Viktiga lagar för vård- och omsorgsbranschen

Sidan blev senast uppdaterad:

För dig som tänker starta företag inom vård- och omsorgsbranschen är det viktigt att känna till vilka yrkeskrav som gäller just din verksamhet, och dessutom de lagar som styr verksamheten.

Det finns två viktiga lagar som styr den affärsmässiga relationen mellan ditt företag och kommuner och landsting och kraven på dig som leverantör. Det är LOU, Lagen om offentlig upphandling, och LOV, Lagen om valfrihetssystem. För delbranschen personlig assistans är LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, avgörande för verksamheten.

Läs om respektive lag:

Valfrihetssystemen enligt LOV ger kunderna möjlighet att välja mellan olika leverantörer av tjänster inom vård och omsorg. Privata företag och organisationer kan därmed utföra tjänster som kommunen eller landstinget tidigare har utfört i egen regi.

Det är frivilligt för kommuner och landsting att besluta om att införa och utforma valfrihetssystem enligt LOV. Däremot måste alla landsting ha valfrihetssystem, som ofta kallas vårdval, i primärvården – vårdcentraler. Det finns beskrivet i hälso- och sjukvårdslagen.

Hälso- och sjukvårdslagen på Riksdagens webbplats 

Konkurrensverkets information om upphandling

Skillnaden mellan LOU och LOV

När myndigheter som kommuner och landsting ska köpa varor eller tjänster måste de göra upphandlingar enligt LOU.

Via både LOV och LOU utformar beställaren (myndigheten) ett förfrågningsunderlag för uppdraget med krav och villkor. I LOU kallas det för upphandlingsdokument även om det är samma sak. Du som företagare besvarar ett förfrågningsunderlag genom att lämna ett anbud.

Vid en upphandling enligt LOU ska förfrågningsunderlag annonseras i en databas. Leverantörer som vill ha uppdraget lämnar in anbud senast ett angivet datum. I förfrågningsunderlaget ska det framgå hur anbud värderas, och den leverantör som lämnar det mest förmånliga anbudet vinner upphandlingen och tilldelas kontraktet.

De tjänster som kommuner och landsting vill ha utförda enligt LOV måste redovisas via annonser på Valfrihetswebben. Alla leverantörer som lämnar in en ansökan som uppfyller de krav och villkor som framgår av förfrågningsunderlaget ska godkännas, får skriva kontrakt och bli leverantör i valfrihetssystemet. Sedan är det privatpersonen som väljer leverantör.

Valfrihetswebben

LSS - Lagen om stöd och service

Verksamheter som personlig assistans regleras enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS ska säkerställa att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder har goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka det stöd och den service de får.

Enligt LSS har kommunerna och Försäkringskassan ansvaret för personlig assistans. Lagen säger också att företag som driver personlig assistans måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Assistansersättning är ett statligt bidrag som ska täcka kostnaderna för personlig assistans. Försäkringskassan beslutar om ersättning för den som behöver assistans mer än 20 timmar per vecka.

Assistansersättning på Försäkringskassans webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp