Tillstånd inom filmbranschen

Sidan blev senast uppdaterad:

Vid en filminspelning krävs det ofta olika tillstånd, till exempel om barn medverkar i inspelningen. Om du visar film kan du också behöva olika tillstånd.

Du som anordnar en filmvisning eller filmfestival behöver en musiklicens från Stim. Licensen gäller för både spelfilm och reklamfilm och omfattar även den musik som eventuellt spelas i foajén. 

Musiklicens från Stim

Ska du sälja mat och dryck?

Branschguide för mat, dryck och logi

Ska du spela in film?

Var noga med att kontrollera vad som gäller för er och er inspelningssituation. Vänd dig först till polisen för tillstånd. Du kan också vända dig till Sweden Film Commission för att få hjälp med olika tillstånd.

Före inspelning

Se till att vara ute i god tid för att ansöka om alla tillstånd du kan behöva. Försök att vara så detaljerad som möjligt i dina ansökningar för att slippa komplettera dem.

Dessa kan ni behöva kontakta för tillstånd och information:

  • Polisen (bl a för inspelning på offentliga platser)
  • Polisens ledningscentral (vapen, rån eller andra våldsamma scener)
  • Länsstyrelsen (vid inspelning som påverkar större vägar mm)
  • Arbetsmiljöverket (vid anställning av barn)
  • parkförvaltning (vid inspelning vid badplatser, parkområden, gångstigar mm.)
  • kollektivtrafiken
  • markägare
  • lokala bostadsföretag
  • elnätsleverantör
  • lokala trafikkontor.

När ni fått de tillstånd som behövs för er filminspelning måste ni se till att ni följer övriga regler som gäller. Till exempel finns regler och säkerhetsföreskrifter för hur ni ska skylta vid avstängning av vägar, hur högt elledningar måste hänga över väg- och gångbanor, framkomlighet, parkering, hantering av vapen, mm.

Under och efter inspelningen

Under inspelningen bör du informera boende i området, men även företag eller andra verksamheter som kan beröras av er filminspelning. Blir det förseningar eller förändringar i inspelningsschemat ska du kontakta de förvaltningar och myndigheter som utfärdat tillstånd. Det är onödigt att till exempel en väg är avstängd om ni ändå inte kommer att spela in den dagen.

När ni är färdiga med inspelningen är ni ansvariga för att återställa filminspelningsplatsen i samma skick som den var när ni påbörjade inspelningarna.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp