Ekonomi och finansiering

Sidan blev senast uppdaterad:

En konstnärs intäkter kommer ofta från en rad olika håll. Det kan vara försäljning av verk och ersättningar från upphovsrättsligt nyttjande av verken. Andra intäktskällor kan vara föreläsningar, deltagande i olika projekt med mera.

Att starta företag kan vara kostsamt om du behöver utrustning, lokaler och kanske personal. I första hand är det du som företagsägare som satsar egna pengar i ett uppstartskede. Men ibland är det svårt att få ihop tillräckligt med kapital och då kan det bli aktuellt att se sig om efter annan finansiering.

Finansiera företagsstarten

Om ditt privata kapital inte räcker till kan du tänka på andra finansieringskällor, till exempel sponsring, crowdfunding eller lån.

Sponsring

Sponsring kan vara ett sätt att delfinansiera din verksamhet. Det blir allt vanligare med sponsring inom kulturlivet. Tänk på att sponsring handlar om ett ömsesidigt utbyte. Är det ett ensidigt utbyte är det riktigare att tala om bidragsgivning än om sponsring. När du försöker få ett företag att sponsra ditt projekt är det viktigt att presentera det som ett erbjudande och själv ge förslag på en motprestation, till exempel hur det sponsrande företaget kan exponeras i samband med projektet.

Crowdfunding

Crowdfunding är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer på en gång. Du beskriver din idé på en crowdfundingsajt och sedan kan de som önskar vara med och finansiera projektet. Det finns ett antal webbplatser för crowdfunding.

Crowdfunding

Stipendier och bidrag

För kulturarbetare finns också en stor mängd stipendier och bidrag att söka. På internet och på biblioteken finns sammanställningar av sökbara stipendier.

Stipendier och bidrag

Ersättningar

Det finns ett antal olika slags ersättningar att hålla reda på vid utställning, uppdrag, hyra, upphovsrättsligt utnyttjande och så vidare. Vi har gjort en kort sammanställning av de olika typerna.

Olika typer av ersättningar

Våga ta betalt

Det är viktigt att du värderar ditt arbete som professionellt och kräver en rimlig ersättning. Det är inte bara själva arbetstiden som uppdragsgivaren betalar för, utan för hela den samlade kunskap och erfarenhet som du tar med dig i arbetet. Du ska också ta betalt för omkostnader och tid som du lägger ned för att kunna få uppdrag. Kontakta din branschorganisation för minimirekommendationer.

Räkna ut ditt pris

Mer om skatter

Skatter och avgifter

Skattereglerna är olika beroende på vilken företagsform du väljer.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp