Stipendier och bidrag

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns många stipendier och bidrag att söka för kulturarbetare. På biblioteken och på internet finns sammanställningar av sökbara stipendier.

Kommuner och landsting

Kommuner och landsting har ofta sammanställningar och information om stipendier. Ett vanligt villkor för att komma ifråga för sådana stipendier är att du är boende på orten eller i regionen, alternativt har en nära anknytning till den. Kontakta din kommun för att få veta vilka stipendier som finns att söka för dig.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar bidrag och stipendier till individuella konstnärer. Du kan bland annat ansöka om arbetsstipendium och pengar till utvecklingsprojekt.

Besök Konstnärsnämndens webbplats

Iaspis

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program, där kan du ansöka om stipendium för ateljévistelse utomlands med mera.

Läs mer om Konstnärsnämndens internationella program Iaspis

Kulturrådet

Statliga Kulturrådet har det övergripande ansvaret för att utveckla den statliga kulturpolitiken. Genom Kulturrådet kan konstfrämjande organisationer, utställningsarrangörer och konsthantverkskooperativ få verksamhetsbidrag.

Besök Kulturrådets webbplats

KUN

KUN (BUS kollektiva upphovsrättsersättningsnämnd) är en del av BUS (Bildupphovsrätt i Sverige) och har i uppdrag att fördela upphovsrättsliga ersättningar som inte går att utbetala individuellt. Du kan ansöka om bidrag hos KUN om du har en idé för ett konstnärspolitiskt projekt som du vill utveckla, eller om du har idéer om hur konstnärers villkor kan förbättras.

Besök BUS:s, en organisation för proffesionella bildskapare, webbplatas

Estrid Ericsons Stiftelse

Estrid Ericsons stiftelse stödjer vetenskaplig forskning och ungdomsutbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.

Besök Estrid Ericssons stiftelse

Föreningen Svensk Form

Föreningen Svensk Form har ett antal stipendier och premier som kan sökas av formgivare och konsthantverkare för studier i Sverige eller utomlands.

Besök Föreningen Svensk Forms webbplats

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse ger på bild- och formområdet medel till konstnärlig verksamhet eller forskning. Bidrag till konstnärlig verksamhet lämnas till såväl enskilda personer som föreningar och sammanslutningar.

Besök Helge Ax:son Johansons stiftelse

Konstakademien

Konstakademien delar ut ett antal stipendier för bildkonstnärer, skulptörer och arkitekter. Akademien disponerar också två konstnärsateljéer i Paris för svenska bildkonstnärer.

Besök Konstakademiens webbplats

Konsthantverkets Vänner

Konsthantverkets Vänner fördelar stipendier varje år som kan användas till material, utställningar, etablering, utbildning, studieresor med mera.

Besök Konsthantverkets Vänners webbplats

Konstnärernas Hjälpfond

Konstnärernas Hjälpfond delar varje år ut bidrag åt svenska målare, skulptörer, grafiker och tecknare som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt.

Besök Konstnärernas Hjälpfonds webbplats

Svenska institutet

Svenska institutet stödjer vissa kulturella utbyten i prioriterade delar av världen.

Besök Svenska institutets webbplats

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR)

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) delar vare år ut stipendier, bland annat till textilkonstnärer och formgivare som anlitas av hemslöjdsföreningar.

Besök Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds (SHR) webbplats

Stipendier och bidrag

I Konstnärsguiden hittar du mer information kring stipendier och bidrag inom branschen, beskattning och deklaration för stipendier och bidrag med mera.

Läs mer på Konstnärsguiden

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp