Upphovsrätt

Upphovsrättsfrågorna inom spel delas in i två kategorier, dels att använda andras verk och dels upphovsrättsintrång i form av olaglig spridning, det vill säga piratdistribution.

Sidan blev senast uppdaterad:

Upphovsrättsliga regler kring dataspel

I juridiken ingår upphovsrätten bland immaterialrätterna, tillsammans med bland annat patenträtt och varumärkesrätt. Till skillnad från dessa två, behöver inte upphovsrätten registreras utan tillfaller upphovsmannen i det ögonblick verket skapas. För att omfattas av upphovsrätten krävs så kallad "verkshöjd". Det betyder att verket ska vara ett unikt uttryck - en direkt imitation av ett annat verk har ingen egen verkshöjd. Inom dataspel är det vanligt att flera personer är inblandade i arbetet med verket och då tillfaller upphovsrätten som regel arbetsgivaren om spelet är framtaget i en anställning. Är det fråga om något annat avtalsförhållande än anställning bör upphovsrätten regleras i avtal mellan parterna.

Dataspel räknas upphovsrättsligt som dataprogramvara och har delvis andra regler än till exempel film och musik. Exempelvis får programvara inte kopieras utom i syfte att göra säkerhetskopior. Det är alltså inte tillåtet att kopiera ett spel och ge till en bekant, vilket är tillåtet inom film och musik (där upphovsmännen kompenseras via den så kallade privatkopieringsersättningen, en avgift på bland annat inspelningsbara skivor och USB-minnen). Observera att det kan ingå både sekvenser av film och musik i dataspel, och att dessa sekvenser kan aktualisera särskilda regler för dessa verkstyper.

Patent och andra immaterialrättsliga skydd används i praktiken inte inom dataspel. Det är upphovsrätten till det färdiga spelet som utgör värdet av det arbete utvecklaren lagt ner. Denna upphovsrätt kan sedan kommersialiseras, antingen genom egna distributionskanaler (egenpublicering, digital distribution etc) eller genom att överlåta rättigheterna. Vid en överlåtelse säljs spelet till en uppdragsgivare eller ett förlag för vidare distribution till publiken. Det innebär att upphovsmannen mot ersättning överlåter upphovsrätten till verket till en annan part.

Till sidans topp

Olovlig spridning - piratkopior

Olovlig spridning sker dels via fysiska piratkopior och dels via internet. Genom fildelning och nedladdning sprids dataspel i strid med rättighetsägarens vilja i mycket stor omfattning på internet.

Genom tekniska skyddsåtgärder går det att fördröja och minska omfattningen av piratdistributionen. Flera slags kopieringsskydd finns att tillgå från tredjepartsleverantörer.

Konsolspelen har starka kopieringsskydd eftersom att de kräver särskild hårdvara, men det är vanligt med särskilda kretsar ("modchip") som monteras i hårdvaran i syfte att kunna spela piratversioner. Handeln med modchip är omfattande och en marknad i sig med ett stort antal modeller.

Genom att förändra innehållet - till exempel så att delar av spelet spelas via en server eller att mer material blir tillgängligt för nedladdning från utgivarens servrar - kan piratdistributionen försvåras. Samma effekt kan uppnås genom att ge ut uppdateringar till spelet, varje ny utgåva måste då hackas för sig. Utvecklingen inom området  är snabb och fler åtgärder i form av förändrat innehåll kan väntas framöver. I praktiken är det dock en utveckling som i första hand drivs av de större, resursstarka aktörerna utom räckhåll för mindre spelföretag.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.