Upphovsrätt inom mode och design

Sidan blev senast uppdaterad:

För dig som arbetar med design är det viktigt att känna till att resultatet inom mode och andra designdiscipliner kan ha upphovsrättsligt skydd, det vill säga att du som skapare/upphovsperson har upphovsrätt till vad du skapat.

Den person som har skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Upphovsrätten är en immateriell rätt, vilket kan beskrivas som att konstnären äger rätten till verket. Upphovsrätten gäller i 70 år från upphovspersonens död. I Sverige regleras upphovsrätten i lagen om upphovsrätt, som säger att du som upphovsperson har laglig ensamrätt att bestämma om, när och hur verket ska användas.

Verkshöjd

Begreppet verkshöjd används inom upphovsrätten för att definiera vad som är skyddat eller inte av upphovsrättslagen. Originellt och självständigt skapade varor som fått en individuell och konstnärlig formgivning och därigenom uppnått verkshöjd, får därmed automatiskt upphovsrättsligt skydd.

Det är verkets konkreta utformning, inte idén bakom verket, som skyddas. Man kan till exempel tillverka en tröja med ett tryck som föreställer en hund som dansar polka med fem katter, och få denna tröja skyddad av upphovsrätten. Det betyder dock inte att någon annan senare inte skulle få tillverka en tröja med en hund som dansar polka med fem katter.

Flera upphovspersoner till en produkt

Ofta skapas ett verk (en designad vara eller ett plagg) av flera upphovspersoner eller genom att skaparen använder redan existerande verk för att skapa något nytt. Om flera upphovspersoner är gemensamt ansvariga på exempelvis en designavdelning för att ett verk skapas, och det inte går att särskilja deras respektive bidrag, har de gemensamt rättigheter till verket.

Internationellt

Upphovsrättslagen är anpassad efter olika internationella överenskommelser, framförallt Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. Inom Europa finns det dock stort utrymme för lokala lösningar vilket gör att andra regler ofta gäller i andra länder. Tänk på att kontrollera vad som gäller i just det land du planerar att bedriva verksamhet i.

Upphovsrättslagen på Riksdagens webbplats

Copyright

Copyright är det engelska ordet för upphovsrätt. Upphovspersonen markerar ibland sitt skydd genom att använda symbolen för copyright, ©. En copyrightsymbol (©) är främst till för att man ska kunna se vem som har skapat verket. Om ett verk uppfyller kraven på originalitet och särprägel skyddas verket dock automatiskt, även om det saknar en ©-symbol. Användning av ©-symbolen skapar alltså inte upphovsrätt och i Sverige saknar symbolen juridisk betydelse. Däremot kan ©-symbolen fungera i avskräckande syfte, det vill säga få andra att låta bli otillåten användning av det skyddade verket.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp