Marknadsföring

Sidan blev senast uppdaterad:

När du ska sälja varor eller tjänster till det offentliga handlar det om ett så kallat trepartsförhållande. Du har en kund eller patient som du ska leverera tjänsten till medan du får betalt av kommunen eller landstinget, som också ställer kraven på dig som leverantör och sköter uppföljningen av tjänsterna.

Om ditt företag är med i en upphandling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling, konkurrerar du med andra företag direkt om uppdraget. Förfrågningsunderlaget anger om vad och hur ni konkurrerar. Din möjlighet till marknadsföring ligger i hur du profilerar ditt företag och era tjänster när du svarar på underlaget.

Offentlig upphandling

I ett valfrihetssystem enligt LOV, lagen om valfrihetssystem, har du som leverantör möjlighet att marknadsföra dina tjänster inom marknadsföringslagens ramar. Den upphandlande myndigheten har också rätt att ställa krav i förfrågningsunderlaget på hur du som leverantör får marknadsföra dina tjänster. Priset är fastställt från början när tjänsten utformas av kommunerna och landstingen. Men du kan också ha möjlighet att sälja tilläggstjänster när du levererar tjänster enligt LOV, dessa får du normalt prissätta själv. Det ger dig en möjlighet att sticka ut mot dina konkurrenter. 

Marknadsföring av ditt företag

Kunden väljer mellan leverantörerna

Det är kunden eller brukaren som väljer mellan de olika leverantörer som kommunen eller landstinget har avtal med. Kommunen eller landstinget ansvarar för att kunderna, brukarna, eller patienterna får information om alla leverantörer som finns att välja mellan. Att företaget är godkänt i ett kundvalssystem enligt LOV garanterar alltså inte att just ditt företag kommer att anlitas av en kund, patient eller brukare.

Som leverantör kan du profilera din egen verksamhet och marknadsföra verksamheten direkt till möjliga kunder. Vissa kommuner och landsting har regler för hur detta får gå till. Se till att ta reda på vad som gäller där du vill vara verksam.

Grön omsorg

Grön omsorg kan vara ett alternativ för dig som har en gård på landsbygden och vill starta ett omsorgsföretag. Då tar du emot människor med behov av särskilt stöd, kanske med funktionsnedsättningar eller i behov av rehabilitering.

Grön omsorg på Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp