Design som tjänst eller vara

Sidan blev senast uppdaterad:

Du kan sälja design som en tjänst, till exempel genom att vara konsult åt en uppdragsgivare som behöver nya lösningar. Du kan också sälja design som en vara, till exempel genom att formge möbler under eget varumärke.

Mode, industridesign, grafisk design, förpacknings- och webbdesign är några av de designområden där det är vanligt att konsulter inom designområdet anlitas. Det finns några saker som du bör tänka på när du tecknar avtal med en uppdragsgivare. Var extra uppmärksam på dina möjligheter att ta andra uppdrag under och efter tiden för uppdraget, samt den immaterialrättsliga aspekten av din design.

Rätten till andra uppdragsgivare och avtal

Många företag vill inte att deras underkonsulter jobbar för konkurrerande företag. Granska därför noggrant om det i uppdragsgivarens avtal står något om att du inte har rätt till andra uppdrag under och efter tiden för uppdraget. Om det finns begränsningar bör du kontrollera med uppdragsgivaren vilka företag du får arbeta för. Överträdelse av konkurrensklausuler är en vanlig anledning till tvist. Avtalsbrott kan leda till mycket höga vitesbelopp.

Immaterialrätten

Du och din uppdragsgivare bör komma överens om och skriva avtal om hur immaterialrättigheterna till det formgivna verket ska fördelas. Om inget uttryckligen har avtalats kan detta leda till gränsdragningsproblem för äganderätten till resultatet av uppdraget. 

Avtal och lagar inom modebranschen

Utveckla varor under eget varumärke

Design som vara, det vill säga en produkt som är ett resultat av en designinsats, kräver kunnande som ligger utanför designområdet, till exempel om produktion och försäljning.

Kunderna är både privat- och företagskunder. Om du exempelvis arbetar inom möbeldesign och anlitas för att designa en möbel för ett större företag är det vanligt att du står för själva designen och att det företag som anlitar dig står för produktionen och distributionen av varan.

Tänk därför på att om du själv ska utveckla eller tillverka varor under eget varumärke, måste du finna lämpliga producenter och distributionskanaler för din produkt eller ditt plagg.

Mer om designskydd

Designskydd

Med designskydd menar man ett rent form- eller utseendeskydd för en produkt. Produkter är industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, förpackningar, utstyrslar, grafiska symboler och typsnitt.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp