Försäljning

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du säljer design som tjänst arbetar du vanligen på uppdrag av en uppdragsgivare och om du säljer en produkt bedriver du försäljning genom olika distributionskanaler, exempelvis en agent eller en återförsäljare.

Idag väljer även många svenska företag inom design och mode att expandera sin verksamhet utomlands då hemmamarknaden är relativt begränsad.

Försäljningskanaler

Återförsäljare

För mindre företag är egen försäljning till butiker en vanlig distributionsform. Du kan antingen sälja dina varor direkt till en butik eller sälja på kommission.

Att sälja på kommission innebär att du får betalt först när butiken har sålt din produkt och att butiken tar en procentuell del av försäljningspriset.

Generellt sett är det mer fördelaktigt för dig som designer att sälja dina varor direkt än att sälja på kommission. I båda fallen är det mycket viktigt att upprätta avtal, men särskilt i fallet kommissionsförsäljning.

Skriva avtal

Sök efter återförsäljare genom att besöka mässor, prata med branschaktörer inom ditt område eller undersök var liknande produkter säljs. Om du vill använda dig av mindre återförsäljare med enstaka butiker är det bäst att kontakta butiksinnehavaren eller den inköpsansvarige direkt.

Hos större återförsäljare eller kedjor är det vanligt med en central inköpsfunktion. Ett kontrakt med en kedja kan ge möjlighet att sälja din produkt i flera butiker.

Det är bra att kunna presentera företaget och företagets idé och bakgrund på ett målande sätt, att sända eller ta med produktprover till ert mötestillfälle, presentera en lookbook, ha prislistor klara, ge information om hur ofta de kan förvänta sig nyheter eller nya produkter från dig.

Tänk på

  • En kommissionär har inte köpt varorna av dig utan säljer dessa för din räkning. Eventuellt osålda varor returneras vanligen.
  • En kommissionär har rätt till ersättning, provision, för sålda varor under den tid som hen är kommissionär och i vissa fall även en tid därefter.

Införsäljning via telefon

En del designkonsultföretag anlitar telefonförsäljningsföretag för att boka ett första möte mellan designkonsulten och en tänkbar kund. Kostnaden för detta är då oftast en fast summa per inbokat möte.

Att kontakta en tänkbar kund på eget initiativ via telefon, e-post eller på annat sätt är ofta värdefullt. Planera dessa kontakter väl genom att ta reda på vem du ska söka och vad företaget har för inriktning och vision. Sätt upp ett mål med kontakten och var tydlig med ditt erbjudande.

Agent

Det finns agenter som representerar svenska designföretag i utlandet, men på den svenska marknaden finns i dag få verksamma agenter för designtjänster.

Affärsnätverket Trade Partners Sweden

Om det finns en egen produkt framtagen är det däremot vanligt att låta en agentur bearbeta nya marknader. Med agentur menas att ett företag har rättighet att sälja varor åt ett annat företag. Företaget som har agenturen kallas agent. Om företaget (importören) har ensamrätt till försäljningen i ett land kallas det för generalagent.

Försäljning i egen butik

Du kan välja att sälja dina produkter i egen butik. Fördelen med en egen butik är att du inte har några mellanhänder utan kommer i direkt kontakt med konsumenten. Du får direkt respons på vad som säljer och inte.

Om du säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste du i de flesta fall ha ett certifierat kassaregister. Betalningar med kontokort och Swish räknas också som kontantbetalning. Om det krävs att du ska ha ett kassaregister måste du anmäla det till Skatteverket. 

Anmäl kassaregister till Skatteverket

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp