Hållbar design

Sidan blev senast uppdaterad:

Att verka för en hållbar design när en produkt utvecklas är viktigt. Lika viktigt är att se till att tillverkning sker så miljövänligt som möjligt. Inte bara för miljön utan även för att du kan vinna konkurrensfördelar med en hållbar design.

Att ta ansvar och verka för en hållbar utveckling är en viktig fråga inom många branscher och industrier. Hållbar utveckling kallas i dagligt tal för hållbarhet och vilar i en balans mellan tre områden som är beroende av varandra:

  • Ekologisk hållbarhet - att långsiktigt bevara jordens produktionsförmåga och att minska skadlig miljöpåverkan.
  • Social hållbarhet - att etiska regler tillämpas och att grundläggande mänskliga behov uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet - att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Under utvecklingen av en produkt är design en viktig faktor för produktens miljöpåverkan under dess livscykel. Dels påverkas produktionsprocess och materialval, dels blir designen avgörande eftersom den skapar huvudargumenten för att välja en hållbar produkt framför en inte lika hållbar produkt.

Till sidans topp

Hållbar tillverkning

Att tillverka en produkt är en lång kedja där alla moment på ett eller annat sätt belastar miljön och där det finns utrymme för att arbeta mer hållbart. Det gäller både i egen produktion och hos underleverantörer.

Läs mer om vanliga miljö-/rättvisemärkningar på sidan Textil

Hållbarhetsguiden på SVID:s webbplats ger mer konkreta exempel på vad hållbar design kan vara. Du guidas en bit på vägen i hur man går tillväga för att utveckla mer hållbara produkter.

Gå till Hållbarhetsguiden

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp