Mer vägledning

Sidan blev senast uppdaterad:

För dig som redan driver eller planerar att starta ett företag inom vård- och omsorgsbranschen finns mycket hjälp att få. Här hittar du information om de olika myndigheter och organisationer som kan vägleda dig.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten erbjuder stöd i upphandlingsfrågor för dig som företagare. Där får du vägledning om hur upphandlingar går till, från planering till avslutad leverans och uppföljning. Den vänder sig särskilt till de företagare som vill ta sig in på den offentliga marknaden.

Offentlig upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Konkurrensverket

Valfrihetssystem enligt LOV beskrivs på Konkurrensverkets webbplats. Det är en steg för steg-beskrivning, och förklarar hur valfrihetssystem är uppbyggt.

Valfrihetssystem på Konkurrensverkets webbplats

Konkurrensverket driver även Valfrihetswebben, den nationella databasen där kommunernas och landstingens annonser publiceras enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.

Valfrihetswebben

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

IVO hjälper dig att ta reda på om din verksamhet är tillståndspliktig eller anmälningspliktig. Myndigheten utfärdar också tillstånd för företag som ska bedriva verksamhet enligt socialtjänstlagen.

Ansök om tillstånd på IVO:s webbplats

Vårdförbundet

Fackförbundet Vårdförbundet har information som vänder sig till företagare och entreprenörer inom vården.

Vårdförbundets webbplats

Vårdföretagarna

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för företag som bedriver vård och omsorg i privat regi. De har tagit fram en arbetsgivarguide som ska underlätta företagande för vårdgivare.

Vårdföretagarnas arbetsgivarguide

Hitta rådgivare

Använd vår tjänst för att söka efter en rådgivare som kan hjälpa dig att starta eller utveckla ditt företag. 
E-tjänsten Hitta rådgivare

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp