Avtal inom mode och design

Sidan blev senast uppdaterad:

Som designer bör du vara noga med att upprätta avtal i alla verksamhetens delar och med alla personer som involveras i din verksamhet. Så länge man eftersträvar tydlighet finns det mindre utrymme för missförstånd.

En situation som kan uppstå är till exempel inköpare eller återförsäljare som inte betalar enligt överenskommelse. För att kunna agera kraftfullt i ett sådant läge är det bra att ha ett avtal att luta sig mot. De aktörer du som designer kan komma att behöva teckna avtal med är

  • agenter
  • distributörer (exempelvis butiker)
  • kunder
  • leverantörer
  • PR-agenter eller pressbyråer
  • kompanjoner/partner (om du tar in en annan person som delägare i din verksamhet).

Flera branschorganisationer bistår med kostnadsfri juridisk expertis till sina medlemmar. I vissa fall kan det löna sig att vara medlem i en organisation som bistår med denna typ av branschspecifik hjälp istället för att anlita dyra juridiska byråer.

Nedan ser du exempel på vad man bör tänka på när man upprättar några av de vanligast förekommande avtalen. Men om du inte har tillräckliga juridiska kunskaper är det bästa att anlita någon som hjälper till vid upprättande av olika avtal.

Kompanjonavtal

Det finns många frågor som kan tyckas vara självklara när du ingår ett samarbete eller delägarskap men du bör alltid utgå från att allt inte är självklart för den andra parten. Tänk på att det är skillnad mellan att samarbeta och att vara partner. Det kan vara bra att prova på att samarbeta innan man blir partner, det vill säga ingår delägarskap.

  • Samarbete – när två eller flera parter arbetar gemensamt med en och samma idé utan att vara gemensamma ägare av verksamheten.
  • Delägarskap – när flera parter, i en gemensamt ägd juridisk person, är aktiva och arbetar med en och samma idé.

När du går in som delägare med en annan person för att tillsammans bedriva verksamhet är det viktigt att ni på förhand diskuterar igenom förväntningar och hur ni ska fördela intäkter och kostnader vid olika typer av scenarion. Vad händer till exempel om en av er arbetar mer, är föräldraledig eller vill sälja sin andel?

Återförsäljaravtal/distributörsavtal

I Sverige saknas lagstiftning om återförsäljare. Av den anledningen är det särskilt viktigt att upprätta ett avtal med en återförsäljare eller distributör. Det är viktigt att först definiera vad man vill uppnå med avtalet. Om du exempelvis arbetar med en butik som distributionskanal är det viktigt att på förhand komma överens om butiken ska köpa in varor från dig eller om ni kommer att arbeta med kommissionsförsäljning. Andra frågor som kan behöva regleras i avtalet är bestämmelser om leverans och betalning, tvistelösningsklausuler och marknadsföring.

Agentavtal

Även när det gäller samarbeten med agenter är det mycket viktigt att upprätta avtal. Agenten säljer oftast exportörens varor under eget namn på kommissionsbasis.

Lagen om handelsagentur, vanligen kallad agentlagen, reglerar vad som gäller om du anlitar en agent för försäljning. Agentlagen är skriven till förmån för agenten och innehåller därför skyddsregler för agentens räkning.

Även om agentlagen innehåller många regler är det viktigt att skriva ett ordentligt avtal mellan huvudmannen och agenten. En av de viktigaste sakerna att reglera i ett agentavtal är storleken på provisionen och på vilka affärer agenten har rätt till provision. Eftersom en del bestämmelser i agentlagen inte går att avtala bort, är det viktigt att gå igenom och känna till lagen innan man skriver ett agentavtal.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp