Branschorganisationer

Sidan blev senast uppdaterad:

För dig som vill verka inom bild- och formområdet kan det vara bra att känna till ett antal nyckelorganisationer som arbetar för att tillvarata olika gruppers intressen.

Konstnärernas Riksorganisation (KRO)

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) är en ideell medlemsorganisation med ca 3 300 medlemmar. Tillsammans med KIF, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, driver KRO politiska frågor med målet att förstärka medlemmarnas sociala och ekonomiska trygghet, bland annat arbetar man för schyssta avtal och arbetsvillkor.

Konstnärernas Riksorganisations (KRO)

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS)

Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) är en organisation för de svenska bild- och formkonstnärerna. Genom BUS får bildupphovspersonen ersättning när konstverk används och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor. Genom att föreningen företräder ett stort antal bildskapare (ca 8 500) kan man skapa bättre villkor i avtal med stora förlag, utgivare, tv och andra aktörer som använder sig av bildkonst.

Bildupphovsrätt i Sverige (BUS)

Centrumbildningarna

Centrumbildningarna förmedlar kontakter mellan uppdragsgivare och kreatörer över hela landet. Man arbetar även med att öka medlemmarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Exempel på sådana åtgärder kan vara kompetensutveckling, både konstnärlig och i frågor som rör eget företagande. Staten finansierar i dagsläget tolv centrumbildningar inom de olika kulturområdena. De som finns inom bild- och formområdet är

Konstkonsulenterna

Konstkonsulenterna finns runt om i Sverige och arbetar på läns- eller regionnivå. Konstkonsulenterna ska stärka, främja och utveckla konstområdet i sina län och regioner. Deras verksamheter finansieras av respektive region/län samt Kulturrådet.

Konstkonsulternas Facebooksida

Kulturrådet

Konstnärernas Kollektivverkstäder

Konstnärernas Kollektivverkstäder är en viktig mötesplats med tillgång till professionell utrustning för utövande konstnärer. En stor del av den offentliga konsten i Sverige skapas i kollektivverkstäder. Cirka 25 verkstäder runtom i landet är medlemmar i Konstnärernas Kollektivverkstäders Riksorganisation.

Konsthantverkskooperativ

Konsthantverkskooperativ kan söka ett årligt verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Syftet med bidraget är att stödja konsthantverket och främja utveckling och förnyelse. Verksamheten ska bygga på medlemmarnas egna insatser och ha som huvudsyfte att ställa ut och sälja medlemmarnas arbeten.

Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en facklig organisation för landets yrkestecknare och grafiska formgivare. Föreningen har ca 1500 medlemmar varav de flesta är frilansare. De viktigaste uppgifterna är att bevaka upphovsrätten och se till att tecknarna får rimlig ersättning för sitt arbete.

Svenska Tecknare

Svenska Fotografers Förbund (SFF)

Svenska Fotografers Förbund (SFF) är en intresseorganisation för alla yrkesfotografer samt assistenter och elever på fotohögskolor. De är fotografernas röst i samhället. Organisationen har ca 2000 medlemmar och ger ut Fotografisk Tidskrift samt Stora Fotoboken.

Svenska Fotografers Förbund (SFF)

Svenska Konstnärsförbundet (SK)

Svenska Konstnärsförbundet (SK) är en organisation för verksamma bild- och formkonstnärer samt konsthantverkare. Förbundet har ca 400 medlemmar och ger ut tidningen Bildkonstnären med fyra nummer per år.

Svenska Konstnärsförbundet (SK)

Skulptörförbundet

Skulptörförbundet är en sammanslutning av omkring 240 yrkesverksamma skulptörer. Förbundet anordnar grupputställningar i egen regi eller i samarbete med kommuner och konsthallar. Skulptörförbundet fungerar även som kulturpolitisk remissinstans, hjälper till med rådgivning, och åtar sig konsultuppdrag. På webbsidan presenteras alla medlemmar.

Skulptörförbundet

Fiber Art Sweden

Fiber Art Sweden (FAS) är ett forum för den textila nutidskonsten. FAS har som mål att skapa kontakt och sprida information, att arbeta med utställningar inom landet och internationellt, samt att bevaka och debattera frågor som rör yrkesområdet.

Fiber Art Sweden (FAS)

Very Special Arts (VSA)

Very Special Arts (VSA) är en organisation för konstnärer, artister och författare med funktionshinder. Professionella, amatörer eller andra med intresse för kultur och skapande verksamhet är välkomna som medlemmar. VSA finns över hela världen.

Bonus Copyright Access

Bonus Copyright Access är en upphovsrättsorganisation som licensierar kopieringsrättigheter till skolor, företag, myndigheter och organisationer. På bild- och formområdet fördelas pengarna som Bonus Copyright Access tar in till KRO/KIF, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund.

Bonus Copyright Access

Copyswede

Copyswede administrerar det svenska kompensationssystemet för privatkopiering till upphovspersoner, utövande konstnärer och andra rättighetshavare. Copyswede licensierar ett hundratal tv- och radiokanaler för bland annat kabel-tv, on demand-tjänster och utgivning på dvd och cd.

Copyswede

Hitta rådgivning och stöd

I vår e-tjänst kan du hitta rådgivare och stöd i ditt län.

Sök efter rådgivning i ditt län

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp