Designskydd, patent och varumärkesskydd

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du vill försäkra dig om att rätten till din produkt är skyddad måste du göra en registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Du kan söka designskydd (benämns även mönsterskydd), varumärkesskydd eller patent.

Designskyddet har som syfte att skydda nyskapande designer, som utseendet på en produkt. Varumärkesskyddet skyddar ett varumärke som används för att identifiera produkter eller tjänster.

Patentet är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Tänk på att den svenska varumärkesansökan och designskyddet enbart gäller i Sverige. Även när det gäller patent måste du ta ställning till i vilka länder du vill söka patent. Kontakta PRV för att få mer information om vad som är lämpligt för just din produkt eller ditt varumärke och hur du ska tänka i dessa frågor.

Patent- och registreringsverket (PRV)

Vad kan du göra om någon kopierar din design?

Både en design som är mönsterskyddad och en design som är skyddad genom det upphovsrättsliga skyddet ger upphovspersonen ensamrätt. Den som bryter mot ensamrätten genom att kopiera produkten blir skyldig att betala ersättning och skadestånd. Ett medvetet intrång i en upphovsrätt eller ett mönsterskydd är dessutom straffbart.

Det kan vara en god idé att skriva ett varningsbrev till intrångsgörare och förklara att personen i fråga gör intrång. Om det inte går att komma fram till en frivillig överenskommelse med den som har gjort intrånget kan du gå vidare och stämma intrångsgöraren i domstol. Domstolen kan förbjuda den som gjort intrånget att fortsätta med det. Dessutom kan det bli så att du får ett skadestånd. Ibland kan domstolen även döma till böter eller fängelse.

Piratkopiering

Vad du kan göra om någon gör intrång på dina rättigheter, på PRV:s webbplats

Använda andras skyddade verk

För att undersöka om exempelvis ett mönster eller material som du vill använda i din design är skyddat av mönsterskydd eller patent kan du besöka Patent - och registreringsverkets webbplats och att söka i deras databaser. Även om ett mönster inte finns registrerat kan det ha ett oregistrerat skydd. Om du vill använda någon annans skyddade verk i en produkt behöver du kontakta den som äger rättigheterna och föra en dialog med upphovspersonen. En lösning kan vara att ni skriver ett licensavtal.

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Originellt och självständigt skapade produkter som fått en individuell och konstnärlig formgivning och därmed uppnått verkshöjd, får automatiskt upphovsrättsligt skydd. Eftersom upphovsrättsskyddet uppstår helt automatiskt i samma ögonblick som verket skapas och upphovspersonen därmed inte behöver göra någon registrering, finns inte dessa material i något tydligt register. Kontakta upphovspersonen för det upphovsrättsskyddade mönstret, materialet eller verket innan du använder det i din egen produkt.

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS)

Internationellt skydd

Om du vill registrera mönsterskydd eller skydda ditt varumärke i andra länder gäller särskilda regler. Patent- och registreringsverket kan ge mer information om detta. En ansökan om att registrera designskydd eller en så kallad gemenskapsformgivning som gäller i hela EU-området kan göras hos EUIPO och när det gäller internationellt varumärkesskydd är det World Intellectual Property Organization (WIPO) som hanterar ansökningar om internationella registreringar.

Ansök om att registrera designskydd hos EUIPO

Ansök om internationellt varumärkesskydd hos World Intellectual Property Organization (WIPO)

Nästa steg

Förnyelse av patent, varumärke och design

Du är själv ansvarig för att förnya varumärket hos PRV vart tionde år. Även designskydd behöver förnyas och för patent ska du betala årsavgifter så länge patentet ska gälla.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp