Driva och utveckla ditt vårdföretag

Sidan blev senast uppdaterad:

Många företag i vård- och omsorgsbranschen är små och de som vill växa behöver ofta dels anställa personal, dels hitta nya marknader. Här får du stöd för dina planer och tankar.

När du väl har etablerat ditt företag i vård- och omsorgsbranschen kanske du börjar fundera över hur ditt företag ska utvecklas. Om ditt företag ska växa finns det några aspekter som är bra att överväga.

Anställa personal

Inom vård- och omsorgsbranschen finns det många små företag där ägaren är ensam i företaget. Om företaget utvecklas positivt kanske du vill ändra företagsform eller anställa personal.

Byta företagsform

Anställa personal

Eftersom delar av vården och omsorgen är styrd av lagar och regler är det viktigt att dina anställda har rätt kompetens för den verksamhet du driver. Det är ofta kommunen eller landstinget som anger vilka krav som gäller för just ditt uppdrag. Det kan också finnas krav på att din verksamhet ska bedrivas i en viss företagsform.

Hitta nya marknader

Ett sätt att hitta en ny marknad kan vara att etablera dig i en annan kommun eller ett annat landsting. Det är genom förfrågningsunderlag du hittar vilka uppdrag som är aktuella. I upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) finns förfrågningsunderlagen i kommersiella databaser, eller på landstingets eller kommunens egen webbplats.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) på Riksdagens webbplats

I upphandlingar enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) finns alla aktuella kundvalssystem på valfrihetswebben. Till skillnad från LOU kan du i ett kundvalssystem enligt LOV komma in i systemet när som helst.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) på Riksdagens webbplats

För personlig assistans är förhållandet annorlunda eftersom den assistansberättigade själv väljer assistansanordnare.

Bredda din verksamhet

Inom företagande finns det ibland skäl att omvärdera och förändra sin affärsidé, speciellt om din ambition är att växa.

Om ditt företag inte vinner en upphandling eller om kunderna inte väljer dig som leverantör enligt LOV måste du - både under uppbyggnadsskedet och senare - vara beredd att bredda din verksamhet och marknad.

Ett stort antal av företagen som är verksamma inom exempelvis hemtjänst eller personlig assistans jobbar med hushållsnära tjänster. Som nyföretagare kan det vara en trygghet att ha flera olika verksamheter och tjänster att erbjuda.

För små företag kan det också vara intressant att försöka hitta samarbetspartners för att etablera sig inom nya kommuner och landsting. Både LOU och LOV tillåter samarbete i form av att företaget tar stöd av ett annat företag som har annan kompetens.

Nästa steg

Finansiera tillväxt

För många företag är banklån det vanligaste sättet att finansiera tillväxt på. Almi Företagspartner kan också ställa upp med finansiering. Leasing, factoring och avbetalning är andra alternativ.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp