Företagande inom mode och design

Sidan blev senast uppdaterad:

Många svenska företag inom mode och design har kontakt med både producenter och konsumenter utomlands. Du kan jobba för dig själv eller på uppdrag av någon annan. Här får du råd och tips kring att starta och driva företag i mode- och designbranschen.

Det finns en mängd immaterialrättsliga lagar och regler som styr vem som har upphovsrätt, patent, designskydd och varumärkesskydd. Det är bra om du har lite kunskap om dessa områden innan du tar uppdrag eller skriver under avtal.

Här är några vanliga yrkestitlar inom mode och design:

  • modedesigner,
  • textildesigner (kallas också mönsterformgivare eller dessinatör),
  • industridesigner,
  • möbeldesigner och
  • produktdesigner.

Att kunna tolka och förstå eller förutse marknadens behov är en viktig egenskap för dig som är verksam inom branschen för mode och design.

Finansiering

Din verksamhet avgör hur mycket pengar du behöver när du startar företag. Ska du designa möbler eller kläder eller något annat? Eller ska du ha en uppdragsgivare som köper dina tjänster? Beroende på hur din verksamhet kommer att se ut, behövs mer eller mindre pengar till uppstarten.

Finansiera företagsstarten

Skapa affärsplan

När du har bestämt dig för att satsa på din affärsidé inom mode och design bör du upprätta en affärsplan. I affärsplanen planerar du bland annat inför din företagsstart. När du gör affärsplanen får du ta ställning till hur mycket kapital du behöver inför starten, hur mycket du beräknar sälja för, vilket resultat du förväntar dig och om du har tillräckligt med kapital för att betala dina inköp.

Välj företagsform

Vilken företagsform du bör välja beror på vad du ska syssla med och dina förutsättningar, till exempel om du ska starta ensam eller om ni är flera.

Välj företagsform

Försäkringar

När du startar företag bör du se över vilka försäkringar du behöver.

Försäkringar för företagare

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp