Musikens förlag och bolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Vad är det för skillnad på ett musikförlag och ett skivbolag? Vad gör ett managementbolag och på vilket sätt kan ett bokningsbolag hjälpa dig? Här reder vi ut begreppen.

Musikförlag

Musikförlag skriver avtal med upphovspersonen till ett verk, till exempel en låt. Förlaget tillvaratar och representerar rättigheterna till upphovspersonens kompositioner.

Musikförlagen har tre huvudsakliga uppgifter:

  • De arbetar kreativt: de agerar bollplank och rådgivare, skapar kontaktytor och samarbetstillfällen med andra upphovspersoner samt hjälper till att placera dina verk hos artister eller i film-, tv- och reklamproduktioner (så kallad synkronisering).
  • De arbetar administrativt: de sköter kontakterna med Stim och NCB (Nordic Copyright Bureau), följer upp och kontrollerar att rätt summa pengar betalas ut till dig, bevakar så att dina verk inte används i sammanhang som du inte har gett tillstånd till.
  • De arbetar finansiellt: de betalar ut förskott (i form av ett lån som du betalar tillbaka först när din låt/ditt verk har börjat generera inkomster), ger ekonomiskt stöd i form av studiotid, demoinspelning, turnébidrag, bidrag till instrument och instrumentutrustning, marknadsför din musik gentemot till exempel producenter, skivbolag och artister samt ger ut och marknadsför noter.

Ofta inriktar sig förlaget på en viss typ av musik. De större musikförlagen tillhandahåller också "library music". Det är specialkomponerad instrumentalmusik i olika stilar som för en mindre summa får användas i exempelvis tv-program.

När du som upphovsperson ingår ett förlagsavtal med ett musikförlag innebär det vanligtvis att du överlåter eller upplåter en exklusiv rätt till musikförlaget att under avtalstiden ta hand om rättigheterna till dina verk. Tillsammans förhandlar ni fram den procentsats som musikförlaget ska få som ersättning för den insats de gör. Det är viktigt att du fullt ut förstår vad avtalet innebär för dig. Ta gärna hjälp av en jurist innan du skriver på.

Musikförläggarna är musikförlagens branschorganisation. På deras webbplats finns information som ingående beskriver musikförlagens roll.

Läs mer hos Musikförläggarna

Starta ett musikförlag

Du kan välja att starta ett musikförlag där du lägger rättigheterna enbart till din egen musik och/eller till andras musik. Det finns inte några formella krav på någon speciell bolagsform. För att få upphovsrättsersättning registrerar du ditt musikförlag hos Stim.

Registrera ditt musikförlag hos Stim för upphovsrättsersättning

Läs mer om att starta musikförlag på Musikförläggarnas webbplats

Till sidans topp

Skivbolag

Skivbolagen, som även kallas musikbolag skriver avtal med artister och musiker. De arbetar med att spela in och ge ut musik. Spridningen kan ske genom digital distribution (nedladdning och streaming) eller exempelvis cd, dvd, vinyl.  

Skivbolaget äger själva inspelningen av ett verk, men inte upphovsrätten till verket i sig – den ägs oftast av ett musikförlag eller av upphovspersonen själv.

Skivbolagen har två branschorganisationer i Sverige. Ifpi företräder cirka 95 procent av skivmarknaden i Sverige. SOM, Svenska oberoende musikproducenter, företräder de oberoende skivbolagen.

Läs mer om Ifpi

Läs mer om SOM, Svenska oberoende musikproducenter

Vill du starta ett skivbolag?

Under Starta skivbolag vi samlat en mängd information som du bör känna till

Till sidans topp

Managementbolag

Ett managementbolag assisterar och representerar artisten i karriärrelaterade situationer samt företräder upphovspersonen/artisten i affärsmässiga överenskommelser.

Managementbolaget kan även anlitas till att hålla ordning på upphovspersonens/artistens ekonomi och administration, ofta i samråd med en revisor och/eller ett musikförlag. Vissa skaffar en manager när karriären börjar ta fart internationellt. Andra anlitar redan på ett oetablerat stadium en manager, exempelvis för att förhandla fram sitt första skivkontrakt.

Vanligt är att ett managementbolag tar en procentandel på inkomsten, men avtalstyperna varierar.

Till sidans topp

Bokningsbolag

Bokningsbolag representerar artisten i livesammanhang. När konserter och turnéer ska bokas förhandlar de med arrangörer, ser till att turnéer läggs upp på ett praktiskt sätt (städer, spelställen), ser till att omständigheterna är ordnade och ansvarar för att artisten håller sin del av avtalet.

Varje artist har sin egen agent/kontaktperson. På större bokningsbolag tillkommer en stab som hjälper till med produktion, promotion och rådgivning.

Du behöver inte ha gett ut en skiva för att skapa intresse hos ett bokningsbolag. Det viktiga är förmågan att kunna dra publik. Som artist kan du själv boka dina spelningar till en viss nivå, men ibland är det bra att ha en utomstående att bolla idéer med och som kan sköta marknadsföringen.

Mer om musikens förlag och bolag

Branschorganisationer

För dig som vill verka inom musikbranschen kan det vara bra att känna till ett antal nyckelorganisationer som på olika sätt arbetar för att tillvarata olika gruppers intressen.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp