Affärsmodeller inom spelutveckling

Sidan blev senast uppdaterad:

Ditt dataspel måste kunna nås av spelarna och du måste få betalt för det. Som stöd för detta finns det i dataspelsbranschen olika affärsmodeller att välja mellan, beroende på hur du vill distribuera och ta betalt för spelet samt hur betalningen ska gå till.

Förlagsmodellen

När spelen säljs på skiva i ask via återförsäljare (butiker eller e-handel) kallas det ofta för förlagsmodellen. Förlagsmodellen innebär att ett förlag (även kallat "publisher") är uppdragsgivare och ansvarar för finansiering, distribution, marknadsföring med mera. Du som utvecklat spelet får ett förskott mot att du överlåter upphovsrätten till det färdiga spelet ("rättighetsöverlåtelse").

I förlagsmodellen använder man sig normalt av en rörlig ersättning, så kallad royalty, som utgör en fastställd procent av förlagets intäkt från försäljningen av spelet. I de flesta fall har förlaget lämnat ett royaltyförskott som täcker utvecklarens kostnader under produktionsarbetet. Det räknas sedan av mot royaltyintäkterna, som är en andel av förlagets intäkter minus förlagets omkostnader. Villkoren regleras i ett avtal mellan parterna. I avtalet skriver man bland annat in hur många procent royalty utvecklaren har rätt till, vilka avdrag förlaget har rätt att göra, förskottets omfattning och villkor för utbetalning, delleveranser och mycket annat.

Du bör vara medveten om att förlagen skriver många avtal av det här slaget och företräds av personer som är vana att förhandla. Som spelutvecklare är du kanske ovan att ingå avtal. Ett tips är därför att du tar hjälp av en erfaren jurist i avtalsförhandlingen.

Till sidans topp

Fysisk distribution

Vid fysisk distribution (när spelet levereras på dvd och inte digitalt) behövs en lokal organisation där spelet ska ges ut. Den lokala organisationen hanterar kontakter med återförsäljare, lager, logistik, lokal marknadsföring, kundsupport, kontakter med lokala myndigheter med mera. Den lokala distributören kan ägas av ett förlag, vara generalagent och ha ett fast avtal med förlaget eller vara oberoende. Om distributören är oberoende kan den distribuera titeln på licens eller via ett distributionsavtal.

För konsolspel tillkommer en avgift till hårdvaruföretaget. Den här avgiften är hårdvaruföretagets viktigaste intäkt - själva spelkonsolen säljs oftast med liten marginal eller rentav med förlust.

För att kunna göra spel för konsolformaten krävs att både utvecklaren och förlaget är godkända av hårdvarutillverkaren genom att ett avtal upprättats.

Återförsäljaren säljer spelet till slutkunden, och återförsäljarens marginal är normalt cirka 30 procent.

Till sidans topp

Digital distribution

Med digital distribution kan spelutvecklaren sälja direkt till målgruppen, till exempel via sin webbplats, eller genom en mellanhand, som Appstore, Android Market, Nintendo DSiWare/WiiWare, Xbox Live Arcade, Steam, Gamers Gate eller Playstation Network Store. I dessa fall fördelas intäkterna så att spelutvecklaren får 70 procent av dem.

I de fall spelutvecklaren inte väljer att teckna avtal med ett förlag utan själv säljer sitt spel (eller via annan mellanhand) handlar det oftast om någon variant av elektronisk distribution, till exempel spel för Facebook, mobila plattformar, webbspel eller spel som laddas ned från en webbplats till dator.

Spelutvecklaren får då själv ansvara för finansiering, distribution, marknadsföring, rättighetshantering, varumärkesskydd, kundsupport, åldersmärkning med mera.

Själva logistiken är ofta enkel när man använder elektronisk distribution. Däremot kan det vara svårt att finansiera utvecklingsarbetet, i alla fall om inte utvecklaren har ett stort eget kapital. Här finns flera strategier. En variant är att man tar betalt för en tidig version av spelet för att på så sätt kunna fortsätta utvecklingsarbetet. En annan är att sälja andelar i spelet eller företaget till andra investerare än förlag. Det kan röra sig om privatpersoner, institutioner (fonder, banker) eller riskkapitalbolag.

Till sidans topp

Digitala betalningar

Om spelutvecklaren säljer direkt till användaren utan att gå via en mellanhand, kan betalning ske genom bland annat sms-betalningar, kreditkort eller digitala betaltjänster. I de två senare fallen tar betaltjänstleverantören en avgift på någon eller några procent av beloppet, men i fallet med sms-betalningar finns flera mellanhänder. Kundens teleoperatör tar en avgift för så kallade premium-sms, storleken kan variera men rör sig om cirka 20 procent av intäkten. Därutöver finns ofta en så kallad aggregator som sköter kontakterna med teleoperatören. Även aggregatorns andel kan vara upp till 20 procent av intäkten.

Ska du göra affärer i Europa?

EU-webbplatsen Ditt Europa ger dig praktiska råd när du vill göra affärer i Europa. Där kan du läsa vilka lagar, regler, bolagsformer med mera som gäller i respektive land.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp