Starta skivbolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Skivbolagens roll har kommit att ändras en hel del sedan musiken börjat spridas digitalt i allt större utsträckning. Allt fler väljer att själva ge ut sin musik. Det finns dock en hel del att tänka på när man ska ge ut musik, vare sig den ges ut i fysisk eller digital form.

Upprätta artistavtal

Upprätta ett avtal med den eller de vars musik du tänker ge ut. Artistavtalet reglerar villkoren mellan musikbolaget och artisten och ger alla parter en god grund för det fortsatta samarbetet. Det är också klokt att tidigt reglera förhållandet mellan bandmedlemmar när det gäller fördelning av royaltyn och eventuella live-intäkter.

Det är att rekommendera att ta hjälp av en jurist eller advokat som är kunnig på området. Medlemmar i Musikerförbundet har gratis juristhjälp.

Läs mer om vad Musikerförbundet kan hjälpa till med

Till sidans topp

Inspelning och spridning av andras musik

Vill du göra en cover på någon annans låt räcker det att ta kontakt med NCB. Om bearbetningar av originallåten har gjorts, till exempel om musiken har fått ny text, måste man dock få tillstånd från rättighetshavaren (musikförlaget eller upphovspersonen personligen). Även den som bearbetat ett befintligt verk kan få upphovsrättsersättning.

Läs mer om NCB

Läs mer om upphovsrätt på Stims webbplats

Samplingar

Om musiken innehåller samplingar måste du ha tillstånd från både rättighetshavaren för musiken (upphovspersonen eller musikförlaget) och från den som äger inspelningen (vanligtvis skivbolaget).

Kontakta Stim för att få information om vem som är rättighetshavare.

För att hitta kontaktuppgifter till det skivbolag som givit ut musiken finns listor med kontaktuppgifter både hos Ifpi och SOM (Svenska oberoende musikproducenter).

Kontaktuppgifter hos Ifpi

Kontaktuppgifter hos SOM (Svenska oberoende musikproducenter)

Till sidans topp

Ersättning till medverkande

Ersätta musiker och producent med gage/lön

De är enklast att ersätta de medverkandes arbetsinsatser direkt via musikergage och producentarvode. På så vis får du mindre administration med att räkna ut medverkandes royalty i ett senare skede.

Det är dock vanligast att mindre musikbolag och medverkande kommer överens om att alla ska få en viss procent i royalty istället för gage/arvode.

OBS! Detta gäller inte de medverkande som du upprättat artistavtal med. För att få reda på hur du ersätter medverkande musiker enligt avtal, ta kontakt med Musikerförbundet.

Mer om Musikerförbundet

Ersätta musiker och producent med royalty

Fördelen med att lämna ersättning till de medverkande i form av en viss procent i royalty är framförallt att skjuta kostnaden framför sig och på så vis inte belasta bolagets likviditet. Nackdelen kan vara att det blir administrativt betungande om du har många att avräkna till. Någon typ av royaltyöverenskommelse är dock vanligast när det gäller mindre skivbolag.

Om du har upprättat ett artistavtal med alla medverkande så är det bara producenten du behöver göra ett ytterligare avtal med för respektive inspelning.

Ersättning till ljudtekniker och för musikstudio

Ljudtekniker och hyra av musikstudio betalas vanligtvis mot faktura, men det kan finnas möjlighet att göra avtal där du betalar dem i form av en andel av förväntade intäkter.

Inspelningslista till SAMI

En inspelningslista med samtliga medverkande musiker och artister ska skickas till SAMI. Inspelningslistan ligger till grund för den ersättning som SAMI betalar ut till medverkande musiker när verket spelas i till exempel radio, tv och musiktjänster.

Normalt tar producenten hand om anmälan till SAMI. Glöm inte bort att göra detta då intäkterna från SAMI kan visa sig bli rätt stora om musiken spelas flitigt i olika medier.

Läs mer om inspelningslista på SAMI:s webbplats

Till sidans topp

Mastring av inspelningen

Den inspelade musiken mastras för att få optimal ljudkvalitet innan den sprids till allmänheten. Vid mastringen läggs också nödvändig metadata in (copyright-information som artist, titel, upphovsperson, skivmärke, längd samt ISRC-kod).

ISRC-kod

Varje enskilt spår på en inspelning ska förses med en ISRC-kod. Koden läggs normalt in vid mastringen så kolla detta med den mastringsstudio som hjälper till med mastringen. Tidigare utgivna analoga eller digitala inspelningar som inte fått någon kod kan förses med sådan vid återutgivning.

Ansökan om ISRC görs hos Ifpi

Till sidans topp

Tillstånd från NCB för skivutgivning

Om du vill ge ut musik på cd, audio-dvd eller vinyl behöver du tillstånd från NCB (Nordisk Copyright Bureau).

Läs mer på NCBs webbplats

Till sidans topp

Konvolut

Oavsett om du ska distribuera digitalt eller fysiskt, behöver du någon typ av konvolut eller grafisk form som presenterar din inspelning.

De digitala musiktjänsterna (iTunes, Spotify etc.) vill i de flesta fall ha en högupplöst jpeg-fil eller liknande av omslagsbilden. I samband med försäljningen av ett digitalt album erbjuder vissa musiktjänster möjligheten att lägga med albumets booklet (inlaga) som PDF. Detta ger ett bra mervärde för slutkonsumenten och det rekommenderas att du alltid ser till att arkivera all form och tryckoriginal i ett format som kan uppdateras och ändras.

Till sidans topp

Tillverkning av fysiska skivor (cd, vinyl)

NCB har en  lista över de presserier som de har avtal med. Du kan också använda något annat cd-presseri. Huvudsaken är att du rapporterar till NCB.

Till sidans topp

Anmäl din inspelning till Ifpi

Skivbolaget har rätt till ersättning när en inspelning spelas i till exempel radio, tv eller i andra offentliga sammanhang. Därför är det mycket viktigt att du anmäler din inspelning till Ifpi.

Läs mer om hur du anmäler din inspelning till Ifpi

Till sidans topp

Skicka skivan till grammofonarkivet

För att radiospelningar korrekt ska kunna registreras måste Sveriges Radios Grammofonarkiv få skivan innan eller samtidigt som den skickas till radioproducenterna. Ofta sköter din distributör detta, men kolla att så är fallet om du är osäker. Skulle det ha missats - se till att själv skicka in skivan till Grammofonarkivet på adress:

Grammofonarkivet
Sveriges Radio
105 10 Stockholm.

Man kan även kontakta Grammofonarkivet för att kontrollera om skivorna finns där och/eller är rätt registrerade.

För att leverera promotionlåtar till Sveriges Radio är det smidigt att ansluta sig till Musikportalen.

Anslut till musikportalen

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp