Frilansare inom film

Sidan blev senast uppdaterad:

Många frilansare inom film går från en tidsbegränsad anställning till en annan. Det är också vanligt att växla mellan att arbeta som företagare (uppdragstagare) och att vara anställd.

En tidsbegränsad anställning kan variera mellan en dag (till exempel en filmdag) till flera år. Gemensamt för tidsbegränsade anställningar är att de till skillnad från en tillsvidareanställning (fast anställning) löper ut vid en i förhand bestämd tidpunkt utan uppsägning.

Som tidsbegränsat anställd omfattas du av till exempel arbetstids- och semesterlagen och av kollektivavtal om den arbetsgivare du är anställd hos är ansluten till ett sådant.

Det är även vanligt att frilansare som är verksamma som företagare växlar mellan att arbeta som uppdragstagare (företagare) och som arbetstagare (anställd). Man talar då om kombinatörer.

Arbetslöshetsförsäkring

Inom arbetslöshetsförsäkringen gäller olika regler för arbetstagare och företagare. Frilansare som arbetar som företagare omfattas av företagarreglerna. Frilansare som arbetar med tidsbegränsade anställningar omfattas av reglerna för arbetstagare.

Frilansare med tidsbegränsade anställningar kan också ses som uppdragstagare. I arbetslöshetsförsäkringen skiljer man mellan självständiga och osjälvständiga uppdragstagare. Självständiga uppdragstagare ses som företagare och osjälvständiga som arbetstagare.

Arbetslöshetsförsäkringen sköts av olika arbetslöshetskassor.

Unionens a-kassa har en kultursektion med särskild kompetens på Fackförbundet Scen & Films (tidigare Teaterförbundet) yrkesområden.

Unionens a-kassa

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (SmåA) vänder sig till småföretagare.

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (SmåA)

Grundregeln är att företagare inte kan kombinera a-kassa med egen verksamhet. Men om du inte vidtar några åtgärder för verksamheten kan du under vissa omständigheter få a-kasseersättning trots att företaget finns kvar.

Sjuk- och socialförsäkring

För frilansare är det ibland svårt att fastställa den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Det kan också vara krångligare att fastställa din SGI om du blandar tidsbegränsade anställningar med ditt egenföretagande. Du som har tidsbegränsade anställningar kan omfattas av de kompletterande försäkringar som gäller hos arbetsgivaren.

Det bästa är att kontakt Försäkringskassan för att reda ut vad som gäller i just ditt fall.

Försäkringskassans information för företagare

Pensioner

Frilansare omfattas av det allmänna offentliga pensionssystemet oavsett om de arbetar som företagare eller som arbetstagare. För frilansare som arbetar med tidsbegränsade anställningar tillkommer kompletterande pensionsavsättningar om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal eller om arbetsgivaren frivilligt har tecknat en sådan försäkring. 

Pensionsmyndigheten

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp