Moms i Sverige och utomlands

Sidan blev senast uppdaterad:

Både privatpersoner och företag betalar moms på konsumtion av de flesta varor och tjänster. Här redogör vi kort för vad som gäller vid försäljning inom och utanför Sverige. Momsreglerna kan upplevas krångliga, tveka inte att kontakta Skatteverket med dina funderingar.

När du säljer momspliktiga varor och tjänster till konsumenter och företag i Sverige ska du vara momsregistrerad i Sverige och lägga på moms på det du säljer.

Momsregistrera dig på verksamt.se

Tre skattesatser för moms

När du lägger på moms ska du göra det på hela beloppet som kunden betalar för varan eller tjänsten med undantag för eventuell ränta, till exempel dröjsmålsränta och ränta vid avbetalning.

  • 25 procent moms gäller på de flesta varor och tjänster.
  • 12 procent moms är det på till exempel livsmedel, hotell- och restaurangtjänster samt konstverk som konstnären säljer själv.
  • 6 procent moms är det på bland annat tidningar, böcker, persontransporter inom Sverige, inträde till konstnärliga, kulturella eller underhållningsevenemang samt när du upplåter eller överlåter upphovsrätten till litterära eller konstnärliga verk.

Skatteverket om vilka varor och tjänster som är momspliktiga

Moms på varor till konsumenter i andra EU-länder

Om ditt företag ska sälja momspliktiga varor till konsumenter i andra EU-länder måste du ibland betala moms i mottagarlandet, till exempel om försäljningen överstiger en viss summa. Summan är olika för olika EU-länder. Om försäljningen understiger tröskelvärdet ska du betala momsen i Sverige.

Sälja varor inom EU

Moms på varor till företag i andra EU-länder

Ska ditt företag sälja varor till andra företag inom EU, men utanför Sverige, behöver du normalt inte lägga på någon moms. Detta gäller från 1 januari 2020 med kraven:

  • köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land 
  • köparen kan visa upp ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT)
  • säljaren har lämnat korrekt uppgift i periodiska sammanställningen.

Du ska kunna visa att dina varor lämnat Sverige samt redovisa köparens identitet och VAT-nummer. Det är sedan köparen som ska redovisa både utgående och ingående moms i det EU-land köparen är momsregistrerad.

Moms på tjänster till konsumenter och företag i andra EU-länder

Ska du sälja tjänster inom EU bör du ta kontakt med Skatteverket. Moms vid försäljning av tjänster inom EU är ett komplicerat område.

Det beror på att det finns många faktorer som påverkar momsskyldigheten, till exempel var tjänsten utförs och vilken tjänst det handlar om. I vissa fall ska du vara momsregistrerad i Sverige, i andra fall i köparens land. I vissa fall är det inte du som ska betala moms utan köparen.

För att Skatteverket ska kunna svara på dina frågor, är det viktigt att du har helt klart för dig vad det är för tjänst, var den ska utföras och hur den ska levereras.

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

För att underlätta för företag som säljer tjänster inom EU, har varje EU-land en statlig webbplats som kallas kontaktpunkt. Där hittar du information om vilka krav och till som gäller i just det landet.

Hitta kontaktpunkterna via det europeiska nätverket EUGO

Sälja tjänster inom EU

Moms på varor till konsument eller företag utanför EU

Ska du sälja varor till länder utanför EU handlar det om export och du ska inte lägga på någon moms. Detta gäller oavsett om köparen är privatperson eller företagare. Du ska kunna visa att varan har lämnat Sverige och EU. Dessutom ska du ange på fakturan varför du inte lagt på moms, antingen genom att skriva varför i klartext eller genom att hänvisa till momslagens eller EU-direktivets bestämmelser om detta. Köparen kan behöva betala tull och andra avgifter vid importen.

Handel med varor utanför EU

Moms på tjänster till konsument eller företag utanför EU

Ska du sälja tjänster utanför Sverige och EU bör du ta kontakt med Skatteverket. Moms vid försäljning av tjänster är ett komplicerat område. Vanligtvis ska du inte ta ut någon moms, men det finns många andra faktorer som påverkar. För att Skatteverket ska kunna svara på dina frågor, är det viktigt att du har helt klart för dig vad det är för slags tjänst du ska sälja, var den ska utföras och hur den ska levereras.

Skatteverkets skatteupplysning

Till Skatteupplysningen på Skatteverket kan du ringa om du vill ha hjälp med alla typer av skattefrågor. Telefonnumret till Skatteupplysningen är 0771-567 567.

Skatteupplysningen

Mer om...

Moms

För dig som företagare, det vill säga skattskyldig för moms, är momsen inte någon kostnad. Du har rätt att göra avdrag för den moms som du betalar på inköpen till din verksamhet.

Exportera

Det senaste decenniet har svenska små och medelstora företag internationaliserats i snabb takt. Det finns mycket hjälp att få för dig som vill nå nya marknader.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp