Produktion

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du ska utveckla eller tillverka varor under eget varumärke, till exempel om du är modedesigner, måste du finna lämpliga producenter för din vara eller dina plagg.

Få av de svenska klädvarumärkena produceras i Sverige. I stort sett all produktion sker utomlands och då främst i Europa och Asien. Även inköp av metervara och tillhörande accessoarer görs ofta från länder utanför Sverige.

Hitta producent

För att hitta rätt producent bör du lyssna till andra i branschen som har värdefull erfarenhet. Exempelvis kan du som modedesigner använda dig av nätverket Swedish Fashion Talents. Informera dig genom att delta i gemensamma träffar, seminarier och anmäl dig till nyhetsbrev.

Kontakta nätverket Swedish Fashion Talents

Du kan kontakta Business Sweden eller Handelskammaren i det land du är intresserad av att förlägga din produktion. De kan ge dig listor på lokala aktörer och även ge tips om vad du ska tänka på och vad som gäller för affärskulturen i just det landet.

Business Sweden

Du kan också besöka följande webbplatser:

Kontakta också branschorganisationer inom ditt designområde. De har specifik information om den typ av företag som du behöver komma i kontakt med.

Ett annat alternativ, som i regel kostar pengar, är att anlita en produktionsagent för att finna en lämplig fabrik eller producent. Mindre företag kan få hjälp av Business Sweden i form av subventionerade konsultprojekt med syftet att finna lämpliga producenter.

När du väl har hittat lämpliga producenter som har kunskap och produktionskapacitet för att ta emot nya kunder är det bästa att ta direktkontakt och besöka producenten. Att från början bygga en god och personlig relation med din producent är det bästa sättet att få producenten att prioritera dig och satsa på dig som kund.

Presentationsmaterial

När du ska presentera dig för ett produktionsföretag bör du ha med dig försäljningsmaterial, lookbook eller säljböcker. Många tillverkare är skeptiska till att inleda samarbeten med nya oerfarna varumärken och är ofta restriktiva när det gäller den blygsamma kvantitet som små designföretag ofta är intresserade av att tillverka.

Geografiska läget en fördel

Vanliga produktionsländer för modedesign inom Europa är bland andra Turkiet, Portugal, Polen och Baltikum. Baltstaterna har en utvecklad textilproduktion och erfarenhet av samarbete med mindre skandinaviska designföretag.

En av de främsta fördelarna med att samarbeta med en producent som geografiskt ligger nära är att det underlättar nödvändiga besök hos tillverkaren. En bra relation med tillverkaren är viktig för att hen ska prioritera just ditt varumärke bland flertalet andra kunder. Detta gäller särskilt om du beställer små kvantiteter.

Frågor att tänka igenom inför ett samarbete med en tillverkare

  • Vilka andra kunder har tillverkaren?
  • Hur ser konkurrensbilden ut mellan dig och tillverkarens andra kunder? Finns det en storkund som kommer att prioriteras framför dig och orsaka förseningar för ditt företag?
  • Hur ser betalningsvillkoren ut och vilka kredittider kan ni komma överens om?
  • Vilka resekostnader och transportkostnader kommer samarbetet med denne tillverkare att innebära?
  • Vilka minimikvantiteter kan tillverkaren erbjuda dig?
  • Vilka etiska och miljömässiga regler gäller för tillverkaren? Är tillverkaren exempelvis certifierad enligt någon miljömässig eller hållbar märkning, exempelvis ISO?

Produktkalkyl som bas för prissättning

Tänk på att det är viktigt att vara noggrann när du kalkylerar de kostnader som är kopplade till produktionen, eftersom de ligger till grund för prissättningen av dina varor.  Med utgångspunkt från den prisbild dina leverantörer har måste du göra en produktkalkyl – från produktion till konsumentpris. Kom ihåg att inkludera exempelvis transportkostnader, eventuella fraktkostnader av material, resor, administration och din egen tid. Var noggrann med att undersöka vilka kostnader som kan uppkomma och är relaterade till just det land du väljer att lägga produktion. Är utpriset på dina produkter realistiskt i jämförelse med konkurrenternas?

Att göra affärer med andra länder 

Tullverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp