Moms inom musikområdet

Sidan blev senast uppdaterad:

Moms är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. För kulturområdet gäller särskilda momsregler.

När ett företag säljer en vara eller tjänst läggs det normalt på moms på priset. Det kallas utgående moms. Moms på företagets utgifter kallas ingående moms. Kulturområdet har en del speciella regler vilket gör att du inte alltid ska redovisa moms på intäkter eller har rätt att dra av moms på dina utgifter. Nedan har vi samlat information som kan vara viktig för dig inom musikbranschen.

Läs även Skatteverkets broschyr Moms inom kulturområdet, som ger en djupare beskrivning.

Till sidans topp

Momssatser

Det finns tre momssatser i Sverige:

25 procent moms gäller för de flesta varor och tjänster som säljs. Kulturmoms på 25 procent är det bland annat på restaurangunderhållning och entréavgifter till en danstillställning där publiken dansar. Det är även 25 procents moms på förmedlingsprovision av till exempel artistframträdanden, försäljning av cd-skivor och ersättning för nedladdad musik.

12 procent moms är det på livsmedel, hotell, restaurang och catering samt camping.

6 procent moms är det på böcker, talböcker, tidningar, noter, persontransporter och inträde till teater, konserter, opera-, balett- och musikalföreställningar. Momssatsen är också 6 procent när du upplåter eller överlåter upphovsrätten till litterära eller konstnärliga verk, exempelvis på olika ersättningar för din musik.

Till sidans topp

Artistframträdanden är momsbefriade

Utövande konstnärer som framträder med ett upphovsrättsligt skyddat verk inför en publik och tar ut gage på framträdandet ska inte lägga på moms på gaget.

För att artistframträdanden ska vara momsfria krävs att alla fyra förutsättningar nedan är uppfyllda:

  • att artisten som framträder är utövande konstnär, till exempel sångare, musiker, dansare, skådespelare, recitatör, dirigent, performance- eller cirkusartist
  • att framträdandet sker inför en publik, med andra ord att publiken finns på plats.
  • att artisten framför ett litterärt eller konstnärligt verk som skyddas av upphovsrättslagen
  • att det är artisten som framträder som själv eller genom sitt företag säljer framträdandet.

Exempel på utövande konstnärer som kan uppträda momsfritt är sångare, musiker, dansare, skådespelare, recitatörer och dirigenter. För att framförandet ska räknas som momsfritt måste det ske direkt inför en publik. DJ:s räknas inte som utövande konstnärer och måste redovisa 25 procent moms på sitt gage, men det finns undantag. Film, tv-inspelning eller streamade konserter räknas inte hit och är momspliktiga.

Om ett framträdande är momsfritt gäller momsfriheten även andra varor eller tjänster som ingår i ersättningen för framträdandet. Det gäller till exempel resor, boende, rekvisita, instrument, ljud- och ljusutrusning. En artist kan därför inte dela upp arvodet i en momsfri del och en momspliktig del, utan allt blir i sådana fall momsfritt.

Artisten måste vara säljare

För att ett framträdande ska vara momsfritt måste artisten vara säljare, antingen genom att sälja framträdandet själv eller genom sitt eget bolag. Den som köper framträdandet kan vara arrangör eller någon som i sin tur säljer framträdandet vidare.

Till sidans topp

Arrangören redovisar momsen

Det är arrangören som betalar och redovisar momsen på entréavgifterna till evenemanget. Momsen på sådana intäkter är 6 procent. Danstillställningar är undantagna och beläggs med 25 procent moms på inträdet.

Till sidans topp

Artistförmedling

Provision vid förmedling av artister beläggs med 25 procent moms.

Till sidans topp

Inspelningar

Om en musiker anlitas för att medverka vid en inspelning av upphovsrättsskyddat material räknas det inte som ett momsfritt framförande av ett konstnärligt verk inför publik. Ersättningen blir då belagd med 6 procent moms.

Till sidans topp

Artistframträdande eller föredrag?

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är ett framförande av ett konstnärligt verk inför publik och ett föredrag. Detta bedöms då enligt huvudsaklighetsprincipen vilket innebär att det avgörande är framträdandets huvudsakliga syfte.

Exempel

Om en kompositör håller ett föredrag och berättar om sitt konstnärskap och samtidigt framför några korta musikstycken som hen har skrivit ska framträdandet ses som ett föredrag. Det huvudsakliga syftet med framträdandet är att berätta om konstnärskapet, inte att framföra musiken.

Om ett band gör en spelning på en klubb och mellan låtarna exempelvis berättar historier om bandet och dess låtar, är framträdandet momsfritt. Det huvudsakliga syftet är här att spela musik.

Till sidans topp

Uppträdande i utlandet

När en svensk artist uppträder i ett annat land gäller det andra landets momsregler vilket kan innebära att framträdandet är momspliktigt. När en utländsk artist uppträder i Sverige gäller svenska regler eftersom framträdandet omsätts här.

Till sidans topp

Måste jag vara momsregistrerad?

För att vara skyldig att momsregistrera ditt företag måste verksamheten omsätta momspliktiga varor eller tjänster inom Sverige. Har du en verksamhet som helt och hållet är momsbefriad, till exempel om du enbart gör artistframträdanden, så ska du inte momsregistrera dig.

Har du e-legitimation kan du anmäla ditt företag för momsregistrering här på verksamt.se. Annars gör du din anmälan på pappersblankett till Skatteverket.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp