Starta företag inom vård och omsorg

Sidan blev senast uppdaterad:

Traditionellt sett har tjänster inom vård och omsorg utförts av den offentliga sektorn. Men det blir allt vanligare att tjänster utförs av privata aktörer samtidigt som de finansieras av skattemedel.

Den information som du hittar här på verksamt.se är främst anpassad för dig som är leverantör av vård- och omsorgstjänster till offentlig sektor. Att göra affärer med den offentliga sektorn skiljer sig från att göra affärer med privata företag.

Tjänster inom branschen

Här är några exempel på vanliga tjänster inom vård och omsorg:

  • Hemtjänst
  • Äldreomsorg
  • Social omsorg för personer med funktionsnedsättning
  • Barn- och mödravård
  • Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
  • Tjänster för dagcenter
  • HVB-hem
  • Personlig assistans.

Uppdragsgivare

Det är vanligt att företag inom vård och omsorg arbetar med den offentliga sektorn som uppdragsgivare och kund. Det går inte att sälja varor eller tjänster till den offentliga sektorn hur som helst, utan ditt företag måste delta i offentliga upphandlingar. Dessutom måste du ofta ha olika tillstånd för att jobba inom vård och omsorg.

När du ska sälja varor eller tjänster till det offentliga handlar det om ett så kallat trepartsförhållande. Du har en kund eller patient som du ska leverera tjänsten till och sedan får du betalt av kommunen eller landstinget, som också ställer kraven på dig som leverantör och sköter uppföljningen av tjänsterna.

Stora variationer i branschen

I vård- och omsorgsbranschen ingår i princip allt från träning och friskvård till de mest komplicerade hjärtoperationerna. För delbranscherna gäller olika regler och tillstånd och därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller i just den sektor du ska verka.

De flesta företag som levererar vård- och omsorgstjänster är småföretag med upp till tio anställda, men det finns också ett fåtal stora företag. Det är vanligare att företagsledaren är kvinna jämfört med många andra branscher, och de flesta som jobbar i branschen är kvinnor.

Grön omsorg kan vara ett alternativ för dig som har en gård på landsbygden och vill starta ett omsorgsföretag. Då tar du emot människor med behov av särskilt stöd, kanske med funktionsnedsättningar eller i behov av rehabilitering.

Grön omsorg – omsorgsverksamhet på gårdar

Affärsplan

När du har en idé om vad ditt företag ska erbjuda för tjänster bör du skapa en affärsplan där du listar din affärsidé, potentiella kunder eller konkurrenter, marknadsföring och försäljning, organisationsform och allt som hör starten till. 

Skapa en affärsplan

Välj företagsform

Vilken företagsform du bör välja beror på vad du ska syssla med och dina förutsättningar, till exempel om du ska starta ensam eller om ni är flera.

I förfrågningsunderlaget kan det, både enligt LOU och LOV, finnas krav på juridisk form - det vill säga att en viss företagsform krävs för att komma ifråga.

Välj den företagsform som passar dig

Försäkringar

När du startar företag bör du se över vilka försäkringar du behöver. 

Försäkringar för företagare

Gå på Starta företag-dagen och ta hjälp av rådgivare

Ett bra sätt att skaffa information om företagsstarten är att gå på Starta företag-dagen som anordnas runtom i landet. Dagen är helt konstadsfri och arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Patent- och Registreringsverket, Tillväxtverket, Skatteverket och Tullverket.

Anmäl dig till Starta företag-dagen

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp