Finansiering

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns många sätt att finansiera sin verksamhet på inom musikbranschen. Gage, skivförsäljning och att din musik laddas ner eller streamas är några exempel. Lån, stipendier, bidrag, spekulation och crowdfunding är andra exempel på finansieringsformer.

Gage och upphovsrättsersättningar

Du som skapar musik har rätt till upphovsrättsersättning från Stim när din musik framförs såväl live som i tv, radio, butiker, restauranger med mera.

Läs mer om hur du går med i Stim

När du som artist/musiker spelar live kommer du och arrangören överens om ett gage. Om du har skapat musiken som du/ni spelar har du också rätt till upphovsrättsersättning från Stim när musiken framförs. När du spelar live rapporterar du till Stim vilken musik du framfört (både din egen och andras) och vem som arrangerat konserten, så att den som skapat musiken får ersättning från Stim.

Läs mer om musikrapportering på Stims webbplats

Artister/musiker har rätt till upphovsrättsersättning när de medverkat på en inspelning om låten spelas offentligt, till exempel i butiker, på hotell, gym eller i radio och tv. Det är SAMI, Svenska artisters och musikers intresseorganisation, som samlar in sådan ersättning från musikanvändare och betalar ut den till de SAMI-anslutna.

Läs mer om hur du går med i SAMI

Till sidans topp

Förskott

Under lång tid har upphovspersoner och artister kunnat förhandla till sig ett visst förskott när de har kontrakterats av något av de mer etablerade musikförlagen eller skivbolagen. Idag förekommer det sällan några större summor för andra än väldigt etablerade upphovspersoner och artister.

Till sidans topp

Stipendier och bidrag

Både i bokform och på webben finns sammanställningar av sökbara stipendier. Dagstidningar och olika magasin har också regelbundet artiklar i ämnet.

Det finns även ett antal statliga stipendier. Konstnärsnämnden erbjuder stipendier och bidrag på musikområdet. Bland annat kan du ansöka om arbetsstipendium (både som musiker och som kompositör), stipendium för samarbetsprojekt och stipendium för internationellt kulturutbyte.

Läs mer om konstnärsnämndens stipendier och bidrag på musikområdet

Läs mer om konstnärsnämnden

Läs mer om stipendier och bidrag i konstnärsguiden

Kulturrådet ger olika bidrag på musikområdet. Bland annat kan de ge så kallat fonogramstöd, det vill säga ekonomiskt stöd till skivinspelning. I det här fallet måste det vara ett existerande skivbolag som söker stöd för en viss utgivning. Du kan alltså inte ansöka som artist.

Kulturrådets olika bidrag på musikområdet

Läs mer om kulturrådet

Till sidans topp

Spekulation

Att göra något på spekulation (även kallat spek) innebär att göra ett arbete utan garanterad ersättning. Förhoppningen är att det i ett senare skede ska löna sig.

Har du många kontakter inom olika branscher kan du be dem ställa upp gratis vid exempelvis en albumproduktion mot att de får betalt så fort albumet börjar betala sig. Det kan vara omslagsmakare, musiker, producent, studio, fotograf, tryckeri eller andra som tror på produkten.

Vissa ger bort en viss procent av rättigheten till sin låt till producenten i stället för att betala ett arvode.

Till sidans topp

Crowdfunding

Ett fenomen som växt sig allt starkare via internet är crowdfunding. Det innebär att ett antal intressenter förhandsfinansierar exempelvis en skivproduktion eller turné.

Denna typ av mikrofinansiering kräver oftast att en skara fans redan följer din musik. Men presenterar du en tillräckligt stark idé finns ändå möjlighet att övertyga tillräckligt många finansiärer.

Läs mer om crowdfunding

Till sidans topp

Lån

Traditionella banklån finns att tillgå om du uppfyller bankens krav. Vissa banker beviljar borgensfria medlemslån till medlemmar i Musikerförbundet.

Läs mer på Musikerförbundet

Till sidans topp

Andra typer av stöd

Det finns ett antal produktions- och managementbolag inom musikbranschen. De arbetar med karriärutveckling på kortare eller längre sikt. När det gäller nya artister kan de ofta hjälpa till med att förmedla kontakter, bekosta demoinspelningar, replokal eller så kallade showcase (konserter för specialinbjudna från övrig bransch och media).

Många av studieförbunden tillhandahåller replokaler mot att ni har en studiecirkel med en studieplan.

Mer om företagsstarten

Finansiera starten

Under den första tiden innan försäljningen har kommit igång behöver du ett startkapital.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp