Använda musik i film

I princip all musik skyddas av upphovsrätt, vilket innebär att kompositörer och musiker har rätt till ersättning när deras musik framförs offentligt.

Sidan blev senast uppdaterad:

Att använda specialkomponerad musik

Specialkomponerad musik beställs direkt av en kompositör. Med kompositören avtalar du om ersättning för att ta fram verket. Du ska också anmäla och betala synkroniserings- och/eller kopieringsavgift till Nordisk Copyright Bureau, NCB.

Till sidans topp

Att använda befintlig musik

Om du vill använda redan existerande musik i din produktion så behöver du tillstånd direkt från upphovsmannen eller musikförlaget. Rättighetsinnehavaren kan avslå din ansökan. Musikförlaget som representerar verket vill troligen kontakta dig direkt för att avtala om användningen och kostnaden. Fri förhandling av synkroniseringsavgift mellan rättighetsinnehavare och producent gäller.

Kopieringsavgift betalas av producent till NCB per kopia (filmduk) och/eller av distributör till NCB per framställt exemplar vid dvd-utgivning.

Om du kopierar musik från en existerande inspelning, till exempel en cd, ska du också inhämta tillstånd från skivbolaget som äger rättigheterna till inspelningen. Kontakta skivbolaget direkt och förhandla pris och villkor med dem. Observera att avgiften till skivbolaget inte inkluderar synkroniserings- och kopieringsavgifter till NCB.

Till sidans topp

Musikrapport

Efter att produktionen är klar och musiktiden är fastställd är det viktigt att du skickar in en musikrapport till NCB. Den/de som gjort musiken får då en utbetalning baserad på din musikrapport.

Läs mer om musik i film och tv-produktion på NCB:s webbplats.

Observera att rättighetsklareringen endast avser användning av musikaliska verk i filmen och för så kallade mekaniska exemplarframställningar (till exempel inspelning på dvd). När musikaliska verk framförs offentligt eller tillgängliggörs för allmänheten har också arrangör, biograf eller sändande tv-bolag skyldighet att betala ersättning för framförande till Stim.

Läs mer om upphovsrätt på musikområdet på Stims webbplats och SAMI:s webbplats.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.