Starta företag inom musik

Sidan blev senast uppdaterad:

Majoriteten av alla konstnärliga yrkesutövare är företagare. För att kunna leva som företagare inom kultursektorn räcker det inte att ha en talang - du måste även utveckla och lära dig att ta betalt för den.

Konstnärs- och företagarrollen

Inom kulturområdet finns det delvis egna efterfrågemekanismer. Betalningsviljan är ofta relativt låg och det kan vara svårt att sätta prisnivåer eftersom sambandet mellan nedlagd arbetstid och inkomst inte följer en given logik. Produktionskostnaderna kan vara höga och inkomsterna låga. För många innebär det att de måste leva med en viss osäkerhet och det är inte alla som klarar av att hävda sig på marknadens villkor. Trots det finns det många som kan leva på sitt konstnärliga arbete.

Mellan konstnärs- och företagarrollen finns ett spänningsfält, och det gäller att hitta en balans mellan dessa båda roller. Å ena sidan vill man vara fri i sitt skapande, å andra sidan gäller det att hitta en marknad som är villig att betala för ens produkter så att man kan överleva som företagare. Nyckeln är ofta att hitta tillräckligt många vägar/områden att utöva sitt konstnärliga arbete inom. En musikskapare kan till exempel göra musik till reklamfilmer och därigenom finansiera ett eget, mindre lukrativt, musikprojekt.

Till sidans topp

Företagsformer

Om du är musiker och spelar i ett band är du förmodligen bra på det du gör, att skapa och framföra musik. De flesta startar ett företag och fakturerar uppdragsgivarna för varje enskilt framträdande eller uppdrag. Andra är anställda och det innebär också många gånger mer pappersarbete. Har du ett företag kan du enklare hålla reda på de kostnader som uppstår och fördela resterande pengar rättvist mellan medlemmarna. 

Läs mer om att välja företagsform

Till sidans topp

Affärsidé och affärsplan

En affärsidé är en formulering av vad du vill göra och vad som är viktigt med just ditt företag. Affärsidén kan också ses som hur ett företag tillfredsställer marknadens behov. En affärsplan - där affärsidén ingår - är en strukturerad och konkret beskrivning av dina förutsättningar, samarbeten, mål, vision, marknadsplan med mera. Kort sagt handlar affärsplanen om hur du planerar att uppnå mål och finansiera din verksamhet.

Du kan skapa din egen affärsplan här på verksamt.se

Till sidans topp


Gå på en starta företag-dag och ta hjälp av rådgivare

Ett bra sätt att skaffa information om företagsstarten är att gå på Starta företag-dagen som anordnas runtom i landet. Dagen är helt kostnadsfri och arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Patent- och Registreringsverket, Tillväxtverket, Skatteverket och Tullverket.

Läs mer om Starta företag-dagen

Hitta rådgivare

Om du behöver diskutera din företagsstart kan du söka efter rådgivare i tjänsten.
Hitta rådgivare

Om du är medlem i SKAP (Svenska kompositörer av populärmusik), FST (Föreningen svenska tonsättare) eller Musikförbundet kan även de erbjuda olika former av rådgivning.

Läs mer om SKAP (Svenska kompositörer av populärmusik)

Läs mer om FST (Föreningen svenska tonsättare)

Läs mer om Musikförbundet

Till sidans topp

Försäkringar

När du startar företag ska du se över vilka försäkringar du behöver. Musikerförbundet, SYMF och SKAP erbjuder sina medlemmar olika typer av försäkringar, bland annat företagsförsäkringar.

Läs mer om försäkringar här på verksamt.se
Läs mer om försäkringar hos SKAP
Läs mer om försäkringar hos Musikerförbundet
Läs mer om försäkringar hos SYMF

Så här startar du

Förbered din start

Här får du hjälp att planera din företagsstart.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp