Mer vägledning

Sidan blev senast uppdaterad:

För dig som redan driver eller planerar att starta ett företag inom vård- och omsorgsbranschen finns mycket hjälp att få. Här hittar du information om de olika myndigheter och organisationer som kan vägleda dig.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten erbjuder stöd i upphandlingsfrågor för dig som företagare. Där får du vägledning om hur upphandlingar går till, från planering till avslutad leverans och uppföljning. Den vänder sig särskilt till de företagare som vill ta sig in på den offentliga marknaden.

Offentlig upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Valfrihetssystem enligt LOV på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Upphandlingsmyndigheten driver även Valfrihetswebben. Det är en nationell databas där kommunernas och landstingens annonser publiceras enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.

Valfrihetswebben

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

IVO hjälper dig att ta reda på om din verksamhet är tillståndspliktig eller anmälningspliktig. Myndigheten utfärdar också tillstånd för företag som ska bedriva verksamhet enligt socialtjänstlagen.

Ansök om tillstånd på IVO:s webbplats

Vårdförbundet

Fackförbundet Vårdförbundet har information som vänder sig till företagare och entreprenörer inom vården.

Vårdförbundets webbplats

Vårdföretagarna

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för företag som bedriver vård och omsorg i privat regi. De har tagit fram en arbetsgivarguide som ska underlätta företagande för vårdgivare.

Vårdföretagarnas arbetsgivarguide

Hitta rådgivning och stöd

I vår e-tjänst kan du hitta stöd och rådgivare i ditt län att diskutera din företagsstart med.

Sök efter rådgivning i ditt län

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp