Grön omsorg – omsorgsverksamhet på gårdar

Sidan blev senast uppdaterad:

Grön omsorg definieras som meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd. Då menas i första hand de människor som på olika sätt berörs av socialtjänstlagen.

Det är vanligtvis kommuner, landsting och kriminalvården som köper tjänsterna, men privata vårdbolag är också en växande kundgrupp som innebär nya samarbetsmöjligheter för gårdarna. Ett annat område som ökar är arbetslivsinriktad rehabilitering.

Det finns lika många sätt att bedriva omsorgsverksamhet som det finns gårdar. Varje gård är unik med sin gårdsmiljö, produktion, djur, aktiviteter, ambition och drivkraft hos landsbygdsföretagaren. En del tar emot mångfaldigt fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta där vistelsen i sig, atmosfären och omgivningen gör dem gott. På andra gårdar utför omsorgstagarna enklare arbeten utan krav på arbetstempo eller kvalitet.

Hur lyckas du med en satsning på Grön omsorg och vad är det som gäller?

Den som vill driva Grön omsorg har oftast ett djupt engagemang för andra människor och vill göra en skillnad i deras vardag. Att dela med sig av gårdens möjligheter och sina egna kunskaper kan kännas både glädjande och utvecklande. Ytterligare ett motiv till att driva Grön omsorg är att gården kan få en skälig inkomst. För att undersöka om Grön omsorg är något för dig och din gård kan det vara bra att besöka omsorgsverksamheter som redan är igång eller anlita en rådgivare.

Projektstöd och företagsstöd

Ett mål inom landsbygdsprogrammet som Jordbruksverket driver är att öka antalet företag som erbjuder tjänster eller produkter på landsbygden. Det finns därför möjlighet för dig som vill starta ett företag på landsbygden att söka företagsstöd eller projektstöd.

Goda resultat till rimlig kostnad

- Utvecklingen inom Grön omsorg är positiv. Fler och fler utvärderingar från köparna visar på goda resultat med stora förbättringar hos omsorgstagaren. Detta utan att kostnaden för den sakens skull blir högre jämfört med de kostnader som köparen, till exempel en kommun, normalt har för verksamhet i egen regi, berättar Ingrid Whitelock, sakkunnig inom Grön omsorg i Sverige.

Ingrid Whitelock, Grön omsorgIngrid Whitelock, Grön omsorg.

Erfarenhet och utvärderingar från Sverige och Norge visar att den tydliga dag- och säsongsrytmen, utrymmet på gården och den fysiska aktiviteten med gårdens sysslor ger omsorgstagaren en känsla av meningsfullhet. Djurskötsel är en viktig kontakt där man känner sig behövd och får ta ansvar. Samarbetet på gården ger social träning. Att vistas på landsbygden bland djur och natur ger lugn och trygghet. Förmågan till inlärning ökar liksom känslan av att vara till nytta.
– Bäst sammanfattar man detta med vad en tjej sa efter att ha varit kanin-chef: "nu är det jag själv som får ta hand om andra", säger Ingrid Whitelock.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp