Branschorganisationer

Sidan blev senast uppdaterad:

För dig som vill verka inom musikbranschen kan det vara bra att känna till ett antal nyckelorganisationer som på olika sätt arbetar för att tillvarata olika gruppers intressen.

Stim

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskapare och deras musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text.

När musik spelas i exempelvis radio, tv, musiktjänster på nätet, butiker eller på konserter, liveställen och diskotek, betalar musikanvändarna (arrangören, butiksägaren och så vidare) en avgift till Stim. Stim ser till att pengarna fördelas mellan de förlag och upphovspersoner som innehar rättigheterna till musiken.

Till sidans topp

SAMI

SAMI står för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. De tillvaratar musikers och artisters intressen. För att kunna ansluta dig till SAMI måste du ha medverkat på en inspelning som är utgiven av ett skivbolag.

SAMI samlar in information om vilka inspelningar som har sålts och spelats. Sedan fördelar de ersättning från alla som har SAMI-licens till artister och musiker för verk där de medverkat instrumentalt eller vokalt.

SAMI inkasserar och fördelar alltså bara ersättning när inspelad musik spelas upp och används offentligt. När det gäller liveframföranden avtalar artisten/musikern om gage som betalas av den som anordnar liveframträdandet.

Till sidans topp

Svenska Musikerförbundet (SMF)

Svenska Musikerförbundet (SMF) är de professionella musikernas fackförbund. De för musikernas talan, hjälper till med avtal och ger annan juridisk assistans till sina medlemmar via sin juridiska byrå Scen & Media Juristerna (SMJ). Musikerförbundet har en stipendiefond och ger rabatter. Musikerförbundet ger också ut medlemstidningen Musikern.

Till sidans topp

SYMF

SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund) är ett partipolitiskt obundet TCO-förbund som organiserar yrkesverksamma musiker och sångare. Medlemmar i SYMF arbetar i huvudsak i symfoniorkestrar, på operahus, länsteater- och länsmusikavdelningar samt musikteatrar och privatteatrar. Alla förtroendeposter inom förbundet innehas av professionella musiker och sångare.

Till sidans topp

Föreningen Svenska Tonsättare (FST)

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området. FST har till ändamål att tillvarata sina medlemmars konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen, medverka till spridning av svensk musik i Sverige och utlandet och överhuvudtaget främja svensk musikkultur. 

Till sidans topp

SKAP

SKAP, Svenska Kompositörer Av Populärmusik, är Sveriges intresseförening för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och arrangörer. De tillvaratar sina upphovspersoners intressen, såväl konstnärligt som upphovsrättsligt. De delar ut stipendier, bidrag och priser, arrangerar en årlig vårfest med många liveframträdanden och stipendieutdelningar och verkar i allmänhet för svensk populärmusik.

Till sidans topp

Musikförläggarna

Musikförläggarna representerar Sveriges musikförlag. Dessa arbetar med verk (musik och text) och dess upphovspersoner (kompositörer, textförfattare, arrangörer).

Till sidans topp

IFPI

IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) representerar de större skivbolagen och tillvaratar deras intressen. IFPI:s svenska kontor heter IFPI Svenska Gruppen.

IFPI försöker motverka illegal spridning av musik på internet och massproducerade piratutgåvor av fysiska cd-skivor, däribland identiska – men illegala – kopior (så kallade counterfeit-versioner).

IFPI arrangerar den årliga Grammisgalan och ger tillsammans med Musikförläggarna ut det digitala nyhetsbrevet Musikindustrin (MI). Aktuella och tidigare utskickade nyheter, krönikor, vimmel och annat finns att läsa på musikindustrin.se.

Till sidans topp

SOM

SOM står för Sveriges Oberoende Musikproducenter. De är en ideell förening som representerar mindre independentbolag inom skivutgivning och digital distribution.

SOM erbjuder enklare juridisk rådgivning till sina medlemmar och har tagit initiativ till ett standardskivkontrakt.

De arrangerar också bland annat den årliga Manifestgalan, som är de oberoende bolagens motsvarighet till Grammis.

Till sidans topp

Export Music Sweden (EXMS)

EXMS står för Export Music Sweden. Dessa samordnar bolagens deltagande i olika utländska mässor, seminarier, festivaler och events. EXMS har som övergripande mål att skapa så stor internationell uppmärksamhet som möjligt för svensk musik. EXMS grundades 1993 av olika organisationer inom den svenska musikbranschen.

Till sidans topp

Musikcentrum Öst

Musikcentrum Öst är frilansmusikernas egen organisation med musiker och grupper av alla slag. Musikcentrum är en riksorganisation med bas i Stockholm. De förmedlar kontakt med artister, hjälper till med bokningar, kontrakt och gageförhandlingar samt ger råd och tips om artister och program. De är aktiva i debatten om vikten av musik i vårt samhälle.

Till sidans topp

Musikcentrum väst

Musikcentrum Väst bistår med samma typ av tjänster som Musikcentrum Öst men med fokus på västkusten. De finns i Musikens hus i Göteborg och på deras webbplats finns västkustens största databas över artister.

Till sidans topp

Musikalliansen

Musikalliansens huvudsakliga uppgift är att vara arbetsgivare för frilansande musiker. Musikalliansen stödjer även det fria musiklivet genom kompetensutveckling, seminarier, öppna samtal och samarbeten med andra aktörer på musikområdet. Musikalliansen bedrivs i bolagsform och ägs av Svensk Scenkonst, Svenska Musikerförbundet, Symf, Teaterförbundet och Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras med statligt anslag via Statens kulturråd.

Till sidans topp

Musiksverige

Musiksverige driver och kommunicerar den samlade musikbranschens frågor. De företräder artister, kompositörer, textförfattare, musiker, skivbolag och musikförläggare i Sverige. Dess uppgift är att ge den kommersiella svenska musiken bästa möjliga förutsättningar att skapas, utvecklas och spridas.

Musiksverige har tre fokusområden – upphovsrätt, musikexport och utbildningsfrågor. Dessutom har Musiksverige i uppdrag att samla musikbranschen, något som ska ske dels genom gemensamma projekt, som sammanställningar av statistik, dels genom evenemang som branschdagar.

Musiksverige har grundats av åtta organisationer: SAMI, Sveriges Yrkesmusikerförbund (Musikerförbundet, Symf), Stim, FTS, Musikförläggarna, IFPI, SOM och SKAP.  Musiksverige arbetar aktivt för att inkludera fler organisationer.

Till sidans topp

Kulturrådet

Kulturrådet är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Kulturrådet fördelar statligt kulturstöd till konst- och kulturområdena och ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut, bland annat genom att följa upp och utvärdera de statliga insatserna på kulturområdet. De har också i uppdrag att informera om kultur och kulturpolitik.

Till sidans topp

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Konstnärsnämndens övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap. Det görs bland annat genom att man lämnar ekonomiskt stöd i form av stipendier och bidrag.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp