Stipendier och bidrag

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns många stipendier och bidrag att söka för kulturarbetare. På biblioteken och på internet finns sammanställningar av sökbara stipendier.

Kommuner och landsting

Kommuner och landsting har ofta sammanställningar och information om stipendier. Ett vanligt villkor för att komma ifråga för sådana stipendier är att du är boende på orten eller i regionen, alternativt har en nära anknytning till den. Kontakta din kommun för att få veta vilka stipendier som finns att söka för dig.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar bidrag och stipendier till individuella konstnärer. Du kan bland annat ansöka om arbetsstipendium och pengar till utvecklingsprojekt.

Konstnärsnämnden

Iaspis

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program, där kan du ansöka om stipendium för ateljévistelse utomlands med mera.

Konstnärsnämndens internationella program Iaspis

Kulturrådet

Statliga Kulturrådet har det övergripande ansvaret för att utveckla den statliga kulturpolitiken. Genom Kulturrådet kan konstfrämjande organisationer, utställningsarrangörer och konsthantverkskooperativ få verksamhetsbidrag.

Kulturrådet

Estrid Ericsons Stiftelse

Estrid Ericsons stiftelse stödjer vetenskaplig forskning och ungdomsutbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.

Estrid Ericssons stiftelse

Föreningen Svensk Form

Föreningen Svensk Form har ett antal stipendier och premier som kan sökas av formgivare och konsthantverkare för studier i Sverige eller utomlands.

Föreningen Svensk Form

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse ger på bild- och formområdet medel till konstnärlig verksamhet eller forskning. Bidrag till konstnärlig verksamhet lämnas till såväl enskilda personer som föreningar och sammanslutningar.

Helge Ax:son Johansons stiftelse

Konstakademien

Konstakademien delar ut ett antal stipendier för bildkonstnärer, skulptörer och arkitekter. Akademien disponerar också två konstnärsateljéer i Paris för svenska bildkonstnärer.

Konstakademien

Konsthantverkets Vänner

Konsthantverkets Vänner fördelar stipendier varje år som kan användas till material, utställningar, etablering, utbildning, studieresor med mera.

Konsthantverkets Vänner

Konstnärernas Hjälpfond

Konstnärernas Hjälpfond delar varje år ut bidrag åt svenska målare, skulptörer, grafiker och tecknare som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt.

Konstnärernas Hjälpfond

Svenska institutet

Svenska institutet stödjer vissa kulturella utbyten i prioriterade delar av världen.

Svenska institutet

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR)

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) delar vare år ut stipendier, bland annat till textilkonstnärer och formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

Stipendier och bidrag

I Konstnärsguiden hittar du mer information kring stipendier och bidrag inom branschen, beskattning och deklaration för stipendier och bidrag med mera.

Konstnärsguiden

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp