Regler, avtal och tillstånd

Sidan blev senast uppdaterad:

Vid en filmproduktion finns flera upphovsrättsliga frågor som kan lösas på olika sätt. Ibland kan det också behövas tillstånd när filmscener ska spelas in.

Den person som har skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Upphovsrätten är en immateriell rätt, vilket kan beskrivas som att konstnären äger rätten till verket. Upphovsrätten gäller i 70 år från upphovspersonens död.
För att en film ska vara upphovsrättsligt skyddad krävs att den är ett resultat av ett individuellt skapande och att filmen har verkshöjd. Är filmen tillräckligt originell brukar man säga att den har uppnått verkshöjd. Det är upphovsrätten till den färdiga filmen som utgör värdet av vad du eller ni har lagt ner i produktionen.

Upphovsrätt

Om du vill använda musik i din film behöver du tillstånd från rättighetshavaren. När du vill köpa ett manus eller filmatiseringsrätt av en bok måste du upprätta avtal med motparten om att få använda deras verk.

Musik, manus och filmrättigheter

Vid en filminspelning krävs ofta många olika slags tillstånd. Var ute i god tid med dina ansökningar och var noggrann när du fyller i ansökningshandlingarna för att undvika att beslut drar ut på tiden. Om du anordnar en filmfestival eller filmvisning behöver du också ha en musiklicens.

Tillstånd

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp