Avtal inom filmområdet

Sidan blev senast uppdaterad:

De upphovsrättsliga avtalsreglerna ger i stort sett parterna frihet att komma överens om villkoren utan reglering av lagen.

För den som vill sätta igång en filmproduktion är det nödvändigt att reglera de upphovsrättsliga villkoren för upphovspersoner och utövande konstnärer. Normalt sker detta genom kollektivavtal. Antingen genom att producenten går in i den arbetsgivarorganisation som tecknar avtal om film eller genom att teckna så kallat hängavtal med den fackliga organisationen. Det går även att i avtal hänvisa till att upphovsrättens reglering följer vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal.

Teaterförbundets avtal med Medieföretagen

Det mest övergripande avtalet är film-, tv- och videoinspelningsavtalet mellan Teaterförbundet och Medieföretagen, som praktiskt taget omfattar alla som arbetar inom film med undantag av manusförfattare, kompositörer och musiker. Förutom verksamhet inom Sveriges Television (SVT) gäller avtalet i princip alla inspelningar som sker i Sverige.

Teaterförbundet

Medieföretagen

Teaterförbundet har även avtal med SVT och Sveriges Utbildningsradio (UR) som reglerar villkoren för medverkan av artister (skådespelare, sångare, musikalartister, stuntutövare, dansare, mimare, dockspelare, cirkus- och varietéartister), regissörer, koreografer, scenografer, kostymtecknare, filmfotografer och animatörer.

Ersättningar för nyttjande betalas också enligt avtalen oavsett om den medverkande varit anställd eller engagerats via ett bolag.

För att få produktionsstöd från Svenska Filminstitutet enligt avtalet mellan staten och filmbranschen förutsätts att vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal tillämpas vid engagemang av medverkande.

Svenska Filminstitutet

Musikerförbundets avtal med Medieföretagen

Svenska musikerförbundet har avtal med Medieföretagen samt med SVT/UR om musikers medverkan i tv.

Svenska musikerförbundet 

Dramatikerförbundets avtal med Film och TV-producenterna

Sveriges Dramatikerförbund har avtal med bland annat Film och TV-producenterna (enbart tv-produktioner), TV4 och SVT/UR. Avtalen reglerar villkoren för ersättning och utnyttjanden av alla moment inom manusarbetet och omfattar också optionsrätt, det vill säga exklusiv förhandsrätt till förvärv av filmrätt till originalverk eller till icke beställda manus.

Sveriges dramatikerförbund

Film- och TV-producenterna

Sveriges Författarförbund har avtal med SVT/UR avseende nyttjande av medlems originalverk och översättningar.

Sveriges författarförbund

Dramatikernas och författarnas avtal är inga kollektivavtal i egentlig mening utan ramavtal med fokusering på upphovsrätten. I praktisk tillämpning har de dock samma funktion som kollektivavtalen och framför allt utgör de grunden för de individuella kontrakten. Enligt samtliga ovan nämnda avtal ligger rättigheter till kabelersättning och privatkopieringsersättning kvar hos den medverkande respektive producenten.

Copyswede

Copyswede är en ekonomisk förening med 14 medlemsorganisationer som företräder svenska upphovspersoner och utövande konstnärer. Copyswedes uppgift är att samordna förhandlingar om avtal på delar av upphovsrättsområdet, samt att inkassera ersättningar för nyttjanden. Copyswede samarbetar också med tv-bolag och Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF). Framtida avtalslösningar kommer säkerligen att ske genom samverkan mellan de olika rättighetshavargrupperna och kollektiv förvaltning.

Copyswede

Filmproducenternas rättighetsförening

Copyswedes arbete gäller framför allt licensiering för samtidig och oförändrad vidaresändning av tv-sändningar (den tidigare nämnda kabelersättningen) och inkassering och hantering av privatkopieringsersättningen. Genom uppdrag från medlemsorganisationerna kan Copyswede verka som organisation enligt avtalslicenssystemet. Andra förhandlingsuppdrag grundas på individuella fullmakter från medlemmar i de olika medlemsorganisationerna.

Avtal genom organisationer

Genom anslutningsavtal har kompositörer, författare (som gjort texter till musikverk) och musikförläggare upplåtit sina ensamrättigheter till offentligt framförande och inspelning av sina verk till Stim. För att bättre kunna värna om sina rättigheter och för att underlätta den kollektiva förvaltningen av rättigheter blir det vanligare med upplåtelse av rättigheter till organisationer.

Stim

Inom Teaterförbundets område har upphovspersoner och utövande konstnärer genom anslutningsavtal med Tromb (Teaterförbundets rättighetsbolag) upplåtit sina rättigheter på ett sätt som liknar den nämnda Stim-anslutningen. Fortfarande är dock Teaterförbundets kollektivavtal det som i huvudsak reglerar villkoren för medverkan i filminspelning. Tromb har i särskilt avtal med Teaterförbundet givit förbundet rätt att träffa kollektivavtal.

Teaterförbundets rättighetsbolag Tromb

Ta hjälp från olika nätverk och organisationer om du vill veta mer om de avtal som finns och hur du skyddar dina rättigheter.

Organisationer och nätverk inom filmbranschen

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp