovspersonen får publicera verket eller göra det tillgängligt för allmänheten i kommersiellt syfte. Så gott som alla kompositörer i Sverige upplåter sina ekonomiska rättigheter till Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå. Det innebär att Stim hjälper dig att samla in den ekonomiska ersättning du som upphovsperson har rätt till när din musik spelas i Sverige eller utomlands.

Läs mer om Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå

Till sidans topp

Du kan ta hjälp av ett musikförlag

Som upphovsperson kan du välja att skriva avtal med ett musikförlag. Musikförlaget kan hjälpa dig kreativt, administrativt och finansiellt.

Läs mer om musikförlag under Musikens förlag och bolag

Till sidans topp

Bearbetare eller arrangör

En bearbetare eller arrangör är någon som gjort ett musikarrangemang av någon annans verk eller översatt/skrivit om befintliga texter. Om bearbetningen eller arrangemanget i sig uppnår verkshöjd kan en bearbetare få upphovsrätt till bearbetningen eller arrangemanget. Denna kan dock inte fritt förfoga över bearbetningen utan den ursprungliga upphovspersonens samtycke.

Till sidans topp

Överlåta och upplåta rättigheter

Det är viktigt att skilja på överlåtelse och upplåtelse. Den som överlåter till exempel ett musikstycke ger bort det för alltid. Då kan upphovspersonen inte längre bestämma över var musiken kommer att offentliggöras. Det kan innebära att musiken dyker upp i sammanhang där upphovspersonen eller artisten inte vill medverka.

När verket skapas är det upphovspersonen som är rättighetshavare, men hen kan ha överlåtit rättigheterna till ett musikförlag eller till någon annan. Rättighetshavaren kan också upplåta upphovsrätten tillfälligt. Upphovsrättshavaren lånar eller hyr då ut verket under en begränsad tid eller för ett särskilt ändamål, till exempel i en reklamfilm.

Intresseorganisationen för musikbranschen i Sverige, Musiksverige, har guider om upphovsrätt.

Musiksveriges guider om upphovsrätt

Till sidans topp

Att bevisa att du är upphovsperson

Det är alltid den som påstår sig vara upphovsperson som måste bevisa det. Därför kan det vara bra att dokumentera det du komponerar. Om det uppstår oenighet måste upphovspersonerna själva eller eventuella musikförlag reda ut vem som har gjort vad. I sista hand kan en domstol avgöra en tvist.

Om du som inte har en musikförläggare i ryggen vill kunna bevisa att du skrivit en låt/ett verk kan du skicka din demo, eller noter och text, i ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till dig själv. Behåll försändelsen oöppnad. Du kan också välja att deponera dina verk hos till exempel Musikerförbundet. Det är kostnadsfritt för medlemmar men erbjuds även för icke-medlemmar.

Läs mer om hur Musikerförbundet kan hjälpa dig att skydda din musik

Att göra så här bevisar inte att det är du som skrivit musiken eller texten, men det bevisar att du har haft verket ett visst datum och det kan vara viktigt vid en tvist. Detta måste förstås ha gjorts innan materialet börjat spridas.

Till sidans topp

Upphovsrätt för artister och musiker

Även om du inte själv skapar någon musik utan enbart arbetar som artist/musiker kan du ha rätt till upphovsrättsersättning. SAMI, Svenska artisters och musikers intresseorganisation, är den organisation i Sverige som samlar in ersättning för musikers och artisters räkning när inspelad musik sprids via radio/TV och vid offentligt framförande.

När du har medverkat på en skivinspelning har du rätt till ersättning om skivan spelas offentligt till exempel i butiker, på hotell, gym eller i radio och tv. Det kostar dig ingenting att gå med i SAMI och genom din anslutning kan du identifieras som rättighetshavare och på så vis få den ersättning som du har rätt till.

Läs mer om SAMI, Svenska artisters och musikers intresseorganisation

Mer om att vara musikskapare

Skriva låtar med andra

Om du vill samarbeta med andra upphovspersoner finns det många olika sätt att gå tillväga. Du kan själv kontakta andra upphovspersoner eller ta hjälp av ett musikförlag.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp