Organisationer och nätverk

Sidan blev senast uppdaterad:

Utöver ditt eget personliga nätverk av kontakter, referenser och kollegor finns det även etablerade nätverk i form av organisationer, fack och a-kassa som kan underlätta för verksamheten.

Organisationer

Film- & TV-producenterna är en branschorganisation för produktionsbolag i Sverige som producerar långfilm, dokumentärfilm, tv-program eller reklamfilm. Organisationen tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intressen och företräder medlemsbolagen i frågor som rör villkoren för produktion och exploatering av film, TV och reklamfilm.

Föreningen Sveriges Filmfotografer är en ideell intresseorganisation som ska främja samarbetet mellan yrkesyrkesfilmfotograferna med tonvikt på vidareutveckling av det filmtekniska och konstnärliga området.

Bildleverantörernas förening är en branschorganisation för företag som arbetar med bild, såsom professionella fotografer och filmare, bildbyråer, bildarkiv och nyhetsgrafiker.

Föreningen Sveriges filmklippare (FSK) är en ideell förening av filmklippare, aktivt verksamma inom i första hand film, TV och video.

Film Sound Sweden är en sammanslutning av aktivt verksamma inom området för produktion av film-, tv- och videoljud.

Oberoende filmares förbund arbetar politiskt för den oberoende filmaren och producenten och verkar för ett kreativt och nydanande filmklimat.

Sveriges film- och videoförbund är en ideell organisation för Sveriges alla icke professionella filmare med uppgift att främja filmen inom kulturens värld, i första hand inom amatörkulturen.

Sveriges filmregissörer verkar för regissörers intressen inom svensk film, TV, teater och media.

Filmallians Sverige är en intresseförening för samverkan mellan organisationer inom svensk filmproduktion. Föreningen värnar om och utvecklar förutsättningarna för framtidens svenska film, både nationellt och internationellt.

Resursföretagen för Film och TV är en branschorganisation för teknikföretagen inom film och TV.

Sveriges film- och videoproducenters förening är en sammanslutning av företag som producerar reklam- och beställningsfilm samt program för TV och radio.

Stim (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskaparna och deras musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text.

Teaterförbundet är en facklig organisation inom scen- och mediebranschen för yrkesverksamma upphovspersoner, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk film, TV och bio.

Sveriges dramatikerförbund är en intresseorganisation som företräder manusförfattare verksamma inom scen, film, television, radio och nya medier.

Till sidans topp

Nätverk

En av de viktigaste källorna till arbete inom filmbranschen är de egna kontakterna. Dessutom finns det flera etablerade nätverk att ansluta sig till.

Filmcafé erbjuder upplägg där skådespelare, statister och filmare kan lägga upp profiler och söka jobb samt utbyta erfarenheter. Har även jobbannonser, marknadsföring och branschkontakter.

Filmbasen är Stockholms läns mötesplats och talangutvecklingscentrum för unga filmare. Filmbasen erbjuder stöd till ditt kort- eller dokumentärfilmsprojekt genom förmedling av professionella coacher, teknik och kontanta medel, samt workshops. Här finns även en Community.

Women in Film and Television är en politiskt obunden, ideell organisation som synliggör och stärker yrkesverksamma kvinnor i alla funktioner inom film, TV och annan rörlig bild, bland annat genom att skapa nätverk och mötesplatser.

Voodoo Film är en webbplats för unga filmare som vill lära sig göra film. På Voodoo Film finns ett välbesökt filmforum samt en filmskola.

Subtopia är en mötesplats för filmare och företag i filmbranschen samt studios.

Film i Dalarna är ett regionalt resurscentrum för film och video. 

BoostHbg är Skånes regionala arena för kreatörer inom film och transmedia. Coaching, workshops och finansiell support erbjuds för att utveckla berättarformer inom film och transmedia.

Artistkatalogen är en samlingsplats för skådespelare och regissörer med förmedling.

Stagepool är en samlingsplats och katalog för skådespelare och producenter med förmedling.

Hitta rådgivare

Med verktyget Hitta rådgivare kan du söka efter rådgivare utifrån kompetensområde och län.

Hitta rådgivare

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp