Organisationer

Sidan blev senast uppdaterad:

För dig som vill verka inom design- och modebranschen kan det vara bra att känna till de nyckelorganisationer, nätverk och initiativ som på olika sätt arbetar för att tillvarata olika gruppers intressen.

Förutom att du kan bli medlem i flera av dessa organisationer, har de stor kunskap om sina respektive områden och erbjuder i många fall information och personlig rådgivning i frågor som kan gälla allt från avtal och regler till hur du kan hitta rätt marknad.

Kontakta den eller de organisationer som arbetar inom ditt område för att få specifik hjälp med just dina frågor  – eller för att bli slussad rätt.

Trade Partners Sweden

Trade Partners Sweden är ett nätverk för agenter, distributörer och leverantörer. Man hjälper sina medlemmar bland annat med rådgivning, försäkringsfrågor, avtal och kontrakt. De arrangerar även tygmässor i Borås och Stockholm, samt mässor som Nordens Sko- & Väskmässa och Bomullsbörsen i Stockholm i samband med Stockholm Fashion Week.

Nätverket Trade Partners Sweden

ASFB

ASFB (Association of Swedish Fashion Brands) är en branschförening för svenska modeföretag med syfte att tillvarata, bibehålla och stärka svenskt modes position.

Branschföreningen ASFB (Association of Swedish Fashion Brand)

KIF

KIF, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, organiserar konstnärer och konsthantverkare som arbetar med tillämpad konst, det vill säga tillämpar sina konstnärliga kunskaper i specifika material. Föreningens medlemmar arbetar till största delen i egna verkstäder och ateljéer med traditionella material som glas, keramik, metall, textil och trä.

KIF (Föreningen Sveriges Konsthantervare och Industriformgivare)

Svenska Tekoindustriföreningen

Svenska Tekoindustriföreningen är en branschförening för mindre och medelstora tekoföretag i Sverige.

Branschföreningen Svenska Tekoindustriföreningen

ADA Designer

ADA Designer är en medlemsstyrd intresseorganisation för professionella designer verksamma inom grafisk-, industri-, interaktions-, mode-, möbel-, produkt- textil-, och webbdesign. De driver branschfrågor, skapar opinion och påverkar beslutsfattare och marknad i designrelaterade frågor. Som medlem får du även ta del av subventionerade medlemsförmåner såsom juridisk rådgivning och försäkring.

Intresseorganisationen ADA Designer

SVID

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign arbetar för att företag, organisationer och offentliga verksamheter ska bli medvetna om designens betydelse som konkurrensmedel, och för att de ska integrera designmetodik i sina verksamheter. SVID:s uppgift är även att stödja utbildnings- och forskningsinsatser inom designområdet för att öka kunskapen om design.

SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign)

Svenska Moderådet

Svenska Moderådet är ett branschägt forum som bevakar modets utveckling och levererar olika typer av prognosmaterial, håller föreläsningar och hjälper små och stora företag i sin omvärldsbevakning och utveckling. Moderådet verkar för den svenska modebranschen på olika sätt, bland annat genom koordinering av Stockholm Fashion Week som samlar mässor, visningar och utställningar samt driver Swedish Fashion Talents (f d Rookies), ett projekt med syfte att stötta mindre modemärken i sin etablering på marknaden. 

Svenska Moderådet

Svensk Form

Svensk Form är en ideell förening med statligt uppdrag att genom opinionsbildning främja utvecklingen av svensk form och design. Svensk Form är även en nationell mötesplats för alla som är intresserade av form och design. Här finns utställningar, bibliotek, tidskriftsrum, bildarkiv och butik. På programmet står också seminarier och föreläsningar.

Svensk Form

Svenska Tecknare

Svenska Tecknare (ST) är en facklig organisation för Sveriges verksamma illustratörer och grafiska formgivare.

Svenska Tecknare (ST)

Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter (SA) är en intresseorganisation för Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter.

Sveriges Arkitekter (SA)

Svenska Teknik & Designföretagen

Svenska Teknik & Designföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges arkitektföretag och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. Erbjuder service och rådgivning i arbetsgivar- och branschfrågor och är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Svenska Teknik & Designföretagen

TEKO

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag verksamma inom textil- och modebranschen. Erbjuder kollektivavtal, rådgivning och utbildning inom arbetsrätt och arbetsmiljö till medlemmar. TEKO hjälper dig också med handels- och miljöfrågor som antidumping, immateriella rättigheter, ursprungsregler och miljömärkning. Utöver detta erbjuder TEKO även mäss- och seminariearrangemang, nyhetsspridning samt lobbyverksamhet.

TEKO (Sveriges Textil- och Modeföretag)

Textilimportörerna

Textilimportörerna är en intresseorganisation som finns till för de företag som bedriver import av textil- och beklädnadsvaror och som helt eller delvis baserar sin verksamhet på sådan import.

Intresseorganisationen Textilimportörerna

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp