Upphovsrätt

Sidan blev senast uppdaterad:

För att en film ska vara upphovsrättsligt skyddad krävs att den är ett resultat av ett individuellt skapande och att filmen har verkshöjd. Är filmen tillräckligt originell brukar man säga att den har uppnått verkshöjd.

Det spelar ingen roll hur lång filmen är, eller hur den är gjord. För att en film ska vara skyddad av upphovsrätt krävs att den uppnår verkshöjd, vilket betyder att den ska vara originell och särpräglad som ett resultat av upphovspersonens personliga skapande.

Till sidans topp

Filminspelning och upphovsrätt

Idag kan en person på egen hand skapa en film. Men en professionell filminspelning sker ofta i flera etapper och involverar många personer och produktionsbolag. Därför kan upphovsrätten kring en film uppfattas som väldigt komplicerad.

Upphovspersonen är i första hand den regissör, manusförfattare, koreograf, filmfotograf, kompositör, animatör, scenograf och kostymtecknare som själv eller tillsammans med andra upphovspersoner skapar en film. Men även andra medverkandekategorier kan bidra med upphovsrättsligt skyddade prestationer.

Till sidans topp

Utövarna och upphovsrätten

De utövande konstnärerna, det vill säga skådespelare, sångare, musiker och dansare har numera rättigheter som i stort sett motsvarar upphovspersonernas. Skyddet avser inspelning och utsändning av framförandet av ett verk. Om ett framförande har spelats in får inspelningen inte kopieras och inte göras tillgänglig för allmänheten utan utövarens samtycke.

Med hänsyn till de investeringar som görs i produktioner inom bild- och ljudmedier ger upphovsrättslagen också producenter skydd för de inspelningar de varit med att framställa. Även radio- och tv-företag har rättigheter till sina utsändningar.

Till sidans topp

Kollektiv rättighetshantering

Såväl producenter som upphovspersoner och utövande konstnärer vill naturligtvis i största möjliga mån få spridning av filmen så att de kan få ersättning för det arbete som lagts ner. Men det är svårt att själv kontrollera när filmen visats och vilken ersättning som är möjlig. Därför har kollektiv avtalshantering och kollektiv rättighetsförvaltning blivit allt viktigare.

Det mest övergripande avtalet är film-, tv- och videoinspelningsavtalet mellan Teaterförbundet och Medieföretagen, som praktiskt taget omfattar alla som arbetar inom film med undantag för manusförfattare, kompositörer och musiker. Förutom verksamhet inom Sveriges Television (SVT) gäller avtalet i princip alla inspelningar som sker i Sverige.

Läs mer på Teaterförbundets webbplats

Läs mer på Medieföretagens webbplats

Läs mer på SVT:s webbplats

Teaterförbundet har också avtal med SVT och Sveriges Utbildningsradio (UR) som reglerar villkoren för medverkan av artister, regissörer, koreografer, scenografer, kostymtecknare, filmfotografer och animatörer.

Läs mer på UR:s webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp