Logi

Sidan blev senast uppdaterad:

Här får du som funderar på att starta hotell- och pensionatsverksamhet information om vilka regler som gäller i branschen och vilka tillstånd som kan vara aktuella för dig att söka.

Hotell- och pensionatsverksamhet

Du måste ha tillstånd av polisen om du ska bedriva verksamhet som omfattar minst nio gäster eller minst fem gästrum. Ägarbyten och byten av föreståndare ska anmälas till polisen.

Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt bedriva hotell- eller pensionatsrörelse

Bed and breakfast

Du behöver inget särskilt tillstånd från polisen om du hyr ut max fyra rum eller plats för max åtta gäster i din hemmiljö. Däremot kan andra tillstånd behövas som till exempel, en registering för att få servera livsmedel, en registering för dricksvattnet (om man inte är ansluten till det kommunala ledningsnätet), tillstånd för sin enskilda avloppsanläggning osv.

Registering för att få servera livsmedel

Registering för dricksvattenanläggning

Tillstånd för sin enskilda avloppsanläggning

Du måste ansöka om tillstånd hos polisen om du utökar din verksamhet till minst fem rum eller minst nio gäster.

Registrering av utländska gäster

Om du har utländska gäster (ej medborgare och ej fast bofast i Sverige), måste du registrera dessa och kontrollera deras legitimation.

Det här gäller också uthyrningsverksamhet som till exempel boende i tält, husvagn eller båt.

Läs mer om utländska gäster på Polisens webbplats (pdf)

Byggregler och bygglov

Du måste kontakta din kommun innan du startar din hotellverksamhet. Det gäller oavsett om du ska bygga helt nytt, bygga till eller bygga om en befintlig lokal, eller om du ska börja använda någon annan lokal som hotellokal.

Du måste begära bygglov hos din kommun innan du får bygga nytt, göra om, eller göra tillbyggnader av en befintlig fastighet. Det finns speciella regler för hur du utformar gästrum, ventilation och utrymningsvägar.

Ansökan om bygglov

Miljö- och hälsoskyddsregler

Du måste anmäla hotellrörelsen till kommunen innan du tar lokalen i bruk och följa de särskilda miljö- och hälsoskyddsregler som gäller för hotellverksamhet. Hotellföreståndare har också vissa speciella skyldigheter enligt smittskyddslagen.

Kontakta din kommun i ett tidigt skede för att få veta mer om vad som gäller för din verksamhet och i ditt särskilda fall.

Brandskydd och sotning

Är du fastighetsägare måste du skicka in en skriftlig redogörelse till kommunen för hur du arbetar med brandskydd i fastigheten. Det gäller fastigheter där brandskyddet måste kontrolleras särskilt noga, eftersom risken för brand eller konsekvenserna av en brand är stora.

Skyldighet att hålla med brandskydd

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tillgänglighet för funktionshindrade

Din lokal måste i vissa fall handikappanpassas. Det kan exempelvis gälla att skapa allmän tillgänglighet till lokalen för rullstolsburna eller att handikappanpassa toaletten. Det är kommunen som hanterar dessa frågor.

Godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning

Serverar du mat är du som livsmedelsföretagare skyldig att upplysa miljö- och hälsoskyddsnämnden, eller motsvarande, i din kommun, om vilka livsmedelsanläggningar som du ansvarar för, så att de kan registreras eller godkännas.

Information om vilka anläggningar som ska godkännas och vilka som ska registreras finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Registrering eller godkännande av livsmedelsanläggning

Ansökan om tillstånd för cateringverksamhet

Läs mer om livsmedelsföretag på Livsmedelsverkets webbplats

Servering av alkohol

Du måste ha tillstånd från din kommun för att servera alkohol i din lokal. För att få serveringstillstånd måste du ha en godkänd livsmedelsanläggning. Serveringstillståndet är personligt och kan inte övertas från eller överlåtas till någon annan.

Ansökan om serveringstillstånd

Försäljning av folköl och tobak

Anmäl till din kommun om du ska sälja tobak eller folköl i din lokal.

Anmälan om försäljning eller servering av folköl

Anmälan om försäljning av tobaksvaror

Uteservering

Du måste ha tillstånd för att få ha en uteservering. Om du inte ska servera alkohol i din lokal, ansöker du om tillstånd för uteserveringen hos polisen.

Läs mer hos Polisen om var du ansöker om tillstånd i ditt län eller region

Om du ska servera alkohol i din lokal ansöker du om tillstånd hos din kommun. Tänk på att du kan behöva betala hyra till markägaren för att kunna använda ytan för din uteservering.

Personalliggare

Du som bedriver verksamhet inom restaurangbranschen måste föra en personalliggare.

Av personalliggaren ska framgå:
• ditt eller ditt företags namn och personnummer/organisationsnummer
• namn och personnummer på dem som arbetar den dagen
• klockslag då arbetspassen börjar och slutar.

Läs mer om personalliggare hos Skatteverket

Licens för att spela musik

Du måste ha licens om du ska spela musik i dina lokaler, eller om du har tv på rummen. Ansök om musiklicens hos Stim (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) och Sami (Svenska artisters och musikers intresseorganisation).

Musiklicens från Stim för att spela musik i lokal för allmänheten

Musiklicens från SAMI för att spela musik i lokal för allmänheten

Dans

Du måste ha tillstånd för att kunna erbjuda dans. Ansök om det hos polisen på blanketten "Ansökan om tillstånd jämlikt ordningslagen" på polisens webbplats. Du måste ansöka om ett nytt tillstånd varje år.

Om polisen ställer krav på en förordnad ordningsvakt, måste du anlita vakter som har gått en särskild utbildning hos polisen och därmed har vissa befogenheter.

Läs mer om ansökan tillstånd jämlikt ordningslagen hos Polisen

Restaurangkasino

Du måste ha tillstånd för att anordna kasino på hotell, restauranger och i samband med offentliga nöjestillställningar. Ansök hos Lotteriinspektionen. Du kan få tillstånd för högst två år i taget.

Ansökan om tillstånd för restaurangkasino

Förströelsespel

Du måste ha tillstånd för att erbjuda förströelsespel. Exempel på förströelsespel är flipperspel, skjutare, målspel och TV-spel. Ansök om tillstånd hos Lotteriinspektionen. Du kan få tillstånd för högst två år i taget.

Ansökan om tillstånd för förströelsespel

Spelautomat

Du måste ha tillstånd från Lotteriinspektionen för att ha spelautomater. Spelautomater där eventuell vinst betalas ut till spelaren i form av något värde delas in i tre typer; varuautomatspel, värdeautomatspel och penningautomatspel.

Tillstånd för anordnande av automatspel

Tv-avgift

Du måste betala tv-avgift om du har en tv i din lokal. Anmäl ditt tv-innehav och betala avgiften till Radiotjänst i Kiruna.

Läs mer om tv-avgift för företag hos Radiotjänst

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp