Moms inom bild- och formområdet

Sidan blev senast uppdaterad:

Moms är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. För kulturområdet gäller särskilda momsregler.

När ett företag säljer en vara eller en tjänst läggs det normalt på moms. Det kallas utgående moms. Moms på företagets kostnader kallas ingående moms. Kulturområdet har en del speciella regler vilket gör att du inte alltid ska lägga på moms på din försäljning, och att du inte alltid har rätt att dra av moms på dina utgifter.

Momsnivåer

Det finns tre momsnivåer i Sverige:

 • 25 procent är den normala momsnivån. Den gäller de flesta varor och tjänster som säljs. Kulturmoms på 25 procent är det bland annat på bio, restaurangunderhållning och entréavgifter till en danstillställning där publiken dansar. Det är även 25 procent moms på förmedlingsprovision av till exempel artistframträdanden och försäljning av cd-skivor.
 • 12 procent moms är det på livsmedel, restaurang, hotell och camping. Inom kulturområdet gäller denna momssats vid försäljning av vissa konstverk som görs av konstnären eller konstnärens dödsbo. När du importerar konstverk är det 12 procents moms oavsett säljare.
 • 6 procent moms är det på böcker, e-böcker, talböcker, tidningar, noter, persontransporter och inträde till teater, konserter, opera-, balett- och musikalföreställningar. Momssatsen är också 6 procent när du upplåter eller överlåter upphovsrätten till litterära eller konstnärliga verk.

Moms vid försäljning av konstverk

 • Konstverk är en momspliktig vara. Säljaren av ett konstverk ska därför lägga på moms på konstverkets pris (det finns dock ett viktigt undantag, se nedan). Det är dock slutkonsumenten, köparen, som ska betala momsen (det enda som påverkar dig som säljare är arbetet med att redovisa momsen). 
 • Om det är konstnären själv eller dennes dödsbo som säljer konstverket är momssatsen 12 %.
 • Du som konstnär kan sälja dina egna konstverk momsfritt om försäljningen under ett beskattningsår är lägre än 336 000 kronor.
  Om din försäljning blir högre än 336 000 kronor för beskattningsåret måste du redovisa och betala moms från första kronan. Du ska då redovisa moms med 12 procent på all försäljning av konstverk under året. Det gäller även de försäljningar där du inte tagit ut moms av kunden. Reglerna om en konstnärs försäljning gäller även om konstnärens dödsbo är säljare.
 • Frigränsen på 336 000 kronor gäller inte om du säljer konsten genom ditt bolag, då är skattesatsen 25 procent. Frigränsen gäller inte heller om du säljer rättigheten till ditt konstverk, då är skattesatsen 6 procent. 
 • Du kan begära så kallad frivillig skattskyldighet om du inte når gränsen på 336 000 kronor. Skatteverkets beslut om frivillig skattskyldighet gäller då till utgången av andra året efter beslutsåret. Ett beslut som fattas under 2018 gäller därför till utgången av 2020.

Utställningsersättning och moms

Utställningsersättning betraktas som ersättning för upplåtelse av konstnärens visningsrätt (upphovsrättsersättning). Ersättningen blir en omsättning i konstnärens verksamhet och debiteras med moms (6 %). Eftersom ersättningen inte är betalning för utfört arbete spelar det ingen roll om konstnären har A- eller F-skattgodkännande. Det som styr momsplikten är om du bedriver ekonomisk verksamhet.

Om du som konstnär deltar i många utställningar där utställningsersättning erhålls, bör du momsregistrera dig.

Moms på utsmyckningsuppdrag och skissarvode

 • På utsmyckningsuppdrag är det 25 % moms.
 • Om du deltar i en tävling och får ett skissarvode men inte får uppdraget ska du lägga på 25 % moms. I detta fall har du utfört en tjänst och inte sålt ett konstverk.

Moms på fasta utsmyckningar

Fasta utsmyckningar, det vill säga konstverk som utförs på plats direkt på en byggnad, exempelvis en målning direkt på väggen i en sjukhuskorridor eller i ett trapphus, omfattas inte av beloppsgränsen 336 000 kronor eller den lägre momssatsen 12 %. I dessa fall blir momssatsen alltid 25 %. Detsamma gäller för skulpturer och textila verk som görs i en upplaga på fler än åtta exemplar, utställningsersättning, hyra, konsultarvode, ersättning för juryuppdrag med mera.

Moms på upphovsrättsersättningar

På upphovsrättsersättningar, det vill säga betalning för att någon får använda dina bilder, som inte är fotografier eller reklamalster, för exempelvis publicering i en tidning, till bokomslag, för affischer och vykort eller till skivomslag eller liknande, är momssatsen 6 %.

Exempel på momssatser vid försäljning

Nedan följer exempel på olika transaktioner (försäljning av varor och tjänster) som kan förekomma i konstnärlig verksamhet. Rubriken anger vilken momssats som ska debiteras kunden utöver det pris du har satt på varan eller tjänsten.

25 % moms

 • Arvoden för konsultarbeten, juryarbeten, viss undervisning, visning av utställning, föredrag med mera
 • Fasta utsmyckningar som utförs på plats
 • Konsthantverk, brukskonst
 • Skissarvoden (när du inte får uppdraget)
 • Skulpturer och textila verk som görs i en upplaga på fler än åtta exemplar
 • Hyra
 • Upphovsrättsersättningar, det vill säga betalning för överlåtelse eller upplåtelse av rätten att publicera och mångfaldiga ett fotografi eller reklamalster

12 % moms

 • Försäljning av lös konst, det vill säga oljemålningar, akvareller, grafiska blad och skulpturer (begränsad upplaga) med mera, gäller endast när det är upphovspersonen eller dennes dödsbo som äger konstverket vid försäljningen.
 • Import av konstverk (från ett land utanför EU till ett EU-land)

6 % moms

 • Upphovsrättsersättningar, det vill säga betalning för överlåtelse eller upplåtelse av rätten att publicera och mångfaldiga en bild, som inte är fotografi eller reklamalster
 • Utställningsersättning

Momsfritt

 • Följerätt (tidigare droit de suite), vidareförsäljningsavgift
 • Försäljning av lös konst som ägs av upphovspersonen eller dennes dödsbo vid försäljning under 336 000 kronor.
 • Individuell visningsersättning.

Nästa steg

Moms

För dig som företagare är momsen inte någon kostnad. Du har rätt att lyfta den moms du betalar på inköpen till din verksamhet.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp