Organisationer och nätverk

Sidan blev senast uppdaterad:

Utöver ditt eget personliga nätverk av kontakter, referenser och kollegor finns det även etablerade nätverk i form av organisationer, fack och a-kassa som kan underlätta för verksamheten.

Organisationer

Film- & TV-producenterna är en branschorganisation för produktionsbolag i Sverige som producerar långfilm, dokumentärfilm, tv-program eller reklamfilm. Organisationen tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intressen och företräder medlemsbolagen i frågor som rör villkoren för produktion och exploatering av film, TV och reklamfilm.

Film- & TV-producenterna

Föreningen Sveriges Filmfotografer är en ideell intresseorganisation som ska främja samarbetet mellan yrkesyrkesfilmfotograferna med tonvikt på vidareutveckling av det filmtekniska och konstnärliga området.

Föreningen Sveriges Filmfotografer

Bildleverantörernas förening är en branschorganisation för företag som arbetar med bild, såsom professionella fotografer och filmare, bildbyråer, bildarkiv och nyhetsgrafiker.

Bildleverantörernas förening

Föreningen Sveriges filmklippare (FSK) är en ideell förening av filmklippare, aktivt verksamma inom i första hand film och TV.

Föreningens Sveriges filmklippare (FSK)

Film Sound Sweden är en sammanslutning av aktivt verksamma inom området för produktion av film- och tv-ljud.

Film Sound Sweden

Oberoende filmares förbund är en intresseorganisation för den oberoende filmaren och producenten och verkar för ett kreativt och nytänkande filmklimat.

Oberoende filmares förbund

Sveriges film- och videoförbund är en ideell organisation för Sveriges alla icke professionella filmare med uppgift att främja filmen inom kulturens värld, i första hand inom amatörkulturen.

Sveriges film- och videoförbund

Sveriges filmregissörer verkar för regissörers intressen inom svensk film, TV, teater och media.

Sveriges filmregissörer på scenochfilm.se

Resursföretagen för Film och TV är en branschorganisation för teknikföretagen inom film och TV.

Sveriges film- och videoproducenters förening är en sammanslutning av företag som producerar reklam- och beställningsfilm samt program för TV och radio.

Stim (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskaparna och deras musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text.

Stim (Svenska tonsättares internationella musikbyrå)

Fackförbundet Scen & Film (tidigare Teaterförbundet) är en facklig organisation inom scen- och filmbranschen för yrkesverksamma upphovspersoner, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk film, TV och bio.

Fackförbundet Scen & Film

Sveriges dramatikerförbund är en intresseorganisation som företräder manusförfattare verksamma inom scen, film, television, radio och nya medier.

Sveriges dramatikerförbund

Nätverk

En av de viktigaste källorna till arbete inom filmbranschen är de egna kontakterna. Dessutom finns det flera etablerade nätverk att ansluta sig till.

Filmcafé erbjuder upplägg där skådespelare, statister och filmare kan lägga upp profiler och söka jobb samt utbyta erfarenheter. Har även jobbannonser, marknadsföring och branschkontakter.

Filmcafé

Filmbasen är Stockholms läns mötesplats och talangutvecklingscentrum för unga filmare. Filmbasen erbjuder stöd till ditt kort- eller dokumentärfilmsprojekt genom förmedling av professionella coacher, teknik och kontanta medel, samt workshops. Här finns även en Community.

Filmbasen

Women in Film and Television är en politiskt obunden, ideell organisation som synliggör och stärker yrkesverksamma kvinnor i alla funktioner inom film, TV och annan rörlig bild, bland annat genom att skapa nätverk och mötesplatser.

Women in Film and Television

Voodoo Film är en webbplats för unga filmare som vill lära sig göra film. På Voodoo Film finns ett välbesökt filmforum samt en filmskola.

Vodoo Film

Subtopia är en mötesplats för filmare och företag i filmbranschen samt studios.

Subtopia

Film i Dalarna är ett regionalt resurscentrum för film och video. 

Film i Dalarna

BoostHbg är Skånes regionala arena för kreatörer inom film och transmedia. Coaching, workshops och finansiell support erbjuds för att utveckla berättarformer inom film och transmedia.

BoostHbg i Skåne 

Artistkatalogen är en samlingsplats för skådespelare och regissörer med förmedling.

Artistkatalogen.com

Stagepool är en samlingsplats och katalog för skådespelare och producenter med förmedling.

Stagepool.com

Hitta rådgivning och stöd

I vår e-tjänst kan du hitta rådgivare och stöd i ditt län.

Sök efter rådgivning i ditt län

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp