Starta företag inom musik

Sidan blev senast uppdaterad:

Här kan du bland annat läsa om hur du startar företag inom musik, hur du ska tänka kring skatt och moms samt om upphovsrätt. Du hittar även länkar till organisationer inom musikerområdet.

Välja företagsform

När du startar ett företag är det viktigt att du tänker på vilken företagsform du ska välja. Det beror ofta på vilka förutsättningar du ska arbeta efter och om ni är flera som ska driva företaget tillsammans. Om du startar ett företag kan du fakturera uppdragsgivarna för varje enskilt framträdande eller uppdrag, och du kan enklare hålla reda på de kostnader som uppstår och fördela resterande pengar rättvist om ni har en grupp med flera medlemmar.

Att välja företagsform

Kooperativ

Egenanställning

Om du är medlem i Musikerförbundet kan du använda dig av förbundets egen fakturaservice

Musikerförbundets fakturaservice

Checklista för att starta företag

Skapa din egen checklista och få reda på vad du måste göra när du startar företag. Välj vilken företagsform du ska starta och svara på några enkla frågor så får du information och länkar som är anpassade till din situation.

Skapa din checklista för att starta företag

 
Ta hjälp av en rådgivare

Om du behöver diskutera din företagsstart kan du söka efter rådgivare.

Hitta rådgivare och stöd

Avtal

I ett aktiebolag måste det finnas minst en ägare. Det kan vara en person (fysisk person) eller ett företag (juridisk person).

Inom musikerområdet är det vanligt att samarbeta med andra. Det är därför viktigt att skriva avtal, både för dina egna och dina samarbetspartners rättigheter. Ett avtal innehåller många punkter och du ska vara säker på att du förstår ett avtal innan du skriver under.

Skriva avtal

Standardavtal inom musik

Vissa medlemsorganisationer för musiker erbjuder specifika avtalsmallar för musiker.

Om du är medlem i  Sveriges musikskapare (SKAP) kan du ladda ned deras standardavtal

SKAP:s avtal för medlemmar

Medlemmar i Musikerförbundet kan också få hjälp med avtal

Musikerförbundets avtal för medlemmar

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) har utvecklat arvodesrekommendationer och en avtalsmall för deras medlemmar

FST:s arvodesrekommendationer och avtalsmallar för medlemmar

Försäkringar

När du startar företag ansvarar du själv för ditt försäkringsskydd och därför ska du se över vilka försäkringar du behöver. Musikerförbundet, Sveriges yrkesmusikerförbund (SYMF) och Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP) erbjuder sina medlemmar olika typer av försäkringar, bland annat företagsförsäkringar.

Försäkringar för företagare

Försäkringar på Musikerförbundets webbplats

Försäkringar på SKAP:s webbplats

Försäkringar på SYMF:s webbplats

På Konstnärsnämndens webbplats kan du läsa mer om socialförsäkring och ersättnings- och bidragssystem för konstnärer. 

Konstnärsnämnden

Pension

När du startar företag är det viktigt att känna till att du inte har en arbetsgivare som gör tjänstepensionsinbetalningar, därför är det viktigt att själv sätta undan pengar till din pension.

Pension

Pension för konstnärer på Konstnärsguiden 

Moms och skatt 

Vad är moms och vilka momssatser gäller inom musikerområdet? Finns det några avdrag du kan göra när du startar ditt företag? Här får du mer information om sådant som rör moms och skatt inom musikerområdet.

Vad är moms? 

Moms är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. För musikerområdet gäller särskilda momsregler.

När ett företag säljer en vara eller tjänst läggs det normalt på moms på priset. Det kallas utgående moms. Moms på företagets utgifter kallas ingående moms. Musikerområdet har en del speciella regler vilket gör att du inte alltid ska redovisa moms på intäkter eller har rätt att dra av moms på dina utgifter.

Moms

Momssatser inom musikerområdet

I Sverige gäller 25 % moms på de varor och tjänster du säljer. Utöver det finns det även en ytterligare momssats på 6 % inom musikområdet. Nedan ser du vilka momssatser som gäller musikområdet.

 6 %

 • noter
 • försäljning av upphovsrättigheter till låtar eller musikstycken
 • entrén till konserter eller liknande föreställningar
 • ersättningen du får när ditt uppträdande spelas in i till exempel i en studio eller vid en film eller TV-inspelning om du samtidigt säljer ljud- och bildrättigheterna till uppträdandet.

25 %

 • när du som artistförmedlare förmedlar artister
 • försäljning av musik, ersättningen för nedladdad musik eller försäljning av skivor
 • streaming.

Momsfritt

 • Det gage du som artist får för ditt framträdande inför publik är momsfritt.

Momssatser på Skatteverkets webbplats

Vad är F-skatt?


När du är godkänd för F-skatt betalar du in dina skatter och avgifter själv. Det är viktigt att du är noga med att visa att du är godkänd för F-skatt gentemot dina uppdragsgivare. De ska då inte betala in arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för din ersättning. 

Eftersom det är vanligt som konstnär att ha flera olika inkomstkällor kan du behöva vara godkänt för FA-skatt. Då betalar du själv in dina skatter och avgifter för den inkomst du får ditt i företag och om du har en anställning betalar din arbetsgivare in dina skatter och avgifter. 

Godkänd för F-skatt 

Ansök om F-skatt 

Avdrag för kostnader


Innan du startar ditt företag har du kanske investerat i en lokal och köpt nödvändig utrustning och material. Du kan då göra avdrag för det du köpt in samma år och föregående år. 

Har du köpt något som du tidigare använt för privat bruk men som du nu ska använda i ditt företag kan du göra avdrag för den inventarien. Du kan bara göra avdrag för marknadsvärdet inventarien har den dag du tar in den i företaget och inte för det ursprungliga inköpspriset.

Var nog med att  allt du gör avdrag för är utrustning och material som ska användas i verksamheten.

Skatteverkets information om avdrag

På Skatteverkets webbplats finns även ett avdragslexikon för dig som driver företag

Skatteverkets avdragslexikon för företag

Periodiseringsfond


Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit. Du kan också använda periodiseringsfonder till att jämna ut ditt resultat mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning.
Har du satt av pengar till periodiseringsfond ett år när du har vinst kan du återföra fonden ett senare år om du redovisar förlust och på så sätt kvitta vinst mot förlust.
Det belopp som du satt av behöver du inte sätta in på något konto. Du får sätta av högst 30 procent av vinsten. Belopp som du satt av måste återföras till beskattning senast sjätte året efter det år det sattes av. Du kan själv välja att återföra hela eller delar av beloppet tidigare. Avsatta belopp till periodiseringsfond är personliga och kan alltså inte föras åter av någon annan, till exempel en make. Du sätter av till periodiseringsfond i deklarationen, inte i bokföringen.
 

Periodiseringsfonder hos Skatteverket

Mer om skatter och moms

Kvitta underskott mot tjänst

Om du under ett år både har haft inkomster via ditt företag (enskild firma eller delägare i handelsbolag) och en anställning, men kommer få ett underskott i ditt företag har du möjlighet att kvitta underskott av tjänst. Det innebär att du kan jämna ut dina inkomster från år till år. Underskottet görs direkt mot samma års anställningsinkomst, alltså den inkomst som fått när du varit anställd av en arbetsgivare som betalat dina avgifter. Du får göra avdrag utan någon begräsning av beloppet men bara för det aktuella årets underskott, det vill säga inte för tidigare års underskott. Avdraget kan du bara göra för den period som omfattar det nuvarande beskattningsåret och om du de tre föregående beskattningsåren har haft låga inkomster som inte haft något skattetillägg, det vill säga obetydliga intäkter.

Rätt att dra av underskott av konstnärlig näringsverksamhet hos Skatteverket

Du gör kvittning av underskott mot inkomst av tjänst i din inkomstdeklaration. Avdragen görs i NE-bilagan under skattemässiga justeringar.

Upphovsmannakonto

Inom kulturområdet är det vanligt att du har varierande inkomster från år till år. Då kan du sätta in en del av vinsten på ett upphovsmannakonto. Det innebär att du kan fördela inkomsterna om du till exempel tjänar mycket pengar genom att du säljer ett verk under ett år men du kanske kommer tjäna mindre pengar året efter. Pengarna sätts då in på ett speciellt bankkonto och skattas när du tar ut pengarna från kontot. Du kan max ha pengarna på kontot i fem år och lägsta uttaget är 1000 kronor. Det spelar ingen roll vad pengarna går till.

Upphovsmannakonto hos Skatteverket

Upphovsrätt

Om du till exempel komponerar ett musikstycke eller skriver en sångtext har du skapat ett verk som skyddas av upphovsrätten. Det är ofta en stor del av musikers inkomster. Även som artist, musiker och musikutgivare har du rätt till ekonomisk ersättning när någon vill använda det du har skapat. 

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätt är något som uppstår automatiskt när du har skapat ett verk, det behövs ingen registrering. Upphovsrätten är en immateriell rätt, vilket kan beskrivas som att konstnären äger rätten till verket. Upphovspersoner inom musikområdet är till exempel kompositörer, komponister, tonsättare, musikskapare, singer-songwriters, låtskrivare, textförfattare och översättare. Även musiker, artister och så kallade ljudframställare (till exempel skivbolag) har ett skydd som gäller för deras framförande eller prestation. Det skyddet kallas för närstående rättigheter.

Upphovsrätten kan ärvas och skyddet för ett verk gäller i 70 år efter upphovspersonen död. För närstående rättigheter på musikområdet gäller skyddet istället i upp till 70 år från när ljudupptagningen gavs ut. 

Skillnad mellan ekonomisk och ideell rätt

Upphovsrätten består av två typer av rättigheter, ekonomisk rätt och ideell rätt. 

Ekonomisk rätt

Den ekonomiska rätten innebär att det krävs tillstånd från upphovspersonen för att få kopiera eller lagra verket i någon form eller göra verket tillgängligt för allmänheten. Det innebär också att det behövs tillstånd för att få lagra verket analogt eller digitalt eller att framföra det på en plats där allmänheten kan ta del av det. Verket får inte heller framföras i radio eller TV utan tillstånd eller säljas, hyras ut eller lånas ut till allmänheten. Den ekonomiska rätten kan överlåtas eller licensieras vilket är vanligt i musikbranschen, till exempel om musiken ska ges ut via ett skivbolag. 

Ideell rätt

Den grundläggande ideella rätten innebär att upphovspersonen ska bli namngiven när musiken används i olika sammanhang, vilket även kan ha betydelse för att upphovspersonen får ta del av ekonomisk ersättning längre fram. Upphovspersonen har också rätt att motsätta sig i vilka sammanhang verket får användas, om det till exempel kan vara kränkande för upphovspersonens konstnärskap eller egenart. Du som upphovsperson kan inte överlåta den ideella rätten till någon annan, men du kan välja att avstå från dem vid enstaka tillfällen. 

Upphovsrättslagen på Riksdagens webbplats

Patent och registreringsverkets upphovsrättsguide

Musikens förlag och bolag

Vad är det för skillnad på ett musikförlag och ett skivbolag? Vad gör ett managementbolag och på vilket sätt kan ett bokningsbolag hjälpa dig? Här reder vi ut begreppen.

Vad gör ett musikförlag?

Musikförlag skriver avtal med upphovspersonen till ett verk, till exempel en låt. Förlaget tillvaratar och representerar rättigheterna till upphovspersonens kompositioner.

Musikförlagen har tre huvudsakliga uppgifter:

 • De arbetar kreativt: de agerar bollplank och rådgivare, skapar kontaktytor och samarbetstillfällen med andra upphovspersoner samt hjälper till att placera dina verk hos artister eller i film-, tv- och reklamproduktioner (så kallad synkronisering).
 • De arbetar administrativt: de sköter kontakterna med Stim och NCB (Nordic Copyright Bureau), följer upp och kontrollerar att rätt summa pengar betalas ut till dig, bevakar så att dina verk inte används i sammanhang som du inte har gett tillstånd till.
 • De arbetar finansiellt: de betalar ut förskott (i form av ett lån som du betalar tillbaka först när din låt/ditt verk har börjat generera inkomster), ger ekonomiskt stöd i form av studiotid, demoinspelning, turnébidrag, bidrag till instrument och instrumentutrustning, marknadsför din musik gentemot till exempel producenter, skivbolag och artister samt ger ut och marknadsför noter.

Ofta inriktar sig förlaget på en viss typ av musik. Vissa förlag är inriktade på produktionsmusik (production/library music). Det är specialkomponerad musik som används i olika typer av produktioner, så som reklam, spel, tv, webb och radio. 

När du som upphovsperson ingår ett förlagsavtal med ett musikförlag innebär det vanligtvis att du överlåter eller upplåter en exklusiv rätt till musikförlaget att under avtalstiden ta hand om rättigheterna till dina verk. Tillsammans förhandlar ni fram den procentsats som musikförlaget ska få som ersättning för den insats de gör. Det är viktigt att du fullt ut förstår vad avtalet innebär för dig. Ta gärna hjälp av en jurist innan du skriver på.

Musikförläggarna är musikförlagens branschorganisation. På deras webbplats kan du läsa mer om musikförlagens roll.

Musikförlagens branschorganisation Musikförläggarna

Starta musikförlag

Du kan välja att starta ett musikförlag där du lägger rättigheterna enbart till din egen musik och/eller till andras musik. Det finns inga formella krav på någon speciell bolagsform. För att få upphovsrättsersättning registrerar du ditt musikförlag hos Stim.

Vad gör ett musikbolag?

Musikbolagens roll har kommit att ändras en hel del sedan musiken i första hand börjat spridas digitalt. Allt fler väljer att själva ge ut sin musik. Det finns dock en hel del att tänka på när man ska ge ut musik, vare sig den ges ut i fysisk eller digital form.

Om du vill ge ut musik digitalt, till exempel på någon av de större streamingtjänsterna, kan du ta hjälp av en så kallad aggregator som fungerar som distributör av digital musik. Du lägger själv upp musiken genom aggregatorns system. Sedan sprids musiken till de olika musikplattformarna. Var noga med att kolla upp företaget som tillhandahåller aggregatorn och läsa igenom avtalen så att du vet vad som gäller när du laddar upp din musik genom den digitala distributören. 

Om du vill ge ut musik på cd, audio-dvd eller vinyl behöver du tillstånd från NCB (Nordisk Copyright Bureau).

 

Ge ut musik

Musikbolagens roll har kommit att ändras en hel del sedan musiken i första hand börjat spridas digitalt. Allt fler väljer att själva ge ut sin musik. Det finns dock en hel del att tänka på när man ska ge ut musik, vare sig den ges ut i fysisk eller digital form.

Om du vill ge ut musik digitalt, till exempel på någon av de större streamingtjänsterna, kan du ta hjälp av en så kallad aggregator som fungerar som distributör av digital musik. Du lägger själv upp musiken genom aggregatorns system. Sedan sprids musiken till de olika musikplattformarna. Var noga med att kolla upp företaget som tillhandahåller aggregatorn och läsa igenom avtalen så att du vet vad som gäller när du laddar upp din musik genom den digitala distributören. 

Om du vill ge ut musik på cd, audio-dvd eller vinyl behöver du tillstånd från NCB (Nordisk Copyright Bureau).

NCB, Nordisk Copyright Bureau

Managementbolag

Ett managementbolag assisterar och representerar artisten i karriärrelaterade situationer samt företräder upphovspersonen/artisten i affärsmässiga överenskommelser.

Managementbolaget kan även anlitas till att hålla ordning på upphovspersonens/artistens ekonomi och administration, ofta i samråd med en revisor och/eller ett musikförlag. Vissa skaffar en manager när karriären börjar ta fart internationellt. Andra anlitar redan på ett oetablerat stadium en manager, exempelvis för att förhandla fram sitt första skivkontrakt. 

Det är vanligt att ett managementbolag tar en procentandel på inkomsten, men avtalstyperna varierar.

Bokningsbolag

Bokningsbolag representerar artisten i livesammanhang. När konserter och turnéer ska bokas förhandlar de med arrangörer, ser till att turnéer läggs upp på ett praktiskt sätt (städer, spelställen), ser till att omständigheterna är ordnade och ansvarar för att artisten håller sin del av avtalet.

Varje artist har sin egen agent/kontaktperson. På större bokningsbolag tillkommer en stab som hjälper till med produktion, promotion och rådgivning. Som artist kan du själv boka dina spelningar, eller välja att anlita ett bokningsbolag som du kan bolla idéer med och som kan sköta marknadsföringen.

Organisationer på musikområdet

För dig som vill verka inom musikbranschen kan det vara bra att känna till ett antal svenska nyckelorganisationer som på olika sätt arbetar för att tillvarata olika gruppers intressen.

Upphovsrättsorganisationer

Stim

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskapare och deras musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text.

När musik spelas i exempelvis radio, tv, musiktjänster på nätet, butiker eller på konserter, liveställen och diskotek, betalar musikanvändarna (arrangören, butiksägaren och så vidare) en avgift till Stim. Stim ser till att pengarna fördelas mellan de förlag och upphovspersoner som innehar rättigheterna till musiken.

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå

SAMI

SAMI står för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. De tillvaratar musikers och artisters intressen. För att kunna ansluta dig till SAMI måste du ha medverkat på en inspelning som är utgiven av ett skivbolag.

SAMI samlar in information om vilka inspelningar som har sålts och spelats. Sedan fördelar de ersättning från alla som har SAMI-licens till artister och musiker för verk där de medverkat instrumentalt eller vokalt.

SAMI inkasserar och fördelar alltså bara ersättning när inspelad musik spelas upp och används offentligt. När det gäller liveframföranden avtalar artisten/musikern om gage som betalas av den som anordnar liveframträdandet.

SAMI, Svenska artisters och musikers intresseorganisation

Ifpi Sverige

Ifpi (International Federation of the Phonographic Industry) representerar de större musikbolagen och tillvaratar deras intressen. 

Ifpi ser till att upphovsrättsliga ersättningar kommer fram till musikbolagen och artisterna när en inspelad låt använts. 

Ifpi arrangerar den årliga Grammisgalan och ger tillsammans med Musikförläggarna ut det digitala nyhetsbrevet Musikindustrin (MI).

Ifpi Sverige, Musikbolagens rättighets- och branschorganisation

Fackförbund, bransch- och intresseorganisationer

Svenska Musikerförbundet (SMF)

Svenska Musikerförbundet (SMF) är de professionella musikernas fackförbund. De för musikernas talan, hjälper till med avtal och ger annan juridisk assistans till sina medlemmar via sin juridiska byrå Scen & Media Juristerna (SMJ). Musikerförbundet har en stipendiefond och ger rabatter. Musikerförbundet ger också ut medlemstidningen Musikern.

SMF, Svenska Musikerförbundet

SYMF

SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund) är ett partipolitiskt obundet TCO-förbund som organiserar yrkesverksamma musiker och sångare. Medlemmar i SYMF arbetar i huvudsak i symfoniorkestrar, på operahus, länsteater- och länsmusikavdelningar samt musikteatrar och privatteatrar. Alla förtroendeposter inom förbundet innehas av professionella musiker och sångare.

SYMF, Sveriges yrkesmusikerförbund

Föreningen Svenska Tonsättare (FST)

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området. FST har till ändamål att tillvarata sina medlemmars konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen, medverka till spridning av svensk musik i Sverige och utlandet och överhuvudtaget främja svensk musikkultur. Föreningen är tillsammans med SKAP och Musikförläggarna en av Stims huvudmän.

FST, Föreningen svenska tonsättare

SKAP

SKAP, Sveriges kompositörer och textförfattare, är en intresseförening för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och arrangörer. De tillvaratar sina upphovspersoners intressen, såväl konstnärligt som upphovsrättsligt. Dessutom delar de ut stipendier, bidrag och priser, arrangerar en årlig vårfest med många live-framträdanden och stipendieutdelningar och verkar i allmänhet för svensk populärmusik. Föreningen är tillsammans med Föreningen Svenska Tonsättare och Musikförläggarna en av Stims huvudmän.

SKAP, Sveriges kompositörer och textförfattare

Musikförläggarna

Musikförläggarna är de svenska musikförlagens branschorganisation. De driver förlagens frågor i kontakter med gentemot beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Varje år delar de ut Musikförläggarnas pris till låtskrivare, kompositörer och textförfattare. Musikförläggarna är tillsammans med Föreningen Svenska Tonsättare och SKAP en av Stims huvudmän.

Musikförläggarna

SOM

SOM står för Sveriges Oberoende Musikproducenter. Det är en ideell förening som representerar mindre independentbolag inom skivutgivning och digital distribution. SOM erbjuder enklare juridisk rådgivning till sina medlemmar och har tagit initiativ till ett standardskivkontrakt. De arrangerar den årliga Manifestgalan, som är de oberoende bolagens motsvarighet till Grammis.

SOM, Sveriges oberoende musikproducenter

Export Music Sweden (ExMS)

Export Music Sweden (ExMS) samordnar musikbolagens deltagande i olika utländska mässor, seminarier, festivaler och events. ExMS har som övergripande mål att skapa internationell uppmärksamhet för svensk musik. ExMS grundades 1993 av olika organisationer inom den svenska musikbranschen.

ExMS, Export Music Sweden

Musikcentrum Riks

Musikcentrum Riks samordnar Musikcentrum Öst, Väst och Syd. Musikcentrumen förmedlar sina medlemmars musikutbud, initierar och samverkar i projekt, stödjer sina medlemmar i deras musikaliska verksamhet och stärker medlemmarnas arbetsmarknadskompetens. Musikcentrum Riks deltar i kulturdebatten och verkar för ett levande, mångsidigt och starkt musikliv i hela landet.

Musikcentrum Riks

Musikalliansen

Musikalliansens huvudsakliga uppgift är att vara arbetsgivare för frilansande musiker. Musikalliansen stödjer även det fria musiklivet genom kompetensutveckling, seminarier, öppna samtal och samarbeten med andra aktörer på musikområdet. Musikalliansen bedrivs i bolagsform och ägs av Svensk Scenkonst, Svenska Musikerförbundet, Symf, Fackförbundet Scen & Film (tidigare Teaterförbundet) och Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras med statligt anslag via Statens kulturråd.

Musikalliansen

Musiksverige

Musiksverige driver och kommunicerar den samlade musikbranschens frågor. Organisationen har i uppdrag att samla musikbranschen i gemensamma projekt, så som sammanställningar av statistik och genom evenemang och branschdagar. Musiksverige grundades 2010 av nio organisationer. Huvudmän är SAMI, Ifpi Sverige och Stim.

Musiksverige

Statliga kulturmyndigheter

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementets ansvarsområde. Myndighetens övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Det görs bland annat genom att man lämnar ekonomiskt stöd i form av stipendier och bidrag.

Konstnärsnämnden

Statens kulturråd

Statens kulturråd är en statlig myndighet under Kulturdepartementets ansvarsområde. Kulturrådet fördelar statligt kulturstöd till konst- och kulturområdena och ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut, bland annat genom att följa upp och utvärdera de statliga insatserna på kulturområdet. De har också i uppdrag att informera om kultur och kulturpolitik.

Statens kulturråd

Musikverket

Musikverket är en statlig myndighet (Statens musikverk) som startade i maj 2011 inom kulturdepartementets ansvarsområde och med en rad olika verksamheter inom nyskapande och kulturarv. Myndigheten ska också främja utvecklingen av ett professionellt musikliv på elektronmusikens område. Musikverket upplåter studior åt professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den elektroakustiska musiken och ljudkonsten för produktion, utvecklingsarbete och utbildningsverksamhet.

Musikverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp