Finansiering av film

Sidan blev senast uppdaterad:

Att göra film är kostsamt och ofta är finansieringen avgörande för om ett filmprojekt blir av eller inte. För det mesta har en film flera finansieringskällor och stöd.

Det flesta filmer har flera olika finansiärer, exempelvis Svenska filminstitutet, tv-kanaler, regionala produktionscentrum, regionala resurscentrum, utländska finansiärer eller privata källor.

I vissa fall är valet av företagsform avgörande för om du kan söka stöd. Svenska Filminstitutet kräver exempelvis att du har aktiebolag för att kunna lämna stöd.

Finansieringskällor

Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svensk film. Filminstitutets mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska filmen internationellt.

Besök Svenska Filminstitutets webbplats

Nordisk Film & TV Fond stöder film och tv-produktioner samt dokumentärer i de nordiska länderna (Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge). Baserat i Norge.

Besök Nordisk Film & TV Fonds webbplats

Kreativa Europa Desk Media fungerar som nationellt informationsorgan för EU-kommissionens stödprogram för den europeiska film-, tv- och videoindustrin.

Besök Kreativa Europa Desk Medias webbplats

Regionala produktionscentrum,  Filmpool Nord, Film i Skåne, Film i Väst och Filmregion Stockholm-Mälardalen, får årligen stöd från Filminstitutet för att producera långfilm. Ett produktionscentrum agerar samproducent med krav på rättigheter i de filmer de går in i. De kräver också att hela eller delar av filmproduktionen ska göras i den egna regionen och att lokala företag och filmarbetare ska engageras.

Läs mer om filmpool Nord

Läs mer om film i Skåne

Läs mer om film i Väst

Läs mer om filmregionen Stockholm-Mälardalen

Regionala resurscentrum finns på 19 orter i Sverige och finansieras med regionala medel och stöd från Filminstitutet. Verksamheten vid ett regionalt resurscentrum bedrivs inom tre huvudområden – filmpedagogik, visning och talangutveckling.

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och TV-producenter kan söka stöd för att spela in TV-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Kulturrådet fördelar en mängd olika typer av bidrag som kan sökas av organisationer/företag.

Besök kulturråders webbplats

Konstnärsnämnden fördelar bidrag och stipendier till individuella konstnärer.

Besök Konstnärsnämndens webbplats

Svenska institutet stödjer vissa kulturella utbyten i prioriterade delar av världen.

Besök Svenska institutets webbplats

Distributionsbolag finansierar även filmer.

Läs mer om distrubitionsbolaget på filminstitutet.se

Riskkapitalbolag kan med privata medel finansiera filmer.

Teknikbolag som hyr ut kamera och annan filmutrustning investerar i filmen för del i framtida intäkter.

Sponsring - olika företag kan sponsra filmen, ibland genom produktplacering i bild.

Crowdfunding/crowdsourcing fungerar så att den tänkta publiken är med och finansierar en del av filmen. Snarlik så kallad mikrofinansiering.

Läs mer på sidan Crowdfunding

Anders Sandrews Stiftelse delar ut stipendier till unga förmågor, skådespelare, skådespelerskor, regissörer och andra som är verksamma inom teater eller film. Även lovande, dramatiska författare uppmärksammas.

Läs mer om Anders Sandrew Stiftelse

Distribution

När du har producerat en film är nästa steg att få ut den och visa den i olika sammanhang. Utöver traditionella filmdistributörer som biografer, videobutiker och filmfestivaler finns idag även olika visningsfönster i tv och på internet. Exempel på det är dvd, film on demand på tv och internet, nedladdning från internet eller i andra media.

Läs mer i branschguiden E-handel om du planerar att sälja dina filmer i en egen webbutik

Mer om företagsstarten

Finansiera starten

Banklån, riskkapital eller bidrag? Under den första tiden innan försäljningen har kommit igång behöver du ett startkapital.

Välj företagsform

Enskild näringsverksamhet, aktiebolag eller annat? När du ska starta företag måste du välja en företagsform. Det finns olika företagsformer och de fungerar på olika sätt.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp